Ивайло Иванов: Даваме нова възможност за инвеститори, които търсят пасивен доход

"Минимумът, който сме заложили, е 10 лв. в инвестиция в един кредит."

Ивайло Иванов: Даваме нова възможност за инвеститори, които търсят пасивен доход

Оперативният директор на платформата за споделено финансиране iuvo Group пред "Капитал Daily"

Гергана Михайлова
21350 прочитания

"Минимумът, който сме заложили, е 10 лв. в инвестиция в един кредит."

© Цветелина Белутова


"Рискът е еднакъв както за оригинатора, така и за инвеститора, а именно кредитополучателят да спре да обслужва задължението си."

До края на юли се очаква да заработи платформата за peer-to-peer lending (споделено финансиране) iuvo, зад която стоят и български инвеститори. Тя ще опита да се наложи на няколко пазара, сред които и този в нашата страна, като предложи необичайна форма за инвестиране и набиране на финансов ресурс. Вместо класическата схема, при която интернет сайт свързва хората със спестявания и хората, търсещи пари назаем, моделът на iuvo работи с предварително раздадени кредити. Небанкови дружества, които се занимават с кредитиране, ще листват свои портфейли с вече отпуснати заеми на платформата, а инвеститорите ще могат да купуват части от тях. По този начин, поемайки съответните рискове, те биха могли да спечелят от лихвите, при които са отпуснати заемите. В същото време за фирмите стимулът е в лесния и бърз начин за набиране на финансиране, което могат да използват в дейността си. Повече за възможностите на iuvo разказва оперативният директор на проекта Ивайло Иванов:

Какво представлява вашата платформа iuvo?

- Ние предлагаме peer-to-peer marketplace, който ще свързва инвеститорите с компании, които оригинират (раздават) кредити, като тези компании са небанкови финансови институции, регулирани под надзора на националните банки, в които се намират. На самата платформа оригинаторите ще листват свои кредити, а инвеститорите ще могат да купят част от тези кредити и така да реализират доходност.

Първоначално ние ще търсим оригинаторите, ще влизаме в отношения с тях, ще правим оценка на това как работят, какво ноу-хау имат, ще анализираме риска, който поемат, процента събираемост, който успяват да постигнат исторически, и ако преценим, че предлагат добри пазарни практики, ще им даваме достъп до платформата, на която да листнат свои кредити.

Желанието ни е да предложим разнородност на инструментите, които ще са налични на платформата, за да имат възможност инвеститорите да направят вложения в зависимост от тяхната лична преференция към рисковете.

Как ще гарантирате, че на платформата няма да се листнат кредити, от които оригинаторите биха искали просто да се отърват?

- В договорите ни с всеки от оригинаторите ние ще ги задължаваме да задържат висок процент от кредитите, да не се освобождават изцяло от тях, което е стимул да менажират кредита правилно.

А самите кредитополучатели ще знаят ли, че заемът им е листнат някъде и вместо на фирма Х, от която са го взели, на практика ще имат задължение и към още някого?

- Условията за кредитополучателя не се променят по никакъв начин, когато заемът е листнат на платформата. За него реално ситуацията не се променя - той продължава да плаща вноските си на оригинатора.

А инвеститорите ще знаят ли чий кредит са купили?

- Оригинаторът ще е длъжен да представя цялата налична информация за кредита без личните данни. Инвеститорът ще вижда параметрите на кредита (размер, срок, тип вноски и т.н.), но лихвата на платформата е такава, за каквато оригинаторът е обявил, че е готов да продаде кредита на платформата. Ще се вижда, че кредитополучателят примерно е мъж на еди-каква си възраст, с такова и такова образование и професия. Това е информацията, която има и оригинаторът и въз основа на нея инвеститорът ще трябва да вземе своето решение.

Какви са ползите от тази схема за оригинаторите?

- Платформата им дава лесен и бърз достъп до голям брой инвеститори, което им позволява да наберат финансиране, което да използват в дейността си и бързо да растат.

А за инвеститорите?

- Те ще могат да диверсифицират, като добавят още един източник на доходност. В Европа такива платформи носят средно 7-8% възвращаемост, което очакваме да се получи и в България.

Как ще мога да получавам доходност като инвеститор - едва когато кредитът се изплати или след всяка вноска?

- При всяко плащане на вноска по кредита инвеститорът получава своята част. Има и вторичен пазар, на който може да продаде това, което е купил.

Какви са рисковете за инвеститорите?

- Рискът е еднакъв както за оригинатора, така и за инвеститора, а именно кредитополучателят да спре да обслужва задължението си. За някои от кредитите оригинаторите ще могат да предлагат опция за обратно изкупуване от инвеститорите на 100%, в случай че кредитът се окаже лош.

За да се минимизират загубите, се препоръчва на всеки, стъпвайки на платформата, да разпредели своя капитал между най-много позиции. Смята се, че балансирано портфолио е в поне 150 различни позиции.

Това означава ли, че за да се включа, трябва да разполагам с голяма сума?

- Минимумът, който сме заложили, е 10 лв. в инвестиция в един-единствен кредит. Освен това платформата няма да събира никакви такси от инвеститорите, нито комисиони от сделките независимо от обема им. Инвеститорите ще имат разходи единствено по транзакциите по паричните трансфери към банката, която ползват.

А как ще се издържате и от какво ще печелите?

- Нашите приходи ще идват от комисиона към оригинаторите.

Защо се насочвате към точно такъв сегмент на peer-to-peer lending?

- За нас кредитирането е доста сложен бизнес, който изисква задълбочено ноу-хау, бази данни и знания за това как да се управлява рискът. Като стартираща платформа решихме, че не бихме могли да се нагърбим с това, а е по-добре да потърсим партньорство с компании, които имат този опит. Затова и ще разчитаме на оригинаторите, които вече са установени компании на пазара, имат своето име и репутация и широка база от клиенти.

С кого преговаряте в България за подобни партньорства?

- Преди да имаме ясни споразумения, не можем да разкрием кои са ни партньорите, но можем да ви уверим, че таргетираме и се насочваме към най-силните и най-надеждните играчи на пазара не само в България, но също така Естония и другите европейски държави. Първоначално ще стартираме с малък брой, но поетапно ще се постараем да предложим по-голям избор на нашите инвеститори.

Каква е критичната маса от потребители и оборот, които трябва да се достигнат, за да е платформата печеливш и устойчив бизнес?

- Имаме нашите проекции естествено, но те са в границите на бизнес планирането и ми е трудно да дам конкретен отговор.

Тествали ли сте платформата за устойчивост в дългосрочен план - как би се държала тя при завъртане на икономическия цикъл, при рецесия и при по-сериозни промени в лихвените равнища?

- Ние като онлайн бизнес имаме много ниски оперативни разходи, които, от една страна, помагат да оцеляваме в кризисни моменти, а от друга, лесно и бързо можем да скалираме (да намалим размера) бизнеса на нови пазари. От друга страна, доходността не трябва да се гледа като фактор сам за себе си. Тя винаги е в съпоставка с риска и смятаме, че дори в условия, когато лихвите се вдигнат, нашата платформа ще продължи да е атрактивна за инвеститорите. Времето ще покаже как и при какви условия моделът ще е печеливш, но ние като екип и нашите инвеститори в проекта вярваме в модела и смятаме, че ще бъде устойчив и успешен.

Колко пари са вложени в проекта ви дотук?

- Да, има инвестиция, която е направена дотук, но тя не е достатъчна, за да опише всичката работа, което е свършена през последната една година. Екипът е малък, офисът ни е в Естония и дейността по менажиране на платформата за цяла Европа се извършва оттам - засега нямаме планове за регионални офиси, а и не можем да си го позволим. Пребиваването ни в България е докато стартираме пазара. Наши инвеститори са частни бизнес ангели с интереси в сферата на финансовите услуги. Ние като първи мениджъри също сме инвестирали в проекта.

За колко време очаквате да се изплати инвестицията в проекта? Очаквате ли той да привлече интерес от инвеститори, които да купят дял от него в бъдеще?

- В момента не бих могъл да дам надежден отговор. Не изключвам възможност за интерес на последващ етап. Все още сме в seed фазата на проекта.

Какви са очакванията ви от България като пазар?

- На този етап България е тясна като пазар, но виждаме потенциал, защото има инвеститори, които търсят възможност за пасивен доход. Финансовата грамотност на населението се повишава, технологично сме напреднали, хората вече имат опит и инвестират в чужди peer-to-peer платформи. Естествената еволюция предполага първите инвеститори на платформата да са по-малки инвеститори, които биха пробвали да участват с по-малки суми. С времето очакваме да привлечем и по-големи клиенти, а защо не и институционални инвеститори.

А банки като оригинатори, които листват кредити?

- Само бъдещето ще покаже дали те биха имали интерес от това, но европейската практика показва, че банките първо се включват от инвеститорската страна - те инвестират в портфейли, листнати на платформите. Така че не изключвам това да се случи и у нас.

Интервюто взе Гергана Михайлова

"Рискът е еднакъв както за оригинатора, така и за инвеститора, а именно кредитополучателят да спре да обслужва задължението си."

До края на юли се очаква да заработи платформата за peer-to-peer lending (споделено финансиране) iuvo, зад която стоят и български инвеститори. Тя ще опита да се наложи на няколко пазара, сред които и този в нашата страна, като предложи необичайна форма за инвестиране и набиране на финансов ресурс. Вместо класическата схема, при която интернет сайт свързва хората със спестявания и хората, търсещи пари назаем, моделът на iuvo работи с предварително раздадени кредити. Небанкови дружества, които се занимават с кредитиране, ще листват свои портфейли с вече отпуснати заеми на платформата, а инвеститорите ще могат да купуват части от тях. По този начин, поемайки съответните рискове, те биха могли да спечелят от лихвите, при които са отпуснати заемите. В същото време за фирмите стимулът е в лесния и бърз начин за набиране на финансиране, което могат да използват в дейността си. Повече за възможностите на iuvo разказва оперативният директор на проекта Ивайло Иванов:


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


4 коментара
 • 1
  borkata3000 avatar :-?
  borkata3000

  Юво ще гарантира ли съвпадение на данните, предоставени от кредитополучателя към кредитора и от кредитора към Юво, от там и към инвеститора?
  В рабирането си съзирам прилика между бъдещето на Юво и изминатия път на КТБ. Аз съм кредитна компания Кре(а)диШанс, давам (фиктивно) пари на баджанака на снахата на лелинчо, после листвам кредита през Юво, събирам парички и по едно време оня баджанак спира (фиктивно) да плаща, а на мен събраните парички са ми хаир.
  Бъркам ли някъде в рабирането на схемата и този сценарий?

 • 2
  radoslav_avramov avatar :-|
  radoslav_avramov

  Финландската компания е регистрирана на 03.06.2016 с капитал 3000 евро (https://www.e-krediidiinfo.ee/14063375-IUVO%20GROUP%20OÜ?lang=en). Видяхте ли някаква конкретика в интервюто? Освен 10 лв мин. "инвестиция" и "7-8% възвръщаемост"? За какъв срок? Ден, седмица, месец? Или година? Iuvo Group не съществува извън България в интернет. Явно смятат балъците тук за повече, отколкото на други пазари. Отдалече сайта прилича на HYIP (high-yield investment program), т.е. хипотетично може и да спечелите някой лев (ако изобщо стартира някой ден), но е доста по-вероятно в крайна сметка да си загубите времето и парите. Такива "иновативни" сайтове обикновено имат живот от месец до около година.

 • 3
  ltoshev avatar :-?
  Lubomir Toshev

  Интересна компания, но съмнителна. Как ще се борят със конкуренти като КЛЕАР? Това е подобна компания която следя от известно време и те построиха същата платформа. Хората зад компанията са сериозни банкери и може да им се има доверие.

 • 4
  istani123 avatar :-|
  Станислав

  Това е същата схема като в САЩ през 2007 г с ипотечните кредити, само, че в конкретния случай с бързи кредити. Резултатите ще бъдат същите - печалби за продавачите и посредниците, загуби за инвеститорите.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал