Железобезпътица

Десислава Георгиева, ръководеща инвестиционните проекти в НКЖИ беше отстранена

Железобезпътица

Брюксел спря жп търг за милиони заради съмнения в корупция

Калина Горанова
9499 прочитания

Десислава Георгиева, ръководеща инвестиционните проекти в НКЖИ беше отстранена

© Надежда Чипева


Да си играеш с оперативните програми на Европейския съюз, като провеждаш съмнителни търгове за милиони, отдавна излезе извън пределите на дразнещото. Министерството на транспорта и подопечното му дружество Национална компания "Железопътна инфраструктура" обаче опитаха. При това за най-големия обявяван търг в България през последните години. Срещу над 400 млн. лева трябваше да бъде рехабилитирана жп линията Пловдив - Бургас. Но няма, поне в рамките на вече проведения търг.

Спирането на процедурата дойде (както в много случаи досега) от Брюксел. Европейската комисия видя нередности в състезанието и в състава на комисията, която прави избора на победител в търга. И дори се зае с кадровата политика в дружеството и поиска отстраняването на ръководни лица.

Така, вместо да има избор на победител на 7 юни, търгът ще бъде прекратен, а оферти ще бъдат набирани отново.

Подбор по софийски

Първият сигнал за нещо особено дойде още на 27 април, когато комисията на НКЖИ отстрани 5 от 8-те кандидати на ниво технически оферти. Всички дисквалифицирани кандидати са големи европейски компании със сериозен опит в жп строителството (виж карето с кандидатите). Комисията остави само два консорциума с българско участие и френската TSO, която кандидатстваше за най-късата от трите отсечки и предложи много висока цена. Поръчката следваше да бъде разпределена между двата консорциума. В единия участват "Главболгарстой" и държавната "Транспортно строителство и възстановяване" с принципал транспортното министерство. А в другия - "Енергоремонт холдинг".

Дни по-късно до Европейската комисия стигат сигнали от отпадналите участници за редица съмнителни моменти около процедурата. Комисията приема сигналите за основателни и на свой ред алармира отговорните български институции и в частност министъра по еврофондовете Томислав Дончев. Писма до него пристигат и от посланиците на Италия и Франция. "Когато дойдоха писмата от ЕК, различни фирми и посланиците на Италия и Франция, изложих ситуацията пред Министерския съвет и подадох сигнал пред министрите на вътрешните работи и на транспорта Цветанов и Цветков да бъде разследвана процедурата", коментира Дончев. Впоследствие вътрешният одит на министерството на транспорта не открива нередности. А официалният мотив за спирането на търга е високата цена, предложена от кандидатите.

Цената надхвърля с цели 107 млн. лв. предвидения бюджет от 319 млн. лв. Министерството спрягаше стойност на проекта от 366 млн. лв., но тя беше за още две неща освен жп модернизацията - строителен надзор и сигнализация в района на Бургас. Обясненията за голямата разлика между предложените цени и предвидения бюджет бяха, че проектът е по цени отпреди пет години. Представители на фирми, участвали в търга, обаче коментираха, че бюджетът е бил регулярно актуализиран, като през септември 2007 г. индикативният бюджет е бил 123 млн. лв., през юни 2009 г. е бил увеличен с цели 200 млн. лв., а през ноември 2009 г. достига 366 млн. лв. Когато на финала останаха компаниите с високи ценови оферти, някои от отстранените участници заявиха, че са предложили цени, по-ниски от обявените 319 млн. лв. Това обаче няма как да бъде проверено.

Докато за министерството рисковете около търга се изчерпват с цената, министърът по еврофондовете коментира: "Осем месеца се опитваме да докажем, че в България вече се работи по различен начин, и няма да допуснем един такъв случай да унищожи тези ни усилия."

Състезание по грешки

"Случаят" всъщност изобилства с нередности, които е било лесно да се избегнат. Член на изборната комисия е Десислава Георгиева - директор "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти". Тя е в сивия списък на Агенцията за обществени поръчки за нарушение при разходването на средства по програмите на ЕС. Оглавявала е дирекция "Изпълнителна агенция - програма ФАР" и е била зам.-ръководител на програма ФАР в регионалното министерство по времето на зам.-министър Савин Ковачев. След смяната на правителството е помолена да напусне регионалното министерство, но впоследствие е назначена в НКЖИ на пост, отговорен за усвояването на 580 млн. евро. Преди два месеца в отговорите си за "Капитал" от НКЖИ не сметнаха за притеснително присъствието в екипа на Георгиева. Накрая се стигна до това Брюксел да изиска нейното отстраняване. И в крайна сметка договорът й е прекратен на 4 юни, но по взаимно съгласие и без повече обяснения от страна на НКЖИ.

Участниците са изказали съмнения и по отношение на професионалната работа на компанията по оценката. По тяхна информация членовете й са заседавали едва 4 пъти, като за това време е трябвало да бъдат проверени 19 различни оферти. Фирмите недоволстваха и че при отварянето на ценовите оферти на трите допуснати кандидата не беше показано, че пликовете на отстранените са останали неотваряни. Това се прави с цел да се докаже, че комисията не е разбрала цените им и не е била повлияна от тях при избора си.

На свой ред Брюксел, въпреки че не се забранява от закона, изказа съмнения за безпристрастността на изборната комисия, тъй като една от компаниите кандидатки е държавно дружество ("Транспортно строителство и възстановяване"), 100% собственост на министерството на транспорта. Наскоро друга държавна компания, пак собственост на министерството - "Съобщително строителство и възстановяване", спечели в консорциум търга за изграждането на речната информационна система по река Дунав пак по оперативна програма "Транспорт".

Доста тъжно

Най-неприятното в случая е, че ЕК отправя и много по-сериозна критика към България по отношение на напредъка по оперативна програма "Транспорт". В отделно писмо на комисията до министър Дончев се казва, че най-вероятно няма да можем да усвоим средства за редица от големи пътни и жп проекти поради огромното забавяне. Досега България е усвоила едва 6% от средствата за жп, се казва още в писмото. Комисията е "изненадана" и от факта, че НКЖИ се е разделила с половината от служителите си, които се занимават с проектите по еврофондовете.

Бройката по принцип не би представлявала проблем, стига търговете и проектите да се случваха. През годината се очакваше да се подпишат договори както за жп линията Пловдив - Бургас, който ще се преиграва, така и за модернизацията на линията София - Пловдив. Търгът трябваше да бъде обявен през юни. От НКЖИ коментираха, че се надяват обявяването му да стане до края на годината. Проектирането е забавено, а и тепърва предстоят редица съгласувания. 

Така фирмите няма да има възможност да строят в скоро време. За по-бързото пътуване с влак да не говорим. Поне в близко бъдеще.

По темата работи и Ирина Новакова

Кандидатите за жп линията Пловдив - Бургас

(разделена на три отсечки, като първият лот е най-къс)

Отстранените

*Terna (лот 1, 2 и 3) Гръцката компания изгражда първата фаза на жп линията Пловдив - Свиленград в участъка Крумово - Първомай. Тя е и главен изпълнител на столичния търговския център "Карфур Цариградско". В края на миналата година започна и изграждането на собствен офис комплекс на софийския площад "Македония".

*SWIETELSKI, Австрия (лот 1, 2 и 3).  Това е дебютът на компанията на българския пазар. В момента заедно със  СССF и Wiebe рехабилитира в Румъния жп линията Букурещ - Кампина.

*Съдружие "С.М.С., Италия - "Трейс" - "СК 13" (лот 1, 2 и 3). В същия състав преди две години групата кандидатства и за отсечката Свиленград - турска граница, част от проекта Пловдив – Свиленград.

*СLF S.P.A., Италия, (лот 2 и 3). Една от водещите европейски компании в сферата на жп строителството. Построила е високоскоростните железници Флоренция - Рим, Орте - Фалконара,  Болоня - Верона, Касерта - Фоджия, поддържа и обновява жп линии в района на Милано, Рим - Лидо и други.

*OHL ZS, (лот 3). Чешката компания е избрана за строителството на жп линията Свиленград - турска граница, последната част от жп проекта Пловдив - Свиленград, по ОП "Транспорт". Фирмата има три подизпълнителя - "Балкансаст", "Електрификация на жп линии Прага", "Моравия консулт Обомолкс".

Допуснатите

*Консорциум "Леонард Вайс" (лот 1, 2 и 3). Обединението включва едноименната германска компания LEONHARD WEISS, ДП "Транспортно строителство и възстановяване" и "Главболгарстрой". В търга LEONHARD WEISS участва с румънското си подразделение. "Главболгарстрой" рехабилитира жп линията Дупница - Кулата в периода 2000-2001 г. Държавното предприятие пък е основен изпълнител на рехабилитации в железниците.

*Консорциум "Салчеф" (лот 1, 2 и 3). Водеща компания в обединението е италианската Salcef , а неин партньор е "Енергоремонт холдинг".

*TSO Chemin du corps de garde, Франция (лот 1). Освен със строителство компанията се занимава и с производство, поддържане и ремонт на влакова техника - мотриси, локомотиви. Участвала е в строителството на повечето високоскоростни железопътни трасета във Франция.

 

Да си играеш с оперативните програми на Европейския съюз, като провеждаш съмнителни търгове за милиони, отдавна излезе извън пределите на дразнещото. Министерството на транспорта и подопечното му дружество Национална компания "Железопътна инфраструктура" обаче опитаха. При това за най-големия обявяван търг в България през последните години. Срещу над 400 млн. лева трябваше да бъде рехабилитирана жп линията Пловдив - Бургас. Но няма, поне в рамките на вече проведения търг.

Спирането на процедурата дойде (както в много случаи досега) от Брюксел. Европейската комисия видя нередности в състезанието и в състава на комисията, която прави избора на победител в търга. И дори се зае с кадровата политика в дружеството и поиска отстраняването на ръководни лица.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


8 коментара
 • 1
  gkralev avatar :-|
  Gungana

  Гледам -А.
  Пак гледам - пак А.
  И си викам -А-ааа!

 • 2
  Simeon_S avatar :-|
  Крали Марко

  Десислава Георгиева = Главболгарстрой

 • Heavy Horses Ltd.

  Не може Главболгарстрой да строи всичко в тази държава! От поредната бетонирана квартална градинка, през поредния Супер-Хипер-Мега курорт, до магистрали и ЖП линии! Къде е края на алчността и корупцията?!?

 • roni.1965

  Европа? Европата! Европата не дава пари на чужди. Особенно в криза. Дава само на себе си. Дори и в криза. За това, необходимо е да станем щат. Щат на Гърция.
  Що се отнася за Десито, то Б.Б. лично да отнесе лобиралият я!

 • ostar

  Има съмнения също , че са отваряни тайно от комисията цените и на другите участници и това е определило дисквалификацията на 5-те европейски фирми. Наистина се споделя между запознати и възмутени от грубата манипулация, че е имало поне две по-ниски оферти от обявените и то в рамките на бюджета на МТ. Но подобна практика в НКЖИ не е новост и би било интересно ако при разследването и със съгласието на участниците разбира се, се отворят всички оферти. Това е то публичност на цените и подалите оферти логично не биха имали против. Но как ли ще се гърчат клетите мушмуроци от комисията. Това са старите неграмотни и послушни кадри от години ( а новите са видно корумпирани ) които дори не си правят труда да разглеждат офертите а само чакат сигнал от " горе-министерството ". Или от новата /стара общинска звезда Орлин Алексиев председател на УС на НКЖИ - лице силно оплескано с рекетьорски похвати. Време е за смени ако все пак искаме да има железница в България.

 • 6
  stf avatar :-|
  Стефанов

  Абе Плвнелиев как може да прави честни процедури и да сключва изгодни договори за магистралите, а тук чиновниците не могат?
  Бойко да ги маха наред и да възложи на Плевнелиев и екипа му да се заемат и с тоя ресор!

 • 7
  user_1 avatar :-|
  user_1

  Девойката като гледам е оправна. Да очакваме подобни новини в някоя друга държавна структура

 • 8
  boby1945 avatar :-P
  boby1945

  Брюкселските зелки съвсем го удариха през просото, почнаха да ни управляват "дистанционно".......
  Или най им е удобно парите на ЕС за техните си фирми, нали.....
  Да ама Не......


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход