Николай Павлов: Меката зима и корона кризата свиха потреблението на газ с над 20%

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" пред "Капитал"

"Ръст на цените на газа би имало, ако се повиши значително потреблението в Европа и особено в Азия", казва Николай Павлов
"Ръст на цените на газа би имало, ако се повиши значително потреблението в Европа и особено в Азия", казва Николай Павлов    ©  Надежда Чипева
"Ръст на цените на газа би имало, ако се повиши значително потреблението в Европа и особено в Азия", казва Николай Павлов
"Ръст на цените на газа би имало, ако се повиши значително потреблението в Европа и особено в Азия", казва Николай Павлов    ©  Надежда Чипева

Визитка

Николай Павлов е изпълнителен директор на "Булгаргаз" от 2016, като през 2017 г. става и служебен министър на енергетиката в кабинета на Огнян Герджиков. Преди това Павлов е бил финансов директор и член на УС на НЕК, както и член на съвета на директорите на "КонтурГлобал Марица-изток 3". Участвал е в надзорния съвет на ХЕК "Горна Арда".

Как се преговаря с руснаци и най-вече как се иска понижаване на цената и връщането на десетки милиони от една от най-големите руски компании, каквато е "Газпром"? Допреди година това изглеждаше невъзможно...

- Много трудно е да се водят преговори с компания от ранга на "Газпром експорт". Трябва да си много подготвен, да имаш солидни аргументи, доказателства, които да представиш по категоричен начин. Трябва да отстояваш своите тези. Но най-важното беше това, което се случи през май 2018 г. - със споразумението между ЕК и "Газпром експорт" беше очертана рамката, по която руският доставчик беше задължен да преговаря с търговците от засегнатите пазари от Източна Европа.

Имаше ли опити за отлагане на този процес, особено по отношение на България?

- Да, определено беше трудно да се започнат преговорите. Важно е да се знае, че ЕК не задължи по принцип "Газпром експорт" да намали доставната цена. Конкретните параметри трябваше да се договорят поотделно с всяка от засегнатите страни с цел да се постигне споразумение за механизма на ценообразуване, така че той да отразява развитието на цените на конкурентните западноевропейски пазари и ликвидните континентални хъбове. Затова преговорите бяха предшествани от сериозна подготовка и считаме, че искането беше изпратено от "Булгаргаз" в най-подходящия момент, което впоследствие ни помогна да постигнем тази голяма отстъпка.

Трябваше ли да се обещава нещо в замяна по време на тези преговори?

- Нямаше разменни монети в преговорите. Истината е, че "Булгаргаз" беше активната страна, докато руската страна беше изключително пасивна до декември миналата година. Поради това се наложи "Булгаргаз" да се обърне с молба за съдействие към Контролиращия управител, одобрен от ЕК, за ефективно провеждане на преговорите от страна на "Газпром експорт" съгласно условията на поетите от тях ангажименти.

Разкажете някой интересен момент от преговорите?

- Преговарящият екип на "Газпром експорт" беше изключително консервативен. Срещите обикновено продължаваха между 4 и 7 часа. Руската страна се опитваше да обори нашите аргументи, но не успя. Беше много напрегнато. Съгласно ангажиментите преговорите трябваше да приключат в рамките на 120 дни, или в началото на декември 2019 г. Въпреки че този срок изтече, "Булгаргаз" настоя преговорите да приключат най-късно до 7 февруари 2020 г. Целта беше да се постигне исканото от нас намаление на доставната цена. Успоредно преговаряхме и за смяна на точката на доставка от Исакча в Румъния на Странджа/Малкочлар на българско-турската граница, което на годишна база намали разходите за доставка с приблизително 80 млн. лв. Последният спор, преди да бъде подписано споразумение на 2 март, беше буквално за 20 евроцента на мегаватчас, за които в крайна сметка успяхме да се преборим и да получим.

Кога дойдоха парите по сметките на "Булгаргаз"?

- Сумите бяха възстановени в края на март.

Задавам този въпрос, защото е видно, че руснаците сравнително бързо са си изпълнили ангажиментите, а след това в продължение на 3 месеца държавата, в лицето на енергийното министерство, КЕВР и БЕХ, не успя да реши как да се възстановят сумите към крайните клиенти...

- Това беше безпрецедентна ситуация - за първи път се връщат надвзети суми на потребители. Без съмнение подходът беше правилният - парите да стигнат до потребителите, които са плащали по-скъпия руски газ от "Газпром експорт" през изминалите месеци на преговорите. За целта трябваше да се направят допълнения в законодателството, както и да се приеме изрично решение на Министерския съвет. "Булгаргаз" има специфична роля при доставките на едро на българския пазар, компанията работи в условията на ценово регулиране от КЕВР, ценообразува по наредба, съгласно която доставната цена е основен компонент в продажната цена. В условията на регулации "Булгаргаз" няма правно основание да задържа за себе си ползите от предоговорената доставна цена и получената компенсация от руския доставчик.

Вече успяхте ли да възстановите съответните суми към клиентите?

- Към днешна дата (16 юни - бел.ред.) "Булгаргаз" е възстановил близо 190 млн. лв. от общата сума, която е малко над 201 млн. лева. Само два клиента не са подписали споразумение, като изразяват несъгласие с изчислените суми за възстановяване. Става дума за един зеленчукопроизводител и метанстанция.

Какво се разбрахте с "Топлофикация София", която е най-големият клиент на природен газ в страната и има да получава най-много пари, но същевременно е натрупала дългове към "Булгаргаз"?

- Сумата за възстановяване на софийската топлофикация е в приблизителен размер на 60 млн. лв., като е приложен същият модел, както към всички останали клиенти със задължения към "Булгаргаз", а именно прихващане на вземанията на "Топлофикация София" с нейните задълженията към нас. След прихващането остават още 125 млн. лв. просрочени дългове. Знаем, че ръководството на "Топлофикация София" работи по въпроса за осигуряването на финансиране, с което да бъде погасен пълният размер на задълженията. Имаме уверението на ръководството на софийската топлофикация, че това ще се случи в близкия месец. Такива прихващания направихме и с други клиенти, длъжници на "Булгаргаз", включително и с "Топлофикация Плевен", като нейните задължения намаляха до 9 млн. лв., които съгласно подписано споразумение ще бъдат изцяло изплатени до юни 2021 г.

А как операцията влияе върху финансовото състояние на "Булгаргаз"?

- Тези възстановявания ще намерят отражение в междинните отчети на дружеството към юни 2020 г., но няма да окажат негативен ефект върху финансовите резултати. Всички получени от "Газпром експорт" суми ще бъдат прехвърлени към клиентите, потребявали природен газ за периода 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г.

Финансовото състояние на компанията е много добро, но само преди 5 години не беше такова. Настоящото ръководство на "Булгаргаз" завари огромни задължения към НАП, "Булгартрансгаз" и БЕХ. Всички те са вече изплатени. За последните 4 години дружеството е изплатило и дивидент на БЕХ в размер на 30 млн. лв. Тази финансова стабилност имаше огромен ефект в преговорите с руската страна, при осигуряването на алтернативни доставки, както и във взаимоотношенията и спечеленото доверие на финансовите институции и на клиентите. Партньорите ни сега имат силно доверие в нашата компания.

Как обаче мина първото полугодие на 2020, особено предвид затварянето на икономиката?

- Със сигурност "Булгаргаз" ще бъде на печалба. Наистина се отчита спад на потреблението с над 20%, идващо, от една страна, поради по-меката зима, а от друга, заради извънредното положение, свързано с коронавируса.

Това, че сме ползвали по-малко природен газ, как се вписва в договора с "Газпром", където е включена т.нар. клауза take or pay - взимаш или плащаш?

- Към момента няма риск в това отношение, тъй като изчисленията се правят на годишна база. Ако през есента има оживление в икономиката, а зимата е по-студена, ще наваксаме с потреблението.

Значи ли това, че няма да правите алтернативни доставки през тази година?

- Бихме се ориентирали към алтернативни доставки само ако цената на доставка наистина е икономически много изгодна, така че да позволи ефектът от такива сделки да покрие неустойките по договора с "Газпром експорт", ако се стигне до такива.

Пазарните цени на газ в момента са рекордно ниски. Има ли конкретни оферти, които обмисляте?

- Следим непрекъснато пазара и съм сигурен, че ни очаква интересна есен по отношение на цените. Но към момента няма постъпила оферта за доставка на природен газ от алтернативен източник. Готови сме обаче да реагираме според ситуацията.

С пускането на газовата връзка с Гърция в края на тази година ще се отворят нови възможности за доставки на газ, но също така може да се появи конкуренция на "Булгаргаз" за българския пазар. Това притеснява ли ви?

- Всеки потребител на природен газ е свободен да избира своя доставчик. "Булгаргаз" се стреми да предлага най-добрите условия не само като цена, но и като гъвкавост на доставката, балансиране и т.н. Затова не се притесняваме от конкуренцията, даже тя ни прави по-добри.

Предстоят преговори с азерите за доставката на каспийски газ през връзката с Гърция. Какво предстои да се случи с този договор, който е подписан преди години в съвсем различни пазарни условия?

- В края на тази година очакваме първите доставки на газ от находището "Шах Дениз". Това е от изключителна важност за диверсификацията на доставките за България - става дума за 1 млрд. куб.м на година, или над една трета от потреблението в страната. Това, което мога да кажа, е, че всеки договор трябва да бъде съобразен с пазарните реалности и да бъде конкурентен. В момента преговаряме с големи международни банки за осигуряване на банковата гаранция по договора с "Азербайджан газ съплай къмпани".

А когато започне да идва азерският газ, какво точно ще го правим, след като сме задължени да купуваме от "Газпром" определени количества до края на 2022 г.?

- Със сигурност ще се търси пазар, не само в България, но и в други държави. Предвид факта, че в момента природният газ е евтина суровина, очакванията са това да стимулира изграждането както на нови инфраструктури, така и на въвеждане в експлоатация на нови мощности, което би довело до нарастване на потреблението на природен газ. Очаква се оптимизация на производствените процеси в промишления и енергийния сектор в страната, която включва и преминаването на редица производства на природен газ. Това ще бъде в резултат и на постигнатото споразумение на страните - членки на Европейския съюз, да се работи за нулеви нетни въглеродни емисии до 2050 г. Преминаването на въглищни централи на природен газ като гориво би могло да допринесе за намаляване на отделяните емисии СО2 и до гарантиране сигурността на електроенергийната система на страната.

Има ли конкретни проекти за трансформация на ТЕЦ-ове, по които вече се работи?

- Това са възможности, които се обсъждат и са логични мерки предвид Зелената сделка на ЕС.

Възможно ли е "Булгаргаз" да се регистрира като търговец в други страни, например Гърция, Румъния, Австрия, и да продава там природния газ, с който разполага?

- Със сигурност се обмислят всички подобни възможности. Само преди няколко седмици "Булгаргаз" получи лиценз за ползвател на гръцката газопреносна мрежа и на терминала за втечнен природен газ до Ревитуса и вече на практика може да оперира в Гърция, където компанията ще се опита да спечели клиенти с конкурентни цени и условия. Например част от азерския газ също може да бъде продавана в Гърция. В допълнение към това след решение на Министерския съвет "Булгаргаз" резервира капацитет в размер по 500 млн. куб.м газ на година за десетгодишен период на LNG терминала близо до Александруполис. За използването на този капацитет вече стартирахме предварителни разговори с потенциални доставчици на втечнен природен газ за доставки от началото на 2023 г.

А ще може ли да продавате към Румъния и най-вече към Украйна по Трансбалканския газопровод, който би следвало да е празен след пускането на "Турски поток"?

- Да, налице е и такава възможност, стига да се намери пазар.

Какви са очакванията ви за цената на природния газ до края на 2020 г.?

- Ръст на цените на газа би имало, ако се повиши значително потреблението в Европа и особено в Азия. Засега изчисленията на "Булгаргаз" са за 1 юли да има ново понижение на цената, което към настоящия момент е малко над 4%, но предвид динамиката на пазарите голяма е вероятността дружеството да предложи на регулатора още по-голямо намаление с финалното заявление на 1 юли 2020.