🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Вяра Тодева: Има три варианта къде да бъде преместен Паметникът на съветската армия

На първо място следва да бъде обезопасен с ограда, като планът вече е готов и внесен за одобрение, посочва дбластният управител на София-град

Вяра Тодева е завършила "Бизнес и финанси" в College of North West London, магистър е по право и икономика. Между 2006 и 2009 г. работи като директор дирекция в Държавната агенция по туризъм, като по-късно е на директорски позиции в администрациите на Агенцията по вписванията и в Министерството на здравеопазването. През 2011-2012 г. е председател на съвет на директорите на болница "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново, а след това е началник на отдел "Обществени поръчки" в Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" към Министерството на отбраната. Между 2018 и 2021 г. е директор дирекция "Обществени поръчки" в ДА "Електронно управление". В първия служебен кабинет на Стефан Янев Вяра Тодева беше назначена за зам.-изпълнителен директор на Агенцията по вписванията, а малко след това - за зам.-областен управител на област София. Тя вече е заемала позицията като временно изпълняваща длъжността в края на управлението на кабинета "Петков" през 2022 г.
Вяра Тодева е завършила "Бизнес и финанси" в College of North West London, магистър е по право и икономика. Между 2006 и 2009 г. работи като директор дирекция в Държавната агенция по туризъм, като по-късно е на директорски позиции в администрациите на Агенцията по вписванията и в Министерството на здравеопазването. През 2011-2012 г. е председател на съвет на директорите на болница "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново, а след това е началник на отдел "Обществени поръчки" в Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" към Министерството на отбраната. Между 2018 и 2021 г. е директор дирекция "Обществени поръчки" в ДА "Електронно управление". В първия служебен кабинет на Стефан Янев Вяра Тодева беше назначена за зам.-изпълнителен директор на Агенцията по вписванията, а малко след това - за зам.-областен управител на област София. Тя вече е заемала позицията като временно изпълняваща длъжността в края на управлението на кабинета "Петков" през 2022 г.
Вяра Тодева е завършила "Бизнес и финанси" в College of North West London, магистър е по право и икономика. Между 2006 и 2009 г. работи като директор дирекция в Държавната агенция по туризъм, като по-късно е на директорски позиции в администрациите на Агенцията по вписванията и в Министерството на здравеопазването. През 2011-2012 г. е председател на съвет на директорите на болница "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново, а след това е началник на отдел "Обществени поръчки" в Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" към Министерството на отбраната. Между 2018 и 2021 г. е директор дирекция "Обществени поръчки" в ДА "Електронно управление". В първия служебен кабинет на Стефан Янев Вяра Тодева беше назначена за зам.-изпълнителен директор на Агенцията по вписванията, а малко след това - за зам.-областен управител на област София. Тя вече е заемала позицията като временно изпълняваща длъжността в края на управлението на кабинета "Петков" през 2022 г.    ©  Надежда Чипева
Вяра Тодева е завършила "Бизнес и финанси" в College of North West London, магистър е по право и икономика. Между 2006 и 2009 г. работи като директор дирекция в Държавната агенция по туризъм, като по-късно е на директорски позиции в администрациите на Агенцията по вписванията и в Министерството на здравеопазването. През 2011-2012 г. е председател на съвет на директорите на болница "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново, а след това е началник на отдел "Обществени поръчки" в Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" към Министерството на отбраната. Между 2018 и 2021 г. е директор дирекция "Обществени поръчки" в ДА "Електронно управление". В първия служебен кабинет на Стефан Янев Вяра Тодева беше назначена за зам.-изпълнителен директор на Агенцията по вписванията, а малко след това - за зам.-областен управител на област София. Тя вече е заемала позицията като временно изпълняваща длъжността в края на управлението на кабинета "Петков" през 2022 г.    ©  Надежда Чипева
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Акценти от интервюто:

Паралелно проучваме няколко възможности къде да бъде преместен паметникът, докато вървят процедурите.

Проектите, които заварихме забавени и ще задвижим, са за изграждането на Зеления ринг, ул. "Филип Кутев" и училище в Район "Студентски".

Областната управа разполага с 0 лв. за поддръжка на имотите държавна собственост, което е видимо неефективно и трябва да се промени.

Ще бъде създаден регистър на имотите държавна и общинска собственост.

#Паметникът на съветската армия

Защо се оказа всъщност толкова трудно преместването на Паметника на съветската армия? Как отговаряте на критиките относно това, че забавянето се случва нарочно преди изборите, за да се гаси обществено недоволство?

Преместването на паметника не е трудно, но се оказа, че не е толкова бързо като процедура. Разбирам огромното нетърпение на гражданите, които са очаквали близо 30 години това да се случи, както и че някои са очаквали това да стане само с един подпис, но за съжаление процедурата е малко по-дълга и затова се опитваме да информираме гражданите и обществеността прозрачно за всички стъпки, за да не се създава нереалистично очакване. Другото, което е много важно, специално за мен, процедурата да бъде изцяло законосъобразна. По този начин ще избегнем всякакви обжалвания, което в крайна сметка ще бъде и в интерес на столичани, а именно всичко да се случи по един безпрепятствен начин.

Обяснихте, че от Столичната община не разполагат с нужните проектни документи, които сте изискали и които са нужни за преместването. Това не е ли малко странно, не се ли съхраняват там?

Всъщност ние също бяхме доста изненадани, тъй като институцията, която отговаря за съхранението на проектите, е Столичната община, Направление "Архитектура и градоустройство", и по тази причина ги изискахме от тях, като искахме да спестим значителен времеви ресурс. За съжаление отговорът, който получихме, е, че при тях не са открити и това, което можем да направим, е да вървим по процедурата за възстановяване на строителните книжа. Добрата новина е, че разполагаме с конструктивна експертиза, изготвена през 2019 г. във връзка със заповед на главния архитект,, което значително ще спести времето за изработване и възстановяването на книжата.

Още тогава е констатирано, че много от облицовъчните плочи, са компрометирани и следва да бъдат поправени. Преди малко получихме и констативен протокол от кмета на столичния район "Средец", който всъщност е направил проверка на възстановената плоча с надписа (интервюто е взето във вторник - бел. авт.).

И какво казва констативният протокол от район "Средец" за състоянието?

Констатирано е, че има паднали, изкривени и отлепени гранитни плочи, намиращи се от всички страни на паметника. Констатирани са отделни гранитни плочи от основния монумент, видимо разместени и компрометирани, което е предпоставка за настъпване на инциденти. И всъщност предписанието, което ми беше връчено, е да бъдат предприети незабавни мерки по ограничаване достъпа на граждани в близост до съоръжението чрез ограждането му със строителна ограда. Другото предписание е да бъдат демонтирани елементи - каменни блокове с надписи във видимо предаварийно състояние и тези, възстановени без одобрени строителни книжа, както и други елементи по техническа преценка на състоянието им.

Правилно ли разбирам, че до края на седмицата искате да обезопасите мястото въпреки палатките, да го оградите?

Надяваме се до края на седмицата да имаме изработения проект по част План за безопасност и здраве и да го внесем за съгласуване по надлежния ред.

Не се ли притеснявате от реакции, след като го оградите?

Още повече след решението на Министерския съвет, аз лично нося отговорност за безопасността на хората, така че няма да губя никакво време и това трябва да се случи максимално бързо. За мен е необяснимо защо беше разрешено разполагането на тези палатки и пребиваването на тези хора, като самата община не е издала заповед да обезопаси този район.

Вие имате намерение да преместите самите статуи. Какво обаче следва за опасните плочи?

Първата стъпка е да се обезопаси района, след което паралелно с това ще възложим изготвянето на експертиза от Университета по архитектура, строителство и геодезия за становище относно елементите, които трябва да бъдат закрепени. Тъй като нашето намерение, както Вие отбелязахте, е да преместим скулптурите и барелефите, а на самите постаменти, за тях ще искаме след това решение на Столичния общински съвет дали същите са необходими за Столичната община, за да й бъдат прехвърлени, или имат някакво друго виждане по въпроса.

Относно документацията по паметника - главният редактор на "Маргиналия" каза, че има налични документи от ДНСК, които даже са публикували преди една година. Това също документи ли са, които вие казахте, че не съществуват, или са различни?

Аз се опитах да потърся къде са публикувани такива документи, но честно казано, не открих. Тъй като както споменах, отговорната институция за опазване и съхранение на тези документи е Столичната община, ние ги изискахме именно от тях. Опитахме да потърсим и в интернет пространството, но не открихме документи относно паметника.

Имате ли резервен вариант къде би могъл да се премести паметникът, ако се окаже, че в Музея за социалистическо изкуство не е подходящ теренът или няма място?

Към момента работим по три варианта. Първият вариант е преместване именно в този музей, като вече имаме принципно изразено тяхно становище. Трябва да се направи геоложко проучване на терена и да се прецени дали ще може да се разположат там скулптурите.

Втори вариант, по който работим, е преместване в Националния исторически музей, като вече сме изпратили запитване за тяхното становище, но към момента все още нямаме отговор. И третият вариант, по който работим, е да бъдат преместени на друго подходящо място на терен държавна собственост, който да бъде извън централната част на столицата.

Какво още се чака, за да се случи преместването?

Първата стъпка и при трите варианта е да възстановим строителните книжа, за да можем да имаме подробна информация за скулптурите и барелефите и да може на базата на геоложкото проучване да се прецени дали същите могат да бъдат разположени на конкретния терен. След като сме наясно с конкретното местоположение, следващата стъпка ще бъде да се възложи изработването на проекта за преместване, който съгласно Закона за културното наследство се съгласува с министъра на културата, след решение на Специализирания експертен съвет по изобразително изкуство.

А мислили ли сте как ще се случи самото преместване на скулптурите, чисто логистично?

След като са монтирани, има вариант да бъдат и демонтирани, няма невъзможни неща. Всяка задача може да бъде изпълнена, като първо трябва да имаме конкретния проект за преместване, съответната сметна документация към него и след това ще преминем към възлагане и търсене на конкретен изпълнител.

Понеже сега въпросът се измести от това дали се премества паметникът до това кога ще се премести - кога е възможният срок наистина това да се случи, предвид всичките изброени бюрократични процедури?

Към момента не можем да се ангажираме с конкретен срок, тъй като все още няма яснота кой от вариантите ще бъде реализиран. Вървим по стъпките много бързо, за да спестим време. Ето например още в петък изпратихме писмо до министъра на културата, ако разполагат с инженерно геоложко проучване на терена, на който е разположен Музея на социалистическото изкуство, то да ни бъде предоставено, за да спестим време и финансови средства за ново такова проучване. Отделно сме изпратили запитване до Националния исторически музей. Тоест ние работим едновременно по всички варианти именно за да стане максимално бързо.

Независимо дали ще успеем преди или след изборите, при всички случаи сме наясно, че ще има много политически реакции по тази тема и тя ще бъде използвана в предизборната кампания от различните политически субекти.

Да, а тъй като споменахте политическия аспект - каква беше вашата мотивация преместването на паметника именно да бъде едно първите неща, които заявихте, че искате да свършите на позицията?

Това е въпрос , по който столичани искат отдавна решение. И след като Столичният общински съвет вече два пъти взе решение, не виждам нито една причина да отлагам работата по този проект.

Комуникирали ли сте с главния архитект какво може да има на самото място след преместване на паметника?

След като преместим скулптурните фигури и барелефите, ще изпратим запитване до Столична община относно постаментите. Съгласно решението на СОС, главният архитект трябва да проведе конкурс за проект за оформяне на пространството.

# Другите приоритети: Зелен ринг, "Филип Кутев" и училище в район "Студентски"

Какви други приоритети си поставяте като областен управител?

Има три много важни проекта за софиянци, които заварихме забавени. Единият от тях е Зеленият ринг (проект на Столичната община за вело- и пешеходен ринг на мястото на старите железопътни релси от ВТУ "Тодор Каблешков" до "Арена Армеец" - бел.авт.). Още на 15 декември има получено писмо от общината, с което е изпратено решението на Столичния общински съвет, с което се предлага да бъдат прехвърлени в собственост на общината около 62 декара, за да започне изграждане на зеления ринг, първи етап. От края на месец юли изискахме необходимото становище за да можем да придвижим тази процедура.

Предполагам става въпрос за имотите на НКЖИ, върху които попадат жп линиите, и които трябваше да бъдат прехвърлени на общината, за да започне действия? За това се говори още от 2019 г., но имаше обжалвания. Това обаче влияе ли на решението за собствеността?

Да, за имотите на НКЖИ става въпрос, но те не са предмет на съдебен спор. Очакваме техния отговор, за да придвижим процедурата.

А кои са другите такива примери?

Друг подобен проект, който заварихме забавен, е изграждането на ул. "Филип Кутев". Там вече има решение на Министерския съвет и то е от 9 май миналата година и реално липсва единствено финалният договор, с който процедурата да бъде финализирана. Става въпрос за имот, който се прехвърля в собственост на Столичната община.

Третият такъв пример е за терен за изграждане на училище в "Студентски град", за който още миналата година беше решено да бъде предоставен на Столичната община, район "Студентски". След една година се оказва, че тази процедура също не е финализирана.

Как си обяснявате забавянето, предвид че отдавна има решения?

Не мога да си обясня по никакъв начин, тъй като в крайна сметка това са важни за столичани проекти и няма причина те да бъдат бавени от служебния кабинет.

Вие отговаряте за абсолютно всички държавни имоти, независимо дали са на държавни компании, и всичко минава през вас?

Областният управител отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията та областта. Процедурите за предоставяне в управление, съответно отнемане на имоти на Всички държавни ведомства се осъществява чрез областния управител.

#Проблемът с поддръжката на държавните имоти

А областната управа ли е отговорна за поддръжката на тези имоти?

Един от съществените проблемите е, че областните управители към момента разполагат с нула лева за стопанисване на имотите, които управляват. В същото време, от тези имоти се реализират значителни приходи под формата на наеми и разпоредителни сделки, но нищо от тези приходи не остава в бюджета на съответната област.

Реално за самата поддръжка не се предвиждат никакви средства в бюджетите. Всеки може сам да си направи извода, че това е крайно неефективно за тяхното опазване и възстановяване.

А къде отиват тези приходи?

В централния бюджет.

Това обяснява състоянието на много държавни сгради, вкл. със статут на паметници на културата.

Държа да дам за пример една конкретна сграда, която се намира на Лъвов мост, която е с отпаднало предназначение за МОН. Ние не я приемаме, защото същата е в много лошо състояние и не можем да поемем отговорност за нейното стопанисване.

Тоест вие предлагате един вид децентрализация - самата областна управа да има бюджет, за да се разпореждат да поддържа тези имоти?

Идеята е като цяло да имаме някакъв процент от приходите, който да се отделя за управлението на имотите. В някои случаи е необходимо да се получава и целево финансиране за конкретни обекти. Разполагаме едва с 16 хиляди лева за капиталови разходи и 405 000 лв. за издръжка, което включва разходите за поддръжка както на администрацията, така и на всички имоти с предоставени права за управление на областния управител.

Колко души работят в областната администрация на град София?

Общата щатната численост е 56 души, която е крайно недостатъчна предвид развитието на областта и нарастването на населението. Друго важно нещо, което трябва да бъде обсъдено, са възнагражденията на служителите в областните администрации, които като ниво са значително по-ниски от възнагражденията в други държавни институции. Това води до редица проблеми, свързани с назначаването на необходимите кадри, както и тяхното задържане. Така че имаме доста задачи, които да обсъдим с новоназначените областни управители, и да предложим адекватни мерки за функциониране на областните администрации.

Има още един проблем, който е свързан с опазване на държавната собственост - решението на Конституционния съд от миналата година за отмяна на мораториума за придобиването по давност на държавни и общински имоти.

Пред нас стои важният въпрос как да успеем да опазим всички имоти държавна собственост, защото след решението на Конституционния съд, съществува реална опасност държавата и общините да загубят имоти, които не се владеят и не се стопанисват.

Тоест както общинските имоти са застрашени, така и държавните?

Да, това е една от приоритетните цели, по които работим. Искаме да създадем електронен регистър на държавната собственост, какъвто липсва в област София На следващо място следва да впишем всички актове, тъй като голяма част от актовете за държавна собственост не са вписани в Агенция по вписванията, което създава една правна несигурност. Важна задача, по която трябва да работим със Столичната община, е предаване на актовете за държавна собственост на областния управител, което е трябвало да се случи след влизането в сила на Закона за държавната собственост през 1996 г., но и до

до ден днешен този процес не е финализиран.

Как може да се реши този проблем? Не може ли да се оптимизира по някакъв начин процесът да не си разменят папки?

За съжаление, тези актове са на хартиен носител и по този начин трябва да ни бъдат предадени. Ние ще изискаме от районните кметове да ни предоставят заверени копия, заедно с всички документи от досието към всеки акт, за да можем от тук нататък ние да ги впишем в този регистър на държавната собственост, който предстои да бъде и нормативно регламентиран.

Какво ще бъде политиката ви по опазване на тези имоти? Всъщност възможно ли е това опазване?

Използваме всички законови средства за защита на държавната собственост, като към момента водим около 300 съдебни дела. За всеки имот, за който постъпи искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост, ние правим прецизна проверка. Ако има основание да се счита, че имота е е държавен, ние съставяме акт за държавна собственост, което на този етап възпрепятства придобиването на имота от друго лице

Интервюто взе Анина Сантова

7 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  cccd avatar :-|
  cccd
  • - 4
  • + 7

  Паметник, възхваляващ окупатори на България, който сега се разбира е построен и незаконно,и който вече 30 и кусур години никой в тази кремълска губерня все още няма смелост да премахне. В другите източно-европейски държави направиха това преди десетилетия. Опасявам се, че анти-българските, руски партии в България ще правят ексцесии пред камерите и фотографите при демонтирането на този срамен монумент, което означава че отново ще влезем в световния новинарски поток с резил (и типично български абсурд) - целият свят ще види роби, които реват за своя поробител!

  Нередност?
 • 2
  antipa avatar :-|
  D-r D
  • - 7
  • + 6

  След снощните "футболни" ексцесии преказките на уважаемата г-жа са доста изпразнени от смисъл.

  Просто общинската/държавната администрация провеждат откровена политика на площаден популизъм, медийно подгрят предварително. Нарича се охлокрация - власт на тълпата.

  Фактите:
  1. БГ има действащ и в момента междудържавен договор с РФ, в чиито чл.5 е описан по подразбиране и ПСА;
  2. Решението на ОбС на Столична община с гласовете на съветниците от Герб, ДБ + Б.Бонев е в противоречие с въпросния договор;
  3. Решението на областия управител на София за деактуване на ПСА е също в противоречие с този договор.

  И защото нищо с ПСА не може да се направи законосъобразно без да се влезе в колизия с поетите от българската държава задължения, се постъпва по мутренски: изпраща се ударния политически юмрук - ултрасите - да свършат мръсната работа!
  Както винаги са я вършили досега, когато е необходимо да си вдигне рязко градуса на общественото напрежение - и през 1996 при щурма на парламента, и при "белия автобус", при през 2012 на Орлов и по време на "въстанията" през лятото на 2020 г.

  Политическата импотентност на сглобката Герб- ППДБ- ДПС дава легитимност на "правилните" действия на лумпените.
  И ги превръща в политикоформиращ фактор.

  Нещо като второ издание на някогашните "борци", един от които още пълни новините с бисери...

  Нередност?
 • 3
  mickmick avatar :-|
  mickmick
  • - 5
  • + 3

  На калпави демократи паметниците им пречат. Всъщност всичко им пречи, даже самите те си пречат.

  Нередност?
 • 4
  ahj21578679 avatar :-@
  ahj21578679
  • - 1
  • + 1

  Ще дойде време, когато подобен разговор ще се води и за Паметника на Шипка, и за Цар Освободител, и за Докторския паметник.
  Безродници!

  Нередност?
 • 5
  alexconsult avatar :-@
  Alexandar Alexandrov

  Всичкото кьопейка - на амбразурата.

  Засрамете се безродници!

  Левски ви гледа от оня свят и ако беше жив днес - лично щеше да ви "резне чепките, със собствените си кунки"!

  (за недоучилите - горното е цитат-перифраза от оригиналното творчество на Апостола на Свободата).

  Нередност?
 • 6
  ivobrasil avatar :-P
  Brasil

  До коментар [#2] от "D-r D":

  Първо, не е член 5, а е член 14 и второ, обяснявано е многократно, че МОЧА не е обект на този договор, така че и още 1212131235345 пъти да повтаряте тая опорка, това няма да я направи факт. Оттам надолу всичките ти бръщолевения имат абсолютно нулева стойност.

  Нередност?
 • 7
  nage avatar :-|
  nage

  бе вие нормални ли сте, какви са тия договори, които ще ни казват какви паметници да имаме на собствената си територия, пийте ги тия лекарства

  Нередност?
Нов коментар