Искра Кусева: Не преговаряме за споделяне на мрежи и честоти с други оператори
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Искра Кусева: Не преговаряме за споделяне на мрежи и честоти с други оператори

"Намалението на услугите в роуминг зависи изцяло от плановете, които потребителите ползват."

Искра Кусева: Не преговаряме за споделяне на мрежи и честоти с други оператори

Директорът на "Правна дирекция, регулации и услуги на едро" в "Мобилтел" пред "Капитал Daily"

10102 прочитания

"Намалението на услугите в роуминг зависи изцяло от плановете, които потребителите ползват."

© ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ


"Надяваме се до дни да получим допълнителните честоти в 1800 MHz."

Искра Кусева има над 15 години професионален опит в областта на телекомуникациите. Била е началник на отдел "Правно регулиране и индивидуални административни актове" в Комисията за регулиране на съобщенията. През 2003 г. се присъединява към "Мобилтел", където започва като юрисконсулт в отдел "Регулации". Две години по-късно оглавява отдела, а от февруари 2011 г. е директор на дирекция "Взаимоотношения с оператори и регулации". От началото на 2016 г. е директор на дирекция "Правна, регулации и услуги на едро", отдел, който обединява правния и регулационния в "Мобилтел". Има завършена магистърска степен по право. Специализирала е европейско и сравнително право в Хелзинки.

От 30 април влязоха в сила новите цени на дребно за разговори в роуминг. Колко точно поевтиняват и какво означава това за "Мобилтел" и потребителите?

- От 30 април 2016 г. влезе т.нар. междинен период на роуминг регламента, който предвижда намаляване на цените в рамките на ЕС. Те се формират, като към стойността на разговорите към национални мрежи се добавя надценка, която е 0.117 лв. на минута за изходящо повикване и за MB, а за SMS - 0.046 лева. Надценката е равна на цените на операторите, по които се разплащат за обслужване на тези повиквания. Цената за входящо обаждане – 0.026 лева. Всичките цени са с ДДС. Стойността зависи от абонаментния план на потребителя, като ако има безплатни национални минути/SMS или данни, се ползват първо те с добавените цени на едро за роуминг и след изчерпването им се таксуват на базата на цените на разговорите към национални мрежи плюс надценките. Затова намалението на услугите в роуминг зависи изцяло от плановете, които потребителите ползват. Такава ще е ситуацията до юни 2017 г. "Мобилтел" вече реагира на тази промяна, като пусна тарифни планове с включени безплатни минути в роуминг в рамките на ЕС, които са налични от 1 април.

Как стоят нещата с разговорите в роуминг в страни извън ЕС?

- Операторите извън ЕС не попадат под регулация по правилата на ЕС, поради което там няма промяна. Логиката е, че тези пазари не са част от единния такъв в ЕС, както и че цените на едро там не са регулирани и няма как да се приложи подобен модел. Идеята на роуминг регламента е, че дава възможност на всички граждани на ЕС да говорят по цени на тарифи, сходни с тези в националните си мрежи. Това ще стане напълно приложимо догодина, когато роуминг таксите ще отпаднат. За да се осъществи това, е необходимо да се предприемат още две стъпки. Едната е анализ на пазара на едро в целия ЕС, което трябва да направи Европейската комисия. Втората е да се определи т.нар. политика за справедливо ползване (fair use policy). Тя цели да се предотврати перманентният роуминг. Тоест да се пресече възможността например някой да си купи SIM карта в България и да я ползва единствено в Германия, защото са по-евтини разговорите. Този документ тепърва предстои да бъде публикуван от ЕК за обществено обсъждане. Не е ясно точно какво ще включва, но се очаква да се налагат ограничения на база обем трафик или брой дни в годината, които всеки потребител да ползва. Примерно по данни на Евростат средно европейският гражданин пътува по десет дни в чужбина.

Тоест догодина ще паднат таксите за цени на едро в роуминг?

- Това зависи от анализа на ЕК, в който трябва да се изясни пазарът и цените на едро за роуминг в целия ЕС. Вероятно ще има следващи стъпки за понижение на цените на едро, но те като разходи няма да отпаднат за операторите.

Продължава ли Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) да налага регулация на цените на едро на българските оператори за трафик в трети страни извън ЕС?

- КРС публикува два анализа за терминиране в мобилни и фиксирани мрежи за обществено обсъждане, с което комисията промени позицията си и вече трафикът, генериран в държави извън ЕС, ще бъде изваден от регулация. Нещо, което е практиката в повече страни в Европа.

Има ли общоевропейско решение по този въпрос?

- Не. По принцип всяка държава, която прави анализ на пазарите, които подлежат на регулация, може да отправи забележки и коментари по темата. Към момента повикванията от държави извън ЕС не се регулират в над 12 държави от ЕС - това са държавите, които в последните около 2 години са направили анализ на пазарите за терминиране на повиквания във фиксирани и мобилни мрежи. Причината да се прави това е, че има много голяма разлика в цените на едро, която може да надмине 20 пъти, които оператори от ЕС плащат на подобни компании от други страни. От това печелят потребителите от другите държави извън ЕС.

Кога очаквате да получите допълнителните честоти в 1800 MHz?

- Надяваме се до дни това вече да е факт. Вече няма процедурни пречки честотите да не бъдат предоставени.

Веднага ли ще ги получите, когато излезе решението на регулатора?

- Процедурата е следната – всички заявили допълнителен спектър се уведомяват, след което всеки има 30-дневен срок да плати за спектъра. В момента, в който платим – получаваме честотите.

Обмисляли сте или водите ли преговори за потенциално споделяне на мрежите или честотите с някой от другите оператори?

- Към момента не ми е известно да има такива. Имаме договор за национален роуминг с "Макс телеком", като при наличие на интерес от някой оператор за споделяне на мрежи или честоти ще обмислим как да процедираме и каква би била политиката ни.

Улесниха ли промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ) изграждането и модернизирането на мобилни мрежи?

- Миналата година приеха поправки в ЗУТ, които засегнаха най-вече предоставянето на подробни устройствени планове. Те от своя страна улесниха разполагането на преместваеми базови станции, които най-вече се разполагат по покривите на сградите. Други кардинални промени няма. Иначе до края на миналата година трябваше да бъде въведена директива на ЕС за улесняване изграждането на високоскоростни мрежи. Към момента е налице забавяне на приемането на подобен закон, независимо че в края на лятото беше публикуван за обществено обсъждане от Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии. Част от предвидени редица облекчения за изграждането на електронни съобщителни мрежи е възможността да се използва и инфраструктурата на комуналните компании (водоснабдяване, топлофикация, електроснабдяване и пр.). В проекта беше предвидено и облекчаване на изграждането на мобилните преместваеми станции, които не са трайно прикрепени към земята. Това би улеснило осигуряването на по-добро покритие в населените места, особено предвид предстоящото разгръщане на 4G мобилни мрежи.

На европейско ниво докъде стигнаха регулациите за създаването на единен телеком пазар?

- Миналата година ЕК пусна документ, който е представлява въпросник до компаниите от индустрията. Като вземе предвид отговорите на тези въпроси, Брюксел трябва да направи анализ, на базата който ще се изготвят конкретните мерки. Самите те ще са структурирани в три пакета. Първият се очаква да излезе през април и включва организация на публични услуги, технологии, облачни, ICT услуги и е-управление. Вторият пакет се очаква през май, като ще обхваща е-търговия, доставки в рамките на ЕС и защита на потребители. Последният е планиран за юни и ще обхваща онлайн платформи и авторски права. Това, което нас, "Мобилтел", и като цяло Telekom Austria ни интересува, са основно две неща. Първото е да се предвиди механизъм актовете на ЕК да се въвеждат по еднакъв начин в цяла Европа. Така ще се унифицират пазарите и ще имаме еднакви възможности и правила за операторите. Второто е промяната на дефиницията за електронносъобщителни услуги, към които да бъдат включени платформите Over The Top (т.нар. OTT услуги). Защото те предлагат възможности и услуги, конкурентни на нашите, но не подлежат на регулация. По този начин традиционните телекоми попадат в неравнопоставено положение спрямо OTT доставчиците. Такива са Skype, Viber, WhatsApp, Tango и др. Искаме за тях да важат същите регулации, които важат и за нас. Все пак те ползват мрежите на телекомите, но остават в страни от правилата, които се налагат за операторите.

Друга важна промяна, която очакваме да видим в ревизираната телеком рамка, е да се унифицират правилата за защита на потребителите. В момента всичките 28 държави имат твърде различни изисквания, които се променят често.

Интервюто взе Юлиян Арнаудов

"Надяваме се до дни да получим допълнителните честоти в 1800 MHz."

Искра Кусева има над 15 години професионален опит в областта на телекомуникациите. Била е началник на отдел "Правно регулиране и индивидуални административни актове" в Комисията за регулиране на съобщенията. През 2003 г. се присъединява към "Мобилтел", където започва като юрисконсулт в отдел "Регулации". Две години по-късно оглавява отдела, а от февруари 2011 г. е директор на дирекция "Взаимоотношения с оператори и регулации". От началото на 2016 г. е директор на дирекция "Правна, регулации и услуги на едро", отдел, който обединява правния и регулационния в "Мобилтел". Има завършена магистърска степен по право. Специализирала е европейско и сравнително право в Хелзинки.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.