Търсим български банки за партньори

Търсим български банки за партньори

Крейг О'Конър, директор за развитие на дейността в Югоизточна Европа в Ексим банк, пред „Капитал“

885 прочитания

Ex-Im Bank е независима агенция към правителството на САЩ, която от създаването през1934 г. е финансирала американски износ за над 400 млрд. долара. Агенцията предоставя заеми, гаранции и застраховки за закупуване на американски стоки и услуги от чужденци. Сред стандартите и за средносрочно кредитиране са печалба от дейността за последните 2 години, положителен нетен приход за същия период и експозиция към Ексим банк не повече от 40% от стойността на капитала.

Какво се случи със споразумението за сътрудничество, което Ексим банк подписа със Столичната община през 2000 г.?

- Това е една от причините за пристигането ми в България. С общинските власти разглеждаме потенциални проекти. Ексим банк финансира износа на произведени в САЩ стоки и услуги и първата част на всяка сделка е изборът на такава продукция, независимо дали е направен от град София или друга стопанска единица.

Има ли завършени проекти по споразумението?

- Засега не. Установихме първоначалното си сътрудничество и сега ролята ми е да подпомогна развитието му. Но важното е, че Ексим банк може да отпуска средства директно на градове - в този случай София, без гаранциите на Министерството на финансите.

Смятате ли да работите с други български градове?

- Определено, програмата ни за финансиране на общини е с много висок приоритет. От нея могат да се възползват градове, които имат рейтинг от световно призната рейтингова агенция. Зная, че Варна има такъв рейтинг, а също Пловдив и Стара Загора. Бихме разгледали предложенията и на други градове без рейтинг.

Какво е финансирането ви за частния сектор в България до момента?

- Работим с частния сектор по много начини. Ще ви дам пример: една компания, „Екохийт“, получи кредитна линия от американския си доставчик, USA Laboratories. Ролята на Ексим банк бе да застрахова изплащането на дълга към американската компания. Затова за нейната банка в САЩ е почти все едно да отпусне заем на правителството на САЩ. USA Laboratories договори чудесни условия на финансиране за „Екохийт“. Този пример е показателен с още нещо - за Ексим банк няма минимален или максимален размер на проекта. Ние спомагаме износа на американски стоки и услуги, но така улесняваме и за двете страни търговията и създаването на контакти.

Бихте ли сравнили бизнеса си в България с този в други страни от региона?

- Във всяка държава е различно. Счетоводната стойност на бизнеса ни в България е 82 млн. долара и смятаме, че числото ще нараства значително през следващите няколко години. С приближаването на членството на страната в Европейския съюз фирмите все повече ще се стремят да се подготвят за идващата конкуренция, но и за по-големите пазарни възможности. Отново ще ви дам пример, този път с „Телетек електроникс“. Компанията първоначално е част от Трансбалканския фонд, който е създаден от САЩ. Тя произвежда електронни системи за сигурност тук, в София. Чрез Ексим банк получи заем от 96 хил. долара. С него закупи апаратура за електронни тестове, която ще подобри производственото им качество и капацитет. Мисля, че фирмата вече има сертификат ISO 9001 и изнася. Друг пример е „Анаконда“ ЕООД, която закупи специални машини за обработка на пластмаса отново за разрастване на дейността си. Очакваме този тип сделки да нараства бързо в бъдеще.

Колко проекта сте имали в България?

- В момента около 20 отделни сделки и това е само в рамките на последните две-три години.

Има ли отрасли, върху които се концентрирате?

- В добавка към машиностроенето разглеждаме с приоритет енергийната ефективност, възобновимата енергия и обработката на отпадъци. Всъщност имаме специална програма да подпомагаме износ, който е в подкрепа на околната среда. Смятаме, че американските технологии в този, както и в енергийния сектор са сред най-добрите, а и доларът в момента е евтин и лихвените проценти продължават да са ниски.

Каква е цената на средствата, отпускани от вас?

- Когато американското правителство поема търговския и политическия риск, това дава възможност на банките да намалят таксите си. Ексим банк не определя лихвата, но поради гаранциите от наша страна банките ще отпуснат пари с надбавка може би между 0.5% и 3% над LIBOR (London­ interbank offer rate), който в момента е около 3%. Така че лихвеният процент ще е между 3.5% и 6% за средносрочни заеми (между 2 и 10 години).

Как може български предприемач да се възползва от институцията ви?

- Нямаме офис тук, но представителството ни всъщност е Службата за външна търговия към Министерството на търговията в посолството на САЩ. Ако български предприемач се е спрял на американски доставчик, последният може да се свърже направо с мен или със Службата за външна търговия. Ако българската фирма не е направила своя избор, търговското министерство може да и помогне да намери американски доставчици. Това е един лесен начин, но има и други. Ние предоставяме гаранции по заеми на американски банки, но преговарям с няколко български банки да им даваме същите гаранции. Така ще помогнем на последните да си набавят финансиране от американските пазари и да пласират доларите си и ще ги направим партньори на Ексим банк.

Значи предвиждате български банки да отпускат пари на местни фирми чрез гаранции от вас?

- Точно така, за покупка на американски стоки и услуги. Надявам се това да стане една реална възможност и скоро да има банки, които са наши партньори.

Ex-Im Bank е независима агенция към правителството на САЩ, която от създаването през1934 г. е финансирала американски износ за над 400 млрд. долара. Агенцията предоставя заеми, гаранции и застраховки за закупуване на американски стоки и услуги от чужденци. Сред стандартите и за средносрочно кредитиране са печалба от дейността за последните 2 години, положителен нетен приход за същия период и експозиция към Ексим банк не повече от 40% от стойността на капитала.

Какво се случи със споразумението за сътрудничество, което Ексим банк подписа със Столичната община през 2000 г.?

- Това е една от причините за пристигането ми в България. С общинските власти разглеждаме потенциални проекти. Ексим банк финансира износа на произведени в САЩ стоки и услуги и първата част на всяка сделка е изборът на такава продукция, независимо дали е направен от град София или друга стопанска единица.

Има ли завършени проекти по споразумението?

- Засега не. Установихме първоначалното си сътрудничество и сега ролята ми е да подпомогна развитието му. Но важното е, че Ексим банк може да отпуска средства директно на градове - в този случай София, без гаранциите на Министерството на финансите.

Смятате ли да работите с други български градове?

- Определено, програмата ни за финансиране на общини е с много висок приоритет. От нея могат да се възползват градове, които имат рейтинг от световно призната рейтингова агенция. Зная, че Варна има такъв рейтинг, а също Пловдив и Стара Загора. Бихме разгледали предложенията и на други градове без рейтинг.

Какво е финансирането ви за частния сектор в България до момента?

- Работим с частния сектор по много начини. Ще ви дам пример: една компания, „Екохийт“, получи кредитна линия от американския си доставчик, USA Laboratories. Ролята на Ексим банк бе да застрахова изплащането на дълга към американската компания. Затова за нейната банка в САЩ е почти все едно да отпусне заем на правителството на САЩ. USA Laboratories договори чудесни условия на финансиране за „Екохийт“. Този пример е показателен с още нещо - за Ексим банк няма минимален или максимален размер на проекта. Ние спомагаме износа на американски стоки и услуги, но така улесняваме и за двете страни търговията и създаването на контакти.

Бихте ли сравнили бизнеса си в България с този в други страни от региона?

- Във всяка държава е различно. Счетоводната стойност на бизнеса ни в България е 82 млн. долара и смятаме, че числото ще нараства значително през следващите няколко години. С приближаването на членството на страната в Европейския съюз фирмите все повече ще се стремят да се подготвят за идващата конкуренция, но и за по-големите пазарни възможности. Отново ще ви дам пример, този път с „Телетек електроникс“. Компанията първоначално е част от Трансбалканския фонд, който е създаден от САЩ. Тя произвежда електронни системи за сигурност тук, в София. Чрез Ексим банк получи заем от 96 хил. долара. С него закупи апаратура за електронни тестове, която ще подобри производственото им качество и капацитет. Мисля, че фирмата вече има сертификат ISO 9001 и изнася. Друг пример е „Анаконда“ ЕООД, която закупи специални машини за обработка на пластмаса отново за разрастване на дейността си. Очакваме този тип сделки да нараства бързо в бъдеще.

Колко проекта сте имали в България?

- В момента около 20 отделни сделки и това е само в рамките на последните две-три години.

Има ли отрасли, върху които се концентрирате?

- В добавка към машиностроенето разглеждаме с приоритет енергийната ефективност, възобновимата енергия и обработката на отпадъци. Всъщност имаме специална програма да подпомагаме износ, който е в подкрепа на околната среда. Смятаме, че американските технологии в този, както и в енергийния сектор са сред най-добрите, а и доларът в момента е евтин и лихвените проценти продължават да са ниски.

Каква е цената на средствата, отпускани от вас?

- Когато американското правителство поема търговския и политическия риск, това дава възможност на банките да намалят таксите си. Ексим банк не определя лихвата, но поради гаранциите от наша страна банките ще отпуснат пари с надбавка може би между 0.5% и 3% над LIBOR (London­ interbank offer rate), който в момента е около 3%. Така че лихвеният процент ще е между 3.5% и 6% за средносрочни заеми (между 2 и 10 години).

Как може български предприемач да се възползва от институцията ви?

- Нямаме офис тук, но представителството ни всъщност е Службата за външна търговия към Министерството на търговията в посолството на САЩ. Ако български предприемач се е спрял на американски доставчик, последният може да се свърже направо с мен или със Службата за външна търговия. Ако българската фирма не е направила своя избор, търговското министерство може да и помогне да намери американски доставчици. Това е един лесен начин, но има и други. Ние предоставяме гаранции по заеми на американски банки, но преговарям с няколко български банки да им даваме същите гаранции. Така ще помогнем на последните да си набавят финансиране от американските пазари и да пласират доларите си и ще ги направим партньори на Ексим банк.

Значи предвиждате български банки да отпускат пари на местни фирми чрез гаранции от вас?

- Точно така, за покупка на американски стоки и услуги. Надявам се това да стане една реална възможност и скоро да има банки, които са наши партньори.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
mb-3
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал