Новият брой:
Първият опит за ротационен кабинет в България

"Главболгарстрой" разширява капацитета си с високоспециализирани експерти в геотехническото строителство

Компанията прави стъпки за придобиване на строителната "Глобал кънстръкшън" АД

Съчленен самосвал - дъмпер
Съчленен самосвал - дъмпер
Съчленен самосвал - дъмпер
Съчленен самосвал - дъмпер
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Потенциалното придобиване на строителната компания "Глобал кънстръкшън" е стратегическа стъпка за "Главболгaрстрой" в посока разширяване на инфраструктурното портфолио с тясно профилирани дейности в геотехническото и хидротехническото строителство. Крайната цел е постигане на синергия на бизнес модела на дружеството и разширяване капацитета на компанията.

Oпитът, ресурсите и стабилността на "Главболгарстрой", съчетани с гъвкавостта и специализацията на придобиваното дружество, са основата, на която би се постигнало балансиране на бизнес рисковете, стабилност и подобрена конкурентоспособност.

Потенциалното придобиване на строителната компания "Глобал кънстръкшън" е стратегическа стъпка за "Главболгaрстрой" в посока разширяване на инфраструктурното портфолио с тясно профилирани дейности в геотехническото и хидротехническото строителство. Крайната цел е постигане на синергия на бизнес модела на дружеството и разширяване капацитета на компанията.

Oпитът, ресурсите и стабилността на "Главболгарстрой", съчетани с гъвкавостта и специализацията на придобиваното дружество, са основата, на която би се постигнало балансиране на бизнес рисковете, стабилност и подобрена конкурентоспособност.

"Глобал кънстръкшън" е средно предприятие, профилирано в сферата на геотехническото и хидротехническото инженерство, с висококвалифициран персонал и специализирана механизация като тунелопробивни карети, роботи за изпълнение на пръскан бетон, тунелни багери, анкерни машини, машина за изпълнение на шпунт, машина за изпълнение на изливни стоманобетонови пилоти, добре изградена организация, ефективни процеси и утвърдени системи за контрол.

Подсегмент "тунелно строителство" в транспортната инфраструктура ще се разширява, смятат от компанията, и опитът на придобиваното дружество ще придаде допълнителна стойност към портфолиото на "Главболгарстрой".

Алтернативните варианти за обучение на собствени кадри или превъзлагане на дейности, свързани с тунелно строителство, укрепване на изкопи и поддръжка на определени съоръжения имат своето негативно влияние върху пазара, доколкото водят до увеличение на цената на услугите. Ето защо планираната стъпка ще доведе до по-стабилен и балансиран пазар, отпадане на необходимостта от превъзлагане, респективно оскъпяване на крайния продукт.