„Хорайзън“ и НЕК се договарят за дългосрочно изкупуване на тока

Американската компания „Хорайзън енерджи дивелъпмънт“ (Horizon Energy Development), която ще изгражда нова мощност за комбинирано производство на топлинна и електроенергия в „Топлофикация“ - София, най-накрая започва преговори с Националната електрическа компания (НЕК) за дългосрочно споразумение за изкупуване на тока.

Преговорите с НЕК стартират тази седмица. Те трябва да доведат до подписване на договор, с който американската компания ще си гарантира продажбите на електричество по фиксирани цени за следващите 15 години. Това обяви в четвъртък вицепрезидентът на компанията Брус Хейл. „Хорайзън“, която е дъщерно дружество на американската компания „Нешънъл фюел газ“ (National Fuel Gas), ще инвестира 100 млн. долара през следващите три години в изграждането на нова когенерационна мощност от 100 MW (за производство на топлинна и електроенергия) в ТЕЦ „София“, който е част от столичната „Топлофикация“. Подписването на договор с НЕК се оценява като най- трудната стъпка от реализацията на проекта на американската компания. Причината е, че има спорове дали електрокомпанията трябва да се обвързва с дългосрочни договори за изкупуване на тока. Американската компания иска договорът да е за минимум пет години с опция за последващото му удължаване на два пъти след съответното преразглеждане на определените тарифи за изкупуване. „На този етап не можем да кажем каква ще е цената, на която НЕК трябва да изкупува електричеството, тъй като не е готово техникоикономическото проучване на проекта, с което ще се уточнят и неговите конкретни параметри. То се изготвя в момента от международната компания Black&Veatch International, която е консултант по проекта и трябва да е готово до края на януари“, обясни Брус Хейл. Когато проучването бъде готово, „Хорайзън“ ще обяви международен конкурс за избор на главен изпълнител на проекта.
Освен с НЕК „Хорайзън“ трябва да се споразумее и с „Топлофикация“ за продажбата на топлинната енергия, която ще се произвежда от „ТЕЦ София“ и с държавната компания „Булгаргаз“ за доставката на природен газ. С „Топлофикация“ вече е подписано петгодишно споразумение за продажбите на топлинна енергия, в което е предвидена опция за продължаването му с още десет години. Споразумението обаче все още не е окончателно и по него тепърва предстои да се уточняват именно клаузите, касаещи количеството и цената на топлинната енергия. Засега не е ясно единствено кога ще стартират преговорите на „Хорайзън“ с „Булгаргаз“ за доставките на синьо гориво. Според Брус Хейл, ако „Хорайзън“ не успее да се споразумее с „Булгаргаз“ за по-евтини доставки на природен газ, компанията ще се договаря сама за внос на синьо гориво при по-ниски цени, каквато възможност е дадена в закона за енергетиката. „Хорайзън“ планира да приключи с процедурата за избор на изпълнител до края на август следващата година. Финансовото приключване на проекта се предвижда за края на ноември. Дотогава „Хорайзън“ трябва да осигури 30% от необходимите инвестиции за реализацията на проекта от собствени средства, а останалите 70% - чрез кредити от банки.

Изграждането на новата мощност от 100 МW в ТЕЦ „София“ трябва да приключи през 2006 г. За реализацията на проекта е регистрирано акционерно дружество „София енерджи“ ЕАД с минимален капитал от 50 хил. лв., което ще експлоатира новата мощност. В момента дружеството е 100% собственост на „Хорайзън“, но в него на по-късен етап трябва да придобие акции и столичната „Топлофикация“.

Проектът се реализира по т.нар. BOOT - схема (построй, експлоатирай и предай). Това означава, че след 15-годишния период на експлоатация на новата мощност акциите и активите на „София енерджи“ ЕАД ще станат 100% собственост на „Топлофикация София“ АД.