Частна сделка с държавна мина

Красимир Паргов прехвърли рудниците в Бобов дол на Христо Ковачки, без да е изплатил дълговете им

Концесионерите се сменят, дълговете се трупат, инвестиции няма, а държавата се дистанцира от отговорността си на собственик.

Това се случва с мини "Бобов дол" през последната година и половина, откакто Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) реши да допусне инвеститор там. За това време рудниците бяха отдадени първо под наем, после - на концесия, а отскоро и частникът е друг. Концесионер на мините вече е самоковският бизнесмен Христо Ковачки. Той влезе в тях, след като купи от перничанина Красимир Паргов дружеството концесионер "Ораново". Сделката беше сключена като типично частна - без държавата изобщо да бъде уведомявана и без тя да търси отговорност на първия концесионер изпълнил ли е ангажиментите си. В резултат Ковачки взе концесията за мини "Бобов дол" до 2010 г. при доста добри условия и без ангажименти за инвестиции.

Мини "Бобов дол" бяха отдадени под наем на Красимир Паргов от МИЕ през юни 2006 г. Състезателна процедура нямаше, а договорът за наем беше представен като единствен вариант. Аргументът - никой друг не проявява интерес към мините, които иначе вървят към ликвидация. С "Ораново", зад което по онова време стоеше Паргов, се сключи 5-годишен договор за наем. С него частникът пое ангажиментът да плати 20 млн. лв. наем на държавата и да погаси всички дългове на "Бобов дол", които по това време бяха 43 млн. лв. Извън това бяха обещани и инвестиции в оздравяване на рудниците и увеличаване на въгледобива. Пет месеца по-късно дълговете на мините нараснаха с 20 млн. лв. и в тях не беше вложено нищо. С решение на кабинета обаче на "Ораново" беше дадена и концесия за добива на въглища - при това без концесионна такса. Така дружеството на Паргов придоби пълните права да добива въг­лищата само срещу наем. Концесионер при същите условия е и Ковачки. "Това е частен договор", заявиха от МИЕ. С този аргумент оттам не дадоха данни за финансовите резултати на мините. Знае се само, че срещу наема самоковският бизнесмен ще печели от въгледобива, ползвайки и всички материални активи на мините. Той наследява договора с Паргов, според който общият наем за 2006 - 2010 г. е 20 млн. лв. Сумата не е твърда. Плаща се за всеки тон суровина. Ако добивът падне, намалява и наемът. "За година и половина Паргов плати 700 хил. лв., а само за 2006 г. трябваше да даде 2 млн. лв.", твърди Димитър Ганчев, председател на съвета на директорите на мини "Бобов дол", а отскоро и заместник изпълнителен директор на "Ораново". "Дружеството поне не е на загуба, а "на нулата", тъй като се вдигна продажната цена на въглищата", каза той.

Както Паргов, така и Ковачки остава в сянка като концесионер. Официално преди продажбата "Ораново" се представляваше от перничанина Станислав Тасев. В момента негов собственик е "Въгледобивна компания" с управляващ Николай Янев, но зад фирмата стои Ковачки. Той има още шест мини, четири топлофикации, ТЕЦ "Марица 3" - Димитровград, "Брикел" и още няколко енергийни дружества. Паргов също е собственик на мина - рудник "Ораново" (имената съвпадат), но е и в зърнения бизнес. Според Димитър Ганчев като концесионер Ковачки има намерения да плати дълговете на мините, както и да инвестира в тях.

Планираният въгледобив в мините за 2007 г. е 1 млн. тона. Въглищата са основно за ТЕЦ "Бобов дол", който изкупува около 80 хил. тона месечно. От отдаването на мините под наем досега цената им за централата се е качила с 50 лв. на тон (до 169 лв. на тон), но качеството остава ниско. Ковачки обещава да подобри експлоатацията на руд­ниците. Заявката е обяснима, като се знае, че той иска да придобие и ТЕЦ "Бобов дол". Въп­росът в случая е има ли държавата изобщо намерение да следи какво се случва със собствеността й, след като и досега не го е правила.

Завещание

50.6 млн. лв. са задълженията на мини "Бобов дол". Дълговете са към бюджета, НОИ и доставчици. Те растат и след влизането на частник в рудниците.