Коста Чолаков: Застраховките за транспорт до зоните на конфликт или липсват, или са скъпи

Главният изпълнителен директор на ДЗИ Коста Чолаков пред "Капитал"

Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ
Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ
Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ    ©  Надежда Чипева
Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ    ©  Надежда Чипева
Какви са преките и косвените ефекти за компаниите в България от войната в Украйна, какви мерки вземат и какви са прогнозите им. Това коментираха мениджъри по време на годишната среща на бизнеса с правителството, организирана от "Капитал" на 15 март. Тук можете да видите интервюто с главния изпълнителен директор на ДЗИ Коста Чолаков.

Какви преки и косвени ефекти усещат застрахователите и конкретно вие в ДЗИ от войната в Украйна? Има ли вече претенции, свързани с конфликта?

- Първо, няма как да не кажа, че всички сме повлияни от драмата, която преживяват обикновените хора вследствие на тази война, така че това е пряк ефект върху всички ни. Иначе върху застрахователния бизнес в момента са малко преките ефекти. Възникнаха някои логистични проблеми от рода на това украински граждани, които влизат в България с техните лични автомобили, как да бъдат застраховани. Има такава специализирана застраховка - гранична гражданска отговорност, която е равносилна на нашата вътрешна гражданска отговорност, и тя може да се ползва за транзитно преминаване и за временно пребиваване. Така че улеснихме режима за сключване на тази застраховка, постъпи и молба от украинската асоциация на застрахователите в тази връзка да дадем по-добри, преференциални условия, за да облекчим този режим.

Другото чисто практично е, когато украински граждани идват с техните автомобили и имат "Зелена карта", издадена от Украйна, и настъпи застрахователно събитие, какво се случва с щетите. Застрахователните компании в Украйна всички разбираме, че са най-вероятно в оперативна невъзможност в момента да обслужват такъв вид щети. Някои наши колеги от Чехия, от Словакия споделиха с нас, че при тях е още по-сериозен този проблем и там са взети мерки, като са решили временно такива щети да бъдат плащани от тяхната гаранционна схема. Така че ние тук може би също трябва да обсъдим на ниво пазар как можем да се справим, ако има повече такива автомобили и такива щети. За момента те са ограничени, но това са някои преки ефекти.

Иначе косвено няма как да не отбележим, че когато икономиката страда заради войната и когато нашите клиенти страдат, няма как и ние да не пострадаме. Така че ще видим тези ефекти в следващите седмици и месеци, тъй като всички сме свидетели на покачващата се инфлация. Но ние сме добре подготвени за тях и ще се опитаме по максимално добър начин да отговорим на това предизвикателство.

В какви случаи застрахователите изплащат обезщетения и при какви могат да се позовават на форсмажор заради военните действия?

- Военните действия по принцип са изключен риск. Те са изключени и от покритията на застрахователите и от покритията на презастрахователите, така че ние няма как да покриваме щети, които са в следствие на военни действия. В болшинството договори това са изключени щети.

Покачват ли се премиите по застраховки на транспортни средства, товари, кредитен риск, кибератаки или др. за клиенти, които може да са изложени към рискове от конфликта?

- Част от тези застраховки са много специфични и, да, за някои от тях рискът е наистина повишен и оттам и цените се качват. Много е трудно даже да се намери покритие за такива застраховки, особено на презастрахователния пазар. Част от транспортните застраховки, особено за такива по-рискови региони, някои застрахователи спират и да ги предлагат. Те са повлияни и от ограничителните мерки, които бяха гласувани от европейските органи, и от управлението на риска. Това, което направихме още в първите дни, е, че спряхме да предлагаме транспортни застраховки за застрашените територии. Но и самите транспортни фирми спряха пътуванията, защото рискът е завишен. Така че тук има два ефекта - или тотално спиране на такива застраховки, или както споменахте завишени цени.

Интервюто взе Николай Стоянов