Конкуренцията набира сили в търговията с ток

Енергийният регулатор издаде четвърти лиценз за дейността търговец на електрическа енергия

Два месеца след навършването на една година от старта на конкурентния пазар на електроенергия в страната играчите на него се увеличиха с още един. Това е „Топлофициране ВР“ АД, която през изминалата седмица получи от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) десетгодишен лиценз за търговия с електричество. Според нормативите, приети от ДКЕВР, за да бъде издаден лиценз, от търговците се изисква финансова гаранция за сключваните сделки. По тези правила заявителят (кандидатът за лиценз за търговец на ел. енергия) е длъжен първоначално да внесе в специална сметка сума в размер на една дванадесета от прогнозирания си годишен оборот от търговия с ел. енергия за първата година на лицензионната дейност, но не по-малко от 150 000 лева. През следващите години лицензиантът е длъжен да поддържа обезпечение, чийто размер е по-голямата сума измежду оборота през предходната или текущата година. „Топлофициране ВР“ е предоставила удостоверение от ДЗИ банк, клон София, за наличие на специална разплащателна сметка с наличност 150 000 лева и с това е изпълнила условието за гаранция, е записано в доклада на експертите на енергийния регулатор, с който се оценява дали компанията отговаря на критериите за предоставяне на лиценз за търговец.

Дружеството отговаря и на останалите критерии, които са: наличие на необходимите технически, материални и човешки ресурси за осъществяване на дейността и опит в съответната област. „Топлофициране BP“ разполага с 14 офиса в страната и с необходимия софтуер, поело е ангажимент и да назначи изисквания брой работници след стартирането на дейността си като търговец на ток. Тъй като е регистрирана сравнително скоро, компанията няма опит в търговията с електроенергия. Такова е обаче положението и с останалите три лицензирани търговеца. Това са „ЕФТ България“ АД, „ЧЕЗ трейд България“ ЕАД и „Албус - РБ“ ЕООД (виж карето). Фигурата „търговец на електроенергия“ се появи през 2004 г. с промяната на Закона за енергетиката и създаването на правилата за получаване на дос­тъп и регистрация на пазара на електрическа енергия. Нормативите делят пазара на два основни сектора - регулиран (сделките се извършват по цени и правила, определени от ДКЕВР) и свободен пазар, или пазар на балансираща енергия (сделките се договарят по свободно определяни цени и условия). Те определят кои са основните участници и в кой сектор от пазара играят. Това са независимите производители (ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ), привилегированите потребители (предприятия с консумация над 70 мегавата годишно), обществен доставчик (НЕК, която участва само на регулираната част на пазара), обществени снабдители (дружества, които извършват доставки между НЕК и ЕРП-тата и също са в регулираната част) и търговци на ел. енергия (които извършват доставки между централите и привилегированите потребители). Лицензираните търговци могат да участват само в нерегулираната част на електроенергийния пазар, като купуват ток от независимите производители, които имат квота за свободна продажба, и го продават на привилегированите потребители в страната. До 2007 г., когато се предвижда българският пазар да бъде напълно либерализиран, те няма да могат да изнасят и да внасят електроенергия. Експортът и импортът на ток дотогава са изключителен монопол на държавната Национална електрическа компания (НЕК).
Лицензираните търговци също така няма да могат да продават електричество на електроразпределителните дружества, които според въведените от ДКЕВР правила до пълното отваряне на пазара през 2007 г. ще купуват ел. енергия само от НЕК или обществените снабдители и ще я продават на крайни потребители. До момента според официалните данни на ДКЕВР и НЕК в регистъра на търговските участници са вписани 24 дружества (виж таблиците). Общото количество ел. енергия, изтъргувано при свободно договорени цени през изтеклата година, е около 21 млн. мвтч. Седмичните количества са нараснали от около 6 хил. мвтч през септември 2004 г. до над 55 хил. мвтч през септември 2005 г. Средната цена на пазара на балансираща енергия за годината е варирала: за недостиг в диапазона 56 - 91.80 лв. за мвтч, а за излишък - около 39.41 - 41.13 лв. за мвтч.

участници в пазара на електроенергия
Име Седалище Тип* Годишна консумация/производство
година Gwh
"Юмикор мед" АД Пирдоп С 2003 291
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД Козлодуй Р 2003 16 040
НЕК ЕАД София РР - -
"Асарел - Медет" АД Панагюрище С 2003 309
ТЕЦ "Марица 3" АД Димитровград Р 2003 200
"КЦМ" АД Пловдив С 2003 387
ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД с. Ковачево Р 2003 5 921
Мини "Марица Изток" ЕАД Раднево С 2003 515
"Елаците мед" АД с. Мирково С 2003 294
"Агрополихим" Девня С 2003 122
ТЕЦ "Варна" ЕАД с. Езерово Р 2003 2 238
"Девня цимент" АД Девня С 2003 176
"Топлофикация Русе" ЕАД Русе Р 2004 379
"ТЕЦ Бобов дол" ЕАД Дупница АР 2004 1 943
"Стомана индъстри" АД Перник С 2004 529
"Полимери" АД Девня С 2004 166
"ЕФТ България" АД София Т - -
"Тракия папир" АД Пазарджик С 2004 51
"Лукойл Нефтохим Бургас" Бургас С 2004 95
"ЧЕЗ трейд България" ЕАД Перник Т - -
"Оловно-цинков комплекс" АД Кърджали С 2004 122
"Челопеч майнинг" ЕАД с. Челопеч С 2004 42
"Албус" ЕООД Своге Т - -
"Топлофициране ВР" АД София Т - -
* Р - производител
АР - производител, захранващ собствени обекти С - превилегирован потребител Т - търговец ПП - обществен доставчик

Източник: ДКЕВР

Кой кой е при търговците на електроенергия

„Топлофициране ВР“ АД е регистрирано през 2003 г. в София. Занимава се с градско топлофициране, покупко-продажба на електроенергия и топлоенергия, газифициране и покупко-продажба на природен газ. Акционери в него са „Присти груп - Водно строителство“ (30%), „Пъзел консултинг“ (30%) и „Анел дженеръл“ (40%). В „Присти груп“ са съдружници 9 физически лица, повечето от които имат участие и в други фирми - водно строителство, търговия с метали, горива и др. Дружеството притежава 70 на сто от акциите на „Видахим“ . „Пъзел консултинг“ е 100% собственост на „Енерджи енд инфрастръкчър консултинг“ ООД - Великобритания. Съдружници в „Анел дженеръл“ са две физически лица - Емил Манов и Илко Аков, които държат по 50% от „Промишлени технологии“ и по 25% от „Вида порт“.
„ЕФТ България“ АД е регистрирано през декември 2004 г. в София. Предметът му на дейност е търговия с електрическа енергия и енергоносители, финансиране, инвестиционно проектиране, строителство и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката. Основен акционер в дружеството с 51% е „ЕФТ холдингс АПС“ - Дания. Четиридесет и девет процента от капитала на дружеството държи „Енергийна финансова група“ (ЕФГ), в която водеща място има Богомил Манчев, който е широко известен в енергийните среди с фирмата си „Риск инженеринг“. Тя от години печели най-много и големи поръчки за ремонт и доставки на енергийни съоръжения, а в съдружие с американската „Парсънс“ е консултант по проекта за модернизация на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“. Съдружници в ЕФГ са също Андрей Владимирович Кристов, собственик на фирмата „Аркадия сървис“, и Николай Вузев, който освен в ЕФГ и в „Аркадия сървис“ участва в още в четири фирми.
„ЧЕЗ трейд България“ ЕАД е регистрирано през март 2005 г. в Перник. Предметът му на дейност е търговия с електрическа енергия. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Електроразпределение София-област“ ЕАД, което пък в края на миналата година стана собственост на чешката енергийна компания ЧЕЗ.
„Албус - РБ“ ЕООД е регистрирано през 2003 г. в Своге. В предмета му на дейност са включени производство и покупка на промишлени и селскостопански стоки и вторични суровини, комисионна и лизингова дейност, програмна и информационна дейност, спедиция, превози и автосервиз, туроператорска дейност и др. С по 50% в дружеството участват две физически лица - Райна Добрева и Иван Добрев. Няма данни те да са развивали бизнес до този момент.