🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Пик на нови завършени жилища в България, но строителството забавя темп

По жилища, въведени в експлоатация, първото полугодие на 2023 е най-силното за последните пет години. Започнатото строителство е на нивото от 2022 г., но при разрешителните за строеж има спад

В София през полугодието са започнати 443 жилищни сгради. Средната сграда е с 13 жилища всяко с по около около 105 кв. м.
В София през полугодието са започнати 443 жилищни сгради. Средната сграда е с 13 жилища всяко с по около около 105 кв. м.
В София през полугодието са започнати 443 жилищни сгради. Средната сграда е с 13 жилища всяко с по около около 105 кв. м.    ©  Надежда Чипева
В София през полугодието са започнати 443 жилищни сгради. Средната сграда е с 13 жилища всяко с по около около 105 кв. м.    ©  Надежда Чипева
Бюлетин: Имоти Имоти

Месечен бюлетин на "Капитал" с мнения, данни и анализи относно как се развива пазарът на недвижими имоти в България и по света.

Темата накратко
 • Средното жилище, въведено в експлоатация в страната, през първото полугодие на 2023 г. е 100 кв. м в сграда с четири жилища.
 • Започнатите жилища са малко по-малко в сравнение с година по-рано - средното е с площ 116 кв. м в сграда с 5.3 жилища
 • Разрешените жилища намаляват с 11%, средното е площ 114 кв м, а средната сграда - с по 5.5 жилища

От началото на 2023 г. до края на юни в България са въведени в експлоатация 9625 жилища с 0.97 млн. кв. м разгъната застроена площ (РЗП), сочат данните на НСИ. По тези показатели това е най-силното полугодие от 2019 г. насам. Средното завършено жилище през периода в страната е 100 кв. м, като в една сграда (2469 нови сгради за периода) средно се падат четири жилища. Спрямо същия период на миналата година жилищата са с 18.5% повече, а площта им се увеличава почти с 16%.

Сегашните резултати отразяват бума на строителната активност от последните години, но данните на НСИ показват, че темповете й плавно започват да се забавят. През първото полугодие е започнало строителството на 14 733 жилища с РЗП малко над 1.7 млн. кв. м. И по двата показателя има минимален спад - под 1%, спрямо нивата от предходната година. Средното започнато жилище е с площ 116 кв. м, като на сграда се падат по 5.3 жилища.

Издадените разрешителни обаче са за 20 697 нови жилища - с цели 11% по-малко, отколкото през първото полугодие на предходната година, а при разгънатата им застроена площ (2.36 млн. кв. м), се наблюдава намаление от почти 17.7%. Въпреки спада спрямо 2022 г. нивата от 2023 г. все още са над регистрираните през 2021 г. Средното бъдещо жилище е с площ 114 кв м, а средната сграда - с по 5.5 жилища.

В София активността все още е висока

През полугодието в София акт 16 са получили 432 сгради, което е с 32.1% повече спрямо предишната година. Броят жилища в тях се е увеличил с 14.5% до 2598, а разгъната застроена площ - с 28.5% - до 323.4 хил. кв. м. Средното жилище е 124 кв. м в сграда от 6 апартамента средно.

Започнатите жилищни сгради през полугодието са 443 - с 11.8% повече, в сравнение със същия период миналата година. Броят на жилищата в тях е намалял с 15.6% до 5885, а разгънатата застроена площ - с 2.8% до 697.5 хил. кв. м. Средното жилище през периода е около 105 кв. м в сграда с 13 жилища, докато през същия период година по-рано е било 103 кв. м. в сграда със 17 жилища.

При разрешителните за жилища в София се наблюдава спад, но далеч по-лек от този в национален мащаб. Разрешените сгради през полугодието са 596 - с две повече в сравнение със същия период на миналата година. Броят на планираните и разрешени жилища обаче намалява с 1% до 9196, а разгънатата им застроена площ - с 6.4%. Разрешеното жилище е 106 кв. м в сграда с 16 апартамента средно.

Бъдещото строителство в Пловдив намалява рязко

В Пловдив през полугодието са въведени в експлоатация 338 нови сгради, което е с 9% повече спрямо същия период на 2022 г. Новите жилища в тях са 845 - с четири по-малко на годишна база, но разгънатата им застроена площ нараства с 5.2% of 101.7 хил. кв.м. Средното жилище е 120 кв. м в сграда с 2.5 жилища средно.

Започнатите жилища - 1370 броя с РЗП - 187.9 хил. кв. м, са с около 4% по-малко от нивата през миналата година и по двата показателя. Средното жилище е 137 кв м в сграда с почти 3 жилища.

При разрешителните за строеж обаче спадът е доста по-категоричен - жилищата, получили разрешение през това полугодие (2501), са с една трета по-малко в сравнение със същия период на миналата година. А площта им намалява с 39% и е 288.5 хил. кв. м. И двата показателя са на нива по-ниски, отколкото през 2021 г. Планираното средно жилище е 115 кв. м в сграда с почти 7 жилища средно.

Умерен ръст във Варна

Пикът по нови жилища, влезли в експлоатация през първото полугодие във Варна, се е случил през 2021 г. Сега завършените жилища (1390) са с с почти 12% по-малко в сравнение с тогава, а площта им (111.5 хил. кв. м) - с почти 10%. Сградите обаче сега са с 50 повече - 266. Средното жилище и тогава и сега е от 80 кв. м, но новите сгради вече са по-малки. Ако преди две години на сграда са се падали средно по 7 жилища, сега те са по 5.3. Спрямо първото полугодие на 2022 г. сега по всички показатели има ръст.

Като започнато строителство обаче 2023 г. бележи петгодишен рекорд за Варна. В строеж са 2684 жилища с 272.5 хил. кв. м РЗП в 1083 сгради. В сравнение с полугодието на предишната година жилища са с 42.6% повече, а площта им - с 19.6%. Вероятно голяма част от тях са къщи, защото на сграда се падат средно по 2.5 жилища. Средното жилище е 101 кв. м.

При строителните разрешения вече се наблюдава спад. Макар планираните жилищни сгради (395) да са с една повече в сравнение със същото полугодие на 2022 г., но броят жилища (2699) е с 21.6% по-малък, а тяхната РЗП ( 279.9 хил. кв. м) - с 27% под нивото на първото полугодие на миналата година. Жилището на бъдещето е средно 104 кв. м в сграда средно със седем жилища.

Какви теми, свързани с недвижимите имоти, ви интересуват по-конкретно. В каква позиция сте вие на пазара на недвижими имоти. Имате ли неясни въпроси, свързани с имоти, които бихте искали да ви разяснят експертите. "Капитал" пита за тези неща своите читатели. Моля, попълнете анкетата тук!

Рекордно полугодие за пазара в Бургас

В Бургас първото полугодие на 2023 г. бележи петгодишен рекорд и по завършени, и по започнати жилища. Акт 16 са получили 1877 жилища, със 115.6 хил. кв. м РЗП в 271 сгради. Спрямо същия период на предишната година броят на жилищата нараства със 77%, площта им с 28.4%, а сградите - с 11. Съдейки по данните, влезлите в експлоатация сгради са предимно големи жилищни блокове с много апартаменти. На сграда се падат средно по седем апартамента със средна площ едва 62 кв. м.

Започнатите жилища са 1354 в 293 сгради с РЗП 159.8 хил. кв. м. Спрямо предходната година жилищата са със 78.7% повече, а тяхната разгъната застроена площ - с 38.7% по-голяма. Размерът на средното жилище, започнато през периода, отскача до 118 кв. м.

При издадените разрешителни през полугодието обаче той отново се смалява - този път до 92 кв. м средно. В Бургас през полугодието са издадени разрешения за строителство на 309 жилищни сгради, което е с 5% повече, отколкото предишната година, но далеч под нивата от 2021 г., когато разрешените сгради са били 580. Планираните жилища са 1527, което е с 37% повече в сравнение с 2022 г. и най-голямата бройка за последните пет години. Сега обаче жилищата са по-маломерни. Общата разгъната застроена площ е 140.9 хил. кв. м или с 5.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

Стара Загора - по-малко жилища, но по-големи

По жилища, въведени в експлоатация през първото полугодие на тази година, Стара Загора също бележи петгодишен рекорд. Новите жилища са 321 - с 58% повече, отколкото през същия период на миналата година, а тяхната РЗП (38.8 хил. кв. м) e със 70% по-голяма. Вижда се, че става дума предично за къщи, защото при 109 сгради на една се падат около три жилища. Средното жилище е 121 кв. м.

При започнатите жилища обаче в града има петгодишно дъно. Започнати са едва 132 сгради със 495 жилища и 69.6 хил. кв. м РЗП. Намалението като брой жилища спрямо същия период на миналата година е 31%, а като площ - с 24%. Средното жилище е 140 кв. м, като на сграда се падат 3.8 жилища.

Тенденцията на спад се потвърждава и от данните за издадените строителни разрешения. Разрешените къщи - 407, са с 57% по-малко в сравнение с първото полугодие на предходната година, а тяхната РЗП - 60.8 хил. кв. м е с 41% по-малко. Средната квадратура на жилището е 150 кв. м като на сграда се падат по 2.6 жилища.

Русе - малко готови жилища, но много започнати

През първите полугодия на последните пет години най-много жилища в Русе са въведени в експлоатация през 2019 г., а най-голяма жилищна РЗП - през 2020 г. През януари-юни тази година всички показатели за жилищния пазар са под нивата на същия период на предходната година. Новите жилища са 125, което е с 60% по-малко в сравнение с 2022 г., а площта им е 14.5 хил. кв. м, което е с 24% по-малко. Размерът на средното жилище расте - при 61 кв. м през първото полугодие на миналата година, сега той е 116 кв. м. Ръстът вероятно идва от новопостроени къщи, защото средният размер на сградите намалява - ако миналата година на сграда са се падали средно шест жилища, сега те са три и половина.

Започнатото строителство в крайдунавския град през първото полугодие на 2023 г. обаче бележи петгодишен рекорд. Започнати са 172 жилища с 19.6 хил. кв. м РЗП, което е почти пет пъти повече като жилища и 3.4 пъти - като площ в сравнение с първото полугодие на миналата година. Средното жилище е 113 кв. м като на сграда се падат 4.4 жилища.

Издадените разрешителни и в Русе са по-малко в сравнение с първото полугодие на 2022 година. Жилищата са 164 - с 21% по-малко, а тяхната площ (20.5 хил. кв. м) - с почти 16%. Въпреки това показателите все още са над нивото на първото полугодие на 2021 година. В сграда ще има по три жилища средно - всяко по 125 кв. м.

По темата работи и Боряна Генчева

2 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  stq011168455 avatar :-|
  stq011168455
  • + 2

  Ако купувате винаги сравнявайте апартаментите по чиста площ на стаите без тераси. Много строители вкарват какви ли не измислени квадрати и плащате за въздух.

  Нередност?
 • 2
  bj_int avatar :-|
  bj_int
  • + 1

  То забавянето на пазара е факт отдавна, на статистиката закъсня с отчитането му поради спецификата на регистрирането на сделките на зелено. Мъка

  Нередност?
Нов коментар