Новият брой: Да си посееш бъдеще

Мадлен Минева: Взаимните фондове ще растат с 10-15% през тази година

Мадлен Минева: Взаимните фондове ще растат с 10-15% през тази година

Изпълнителният директор на Райфайзен асет мениджмънт пред "Капитал Daily"

14332 прочитания

© Георги Кожухаров


През следващата година значително ще се повиши информацията, която задължително ще се предоставя на потенциалните клиенти.

Мадлен Минева е изпълнителен директор и председател на УС на "Райфайзен асет мениджмънт (България)" ЕАД от септември 2015 г., като се присъединява към управляващото дружество през 2014 г. Тя е и член на УС на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Има дългогодишен опит в частното банкиране и управлението на активи, като е заемала ръководни позиции в МКБ Юнионбанк, БНП "Париба" – клон София, HVB Банк Биохим и Банка ДСК. Завършила е финансов мениджмънт в УНСС и промишлено и гражданско строителство във Висшия институт по архитектура и строителство (сега УАСГ). Специализирала е управление на активи в САЩ и Люксембург; притежава CFA сертификат и е лицензиран брокер на ценни книжа на БФБ - София. Владее английски и френски език.

Г-жо Манева, миналата година беше доста добра за взаимните фондове, като управляваните активи нараснаха с 26%. До каква степен това увеличение се дължи на доброто управление на активите и до каква – на привличането на нови клиенти?

- В предишните няколко години обемът на индустрията на взаимните фондове в България беше около 670 – 700 млн. лв., като тази година за пръв път стигаме до 1 млрд. лв. Моето виждане е, че голяма част от това нарастване се дължи на ниските лихви по депозитите, които банките предлагат на клиентите си. Докато имаше банки, които даваха между 2% и 4% в предишни години, това беше приемливо за домакинствата, но сега, при лихви около нулата, клиентите започнаха да търсят алтернативни източници на инвестиране. Що се отнася до състоянието на пазарите, 2016 г. не започна много добре, пазарът на облигации падна, този на акции също и се възстанови едва в последните месеци на годината. Тоест нямаме някакъв огромен бум в доходностите, така че по-скоро нарастването на активите идва от ниските лихви.

Въпреки всичко през 2016 г. негарантираните депозити над 200 хил. лв. нарастват с повече в сравнение с предходната година. Коя е причината за това?

- Българите сме доста консервативни и нямаме традиция да рискуваме, може би исторически си имаме основателни причини да се изгради този манталитет. Около 10-15% от населението може би се интересуват от алтернативните продукти, но този процес е по-бавен. При нас проникването на взаимните фондове сред населението е под 0.5%, докато в Централна и Източна Европа е вече 7-8%. Специално сред клиентите на Райфайзенбанк ние имаме пенетрация от 4%, което дава добра възможност за развитие.

Специално при "Райфайзен асет мениджмънт" повече нови клиенти ли привличате или старите увеличават инвестицията си?

- През последната година и половина приехме стратегия да се фокусираме върху клиентите физически лица, микрофирми и клиенти на премиум банкиране, отколкото корпоративни и институционални инвеститори, което беше предишната стратегия. Така се опитахме да увеличим пенетрацията към текущите клиенти на банката, не толкова към привличане на чисто нови клиенти отвън. Банката има голяма клиентска база, така че има доста поле за работа. Например през 2015 г. съотношението физически лица към корпоративни клиенти беше 75:25, към края на миналата година вече е 80:20. По този начин избягваме и голямо участие на институционални клиенти в тези фондове, за да няма концентрация на риск в тях. Ние следваме практиката да не се смесват ритейл и корпоративните управляващи фондове, ако дадена институция желае, за нея може да се направи отделен фонд.

Доколко банковите офиси помагат за достигането до нови клиенти?

- За трите банкови дружества – "Райфайзен асет мениджмънт", както и тези на ОББ и на Банка ДСК, това е основният канал за привличане на инвестиции. Имаме 135 клона в страната, като колегите в тях минават през дълго обучение, за да разбират предимствата на продуктите, кои са таргет групите и кои са подходящите фондове.

Освен това от 2018 г. влиза в сила ново законодателство MiFID II (Директива за пазарите на финансови инструменти), с което този пазар и предлагането на взаимни фондове ще се регулира.

Как ще се промени бизнесът след влизането в сила на директивата?

- Ще има значителни промени. Основната насока е да се увеличат потребителската защита и информираност. Ще трябва да се определят например за всеки фонд целеви пазар, към който той ще е насочен. Засега не е излязла регулацията в България, очаква се транспонирането да стане юли тази година и тогава ще видим дали Комисията за финансов надзор ще разписва нещо по-подробно, или ще въведе директно директивата. Основните изисквания са тези продукти да се продават много внимателно на клиентите, като се проверява техният рисков профил и апетит към риска, тоест дали продуктът е приемлив за тях. Това означава, че ако например клиентът е възрастен, а иска да инвестира във високорисков фонд, е възможно да му бъде посочено, че това не е подходящо за него. Управляващите дружества ще са задължени да информират за всички рискове. Клиентът от своя страна трябва да подпише декларация, че е бил уведомен, че този продукт не е подходящ за него. Освен това ще трябва да предоставяме на клиентите пълна разбивка на разходите, които фондът има по управлението – транзакционни, такса управление. Тези регулации са доста тежки и предполагам, че нашият пазар не е много подготвен за тях, тъй като към момента не е имало подобна практика, а сега всичко трябва да се детайлизира и да се пазят писмени доказателства как е консултиран клиентът.

Всички взаимни фондове в България са възприели практиката таксите да са фиксирани и да не зависят от постигнатата доходност. Защо е така и възможно ли е даден фонд да разчупи този модел?

- В държави като Чехия и Словакия този начин за определяне на таксите на фондовете наистина съществува и съвсем нормална практика. При нас обаче я няма. Едно от нещата, които липсват, е доста добра технология, тъй като доходността се променя всеки ден. Освен това основните доходи на едно управляващо дружество идват от тази такса, ако тя е фиксирана - това е по-стабилен метод за прогнозиране на паричните потоци и собствените приходи. Третата причина е, че през последната година доходностите много паднаха. Ако погледнем например по-консервативните и комбинираните фондове, тази такса ще донесе много малко приход, защото по тези инструменти доходностите са ниски. Тя е по-оправдана за фонд в акции. Освен това гамата от инструменти и общият обем на активите засега са по-ограничени и това води до по-проста схема на инвестиране.

Каква е средната сума, която инвестира едно физическо лице при вас?

- През премиум банкирането средната инвестиция е между 3000 лв. и 5000 лв., като това е валидно най-вече за консервативни клиенти. От една страна, те нямат опит да инвестират, не са участници на пазара и поради тази причина сме се насочили през клоновата мрежа да се продават основно нискорискови фондове. По-рисковите фондове също могат да се закупят от банков клон, но по-скоро се предлагат на премиум банкирането, тъй като там клиентите са с по-добра инвестиционна култура. При тях сумите са от рода на 250 хил. - 300 хил. лв.

Възможно ли е да видим отново двуцифрено нарастване на активите на взаимните фондове?

- Като погледнем Българската фондова борса, има едно голямо съживяване от 2008 г. - за пръв път миналата година индексите се повишиха с около 30%. Трябва да се има предвид, че бизнесът е нов - от 2002-2003 г., така че може да се каже, че сме едни млади дружества, на които им предстои развитие. Но се надявам, дори и да не видим повторение на 2016 г,. пазарът да нарасне с 10-15%. Предполагам, че и 2017 г. ще продължим да бъдем в много ниски лихвени нива, което ще стимулира допълнително клиентите да изберат този начин на инвестиране. Обикновено за България най-напред средства се насочват към имоти, което го правят примерно 25% от гражданите, докато една голяма част - поне 50%, продължават да държат спестяванията си в депозити, дори и на тези лихвени нива. По мои наблюдения около 10-15% от населението обаче започва да търси алтернативни начини за инвестиране.

Кои ще са рисковете пред пазарите за 2017 г.? Какво отражение например дава управлението на новия президент на САЩ Доналд Тръмп?

- Още при неговия избор той заяви, че ще даде приоритет на инфраструктурни проекти, което се възприе позитивно от пазарите и доведе до повишаване на цените на щатските акции. Като цяло се очаква, че той ще вкара повече пари в икономиката, тоест ще има развитие, и ако това наистина се случи, ще е добре и за американските пазари и очаквам да се отрази и на европейския пазар на акции. Пазарът на облигации имаше спад, но се възстанови до известна степен и вече има приемливи доходности. Например нашият консервативен фонд, който е най-големият в България и инвестира само в държавни ценни книжа, има доходност за миналата година 0.7%. Такива са очакванията ми за бонд фондовете и за тази година. Brexit също ще окаже влияние на европейската икономика, но засега около него има прекалено много неястноти.

Как ви се отразява бурното развитие на ETF-ите (борсово търгуваните фондове), които през 2016 г. официално станаха най-активно търгуваните ценни книжа, изпреварвайки акциите? Вие инвестирате ли в такива?

- Ние не инвестираме, но нашият единствен фонд, който инвестира в акции, е Райфайзен глобален растеж. Нашият фонд тук инвестира в дялове на фонда на компанията майка Raiffeisen Capital Management, като колегите от Виена вече инвестират освен във всичко останало и в ETF. При тях все пак има икономия на скалата, те събират активи за управление от много фондове от региона и достъпът им до основните борси е много по-кратък и по-евтин, което е в полза на клиента. Но като цяло в България те са разпространени, доколкото ми е известно пенсионните фондове доста инвестират в ETF и управляващите дружества, но специално при нас поради рискови съображения не е прието.

Има ли през 2017 г. вероятност да се създаде нов български ETF след успеха на Expat Bulgaria SOFIX ETF?

- Този фонд върви добре, вече има 25 млн. лв., като предполагам, че в него по-голямата част са институционални инвеститори. Но щом за толкова малко време успя да събере такава сума, значи ще има интерес за съставянето на нов такъв. Всички колеги имаме убеждението, че БФБ има нужда да се развива, тя не може да стои на сегашното си ниво.

Интервюто взе Николай Нейчев

През следващата година значително ще се повиши информацията, която задължително ще се предоставя на потенциалните клиенти.

Мадлен Минева е изпълнителен директор и председател на УС на "Райфайзен асет мениджмънт (България)" ЕАД от септември 2015 г., като се присъединява към управляващото дружество през 2014 г. Тя е и член на УС на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Има дългогодишен опит в частното банкиране и управлението на активи, като е заемала ръководни позиции в МКБ Юнионбанк, БНП "Париба" – клон София, HVB Банк Биохим и Банка ДСК. Завършила е финансов мениджмънт в УНСС и промишлено и гражданско строителство във Висшия институт по архитектура и строителство (сега УАСГ). Специализирала е управление на активи в САЩ и Люксембург; притежава CFA сертификат и е лицензиран брокер на ценни книжа на БФБ - София. Владее английски и френски език.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход