Призрачен инвеститор в "Полимери"

Девненското предприятие вече е основно панамско-холандска собственост

Николай Банев - продавач, купувач или и двете?
Николай Банев - продавач, купувач или и двете?    ©  Красимир Юскеселиев
Николай Банев - продавач, купувач или и двете?
Николай Банев - продавач, купувач или и двете?    ©  Красимир Юскеселиев

Заводът се подсигурява с ток и пара
Британската компания Centrax ще достави и монтира две когенерационни инсталации в "Полимери". Сделката е част от споразумение за редуциране на емисиите парникови газове в "Полимери" и "Костенец ХХИ" между "АКБ Форес" (мажоритарен акционер в двете дружества) и холандската правителствената агенция Center Novem. Тя финансира строежа на съоръжения, които намаляват парниковите газове от двата завода. Цената на мощностите в "Полимери" е 10 млн. евро - 10% от тях дава Center Novem, а останалото ще са собствени средства на "Полимери". Съоръженията ще заработят след година с капацитет 80 хил. MW ел. енергия и 555 хил. тона производствена пара. Целта е заводът да има собствено енергийно обезпечение.

Само за десет дни в началото на октомври акциите на девненския завод "Полимери" на Българската фондова борса успяха да поскъпнат двойно, достигайки нива от 12 лв.

На 12 октомври на борсата пристигна и съобщение, че 60% от дружеството са прехвърлени и очакванията на миноритарните акционери за промяна в управлението са се сбъднали. Оттогава котировките на акциите на дружеството, станало познато в годините след приватизацията му основно със скандалите между акционерите, стоят почти непроменени. За самата сделка и купувача обаче още не се знае нищо.

Панамски загадки

Според съобщението до БФБ досегашният основен акционер "АКБ корпорация" е прехвърлил 36.6% от "Полимери" на "Джурискандо кънсълтънтс" - Панама, и 23.4% - на "Финансово-индустриален концерн АКБ-Форес". Въп­росът, на който отговор няма, е дали сделката означава реално навлизане на нов собственик, или вътрешно прехвърляне между структури, свързани с Николай Банев - основен собственик на бившия приватизационен фонд "АКБ-Форес - социален", сега "АКБ корпорация".

Продавачът "АКБ корпорация" според електронната система ДАК­СИ е собственост основно на група физически лица (55%), "Финансово-индустриален концерн АКБ Форес"(7%) и "АКБ Актив" (3%). Самият Николай Банев официално се явява управляващ на "АКБ Актив" и на "Форест грийн - 2003" - фирмата, спомената като управляваща "АКБ корпорация". За "Джурискандо кънсълтънтс" не се знае нищо повече, освен че е регистрирана в Панама. "АКБ-Форес" пък е 76% собственост на холандската Ай Си Ем, управлявана от Николай Банев. В резултат от двете сделки контролният пакет акции от "Полимери" се оказа собственост на фирми от Холандия и Панама. Именно фак­тът, че в един и същ ден пакет акции от "Полимери" е прехвърлен на управлявано от Банев дружество, а друг, по-голям пакет - на никому неизвестна фирма, говори, че сделката е по-скоро преместване на акции в портфейла на една и съща група, а нов инвеститор няма.

"Преди години имаше интерес за покупка на дружеството, но в момента няма данни за такъв", каза източник от бранша, пожелал анонимност. Според друг източник от Девня, ако в случая ставаше въпрос за реална сделка, тя нямаше да е за 36.6% от завода и щеше да е с по-висока цена. Пак според него е възможно собствениците да имат задължения и да се освобождават "на хартия" от участието си, за да го запазят на практика". Като кредитор хора от бранша сочат Христо Ковачки. "Няма да коментирам слухове. Още по-малко ще коментирам отношенията си с бизнес партньорите", отговори Христо Ковачки чрез пресцентъра си. Самият Николай Банев не бе открит за коментар по темата.

Девненската картина

Според официалната информация от сайта на "Полимери" заводът произвежда десет химически продукта и има нетна печалба за 2005 г. 1.16 млн. лв. Според мнението на четирима специалисти от бранша обаче девненският завод се нуждае от инвеститор по чисто технологични и финансови причини. Преди година като кандидат-купувач се сочеше "Агрополихим". "Вярно е, че имахме намерение да влезем в такава сделка. До покупка обаче така и не се стигна", каза изпълнителният директор на "Агрополихим" Васил Александров.

След като основната производствена линия на "Полимери" за преработка на дихлоретан в суровина за PVC беше продадена в Иран, дейността на завода се свежда основно до производство на натриева основа, солна киселина и хлор, като суровината се купува от "Солвей - Соди", а продуктът се продава на "Агрополихим". Заводът има и износ на дихлоретан, но през терминал с временно разрешително. Заради изискванията за безопасност при претоварване на продукта обаче той трябва да се обработва на специален терминал, какъвто няма, обясни Йончо Пеловски от Браншовата камара на химическата промишленост. Концесионер за подобен терминал няма. Тоест, ако иска да продължи износ на иначе търсения дихлоретан, на "Полимери" му трябва сериозен финансов ресурс. Заводът има комплексно разрешително, казаха от Изпълнителната агенция по околна среда. По информация от сайта на завода в него ще бъдат инвестирани 20 млн. евро за осем години - основно за покриване на европейските еконорми. Междувременно собствеността на контролния пакет в него остава неясна, а миноритарните акционери (най-голям от които е "Българска холдингова компания") - в очакване на истинска сделка.

Още от Капитал

Данни отложено гледане

Данни отложено гледане