В България предприемачите са отворени за партньорства

Ричард Пели и Хубърт Котони, ръководители на Европейския инвестиционен фонд, пред "Капитал"

Хубърт Котони (вляво) и Ричард Пели (вдясно)
Хубърт Котони (вляво) и Ричард Пели (вдясно)    ©  Капитал
Хубърт Котони (вляво) и Ричард Пели (вдясно)
Хубърт Котони (вляво) и Ричард Пели (вдясно)    ©  Капитал

По евроинициатива JEREMIE, която е част от оперативна програма "Конкурентоспособност", в момента се структурират три инвестиционни фонда с общ публичен и частен ресурс от 150 млн. евро. Екипите, които ще ги управляват, бяха подбирани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). За повече подробности потърсихме представители на институцията - Ричард Пели, главен изпълнителен директор на ЕИФ, и Хубърт Котони, ръководител на екипа за регионално бизнес развитие в институцията. Котони ще участва на утрешната конференция на "Капитал" - "Инструменти за растеж". На нея представители на трите фонда - съответно Axxess Capital, Mezzanine Management съвместно с Rosslyn Capital и NEVEQ също ще отговарят на въпроси на консултанти и предприемачи.

По-трудно ли е да се привлече капитал за рискови инвестиции в България в момента?

Ричард Пели: Със сигурност е по-трудно, защото България е развиващ се пазар по отношение на рисковия капитал за предприятията. Но не сте сами – във всички нови страни-членки и цяла Централна и Източна Европа ситуацията е подобна. Ние използваме много активно множеството различни инструменти, с които разполагаме. Като разбира се JEREMIE е много важен за развитието на един пул от екосистеми за рисков капитал в региона, в страни от Португалия до Турция, но включително, разбира се, и тази част от Европа. Доволни сме от значителния интерес в процеса на подбор на фонд мениджърите за различните инструменти. Избрахме най-добрите екипи и те работят усърдно за привличане на инвеститори. Но дори и някои опитни екипи, например във Франция или Великобритания, срещат подобно предизвикателство – да структурират нови фондове, им отне много по-дълго време. Така че, бих казал, че ситуацията тук е предизвикателство, но това не е уникално за България явление.

През последните 2-3 години почти нямаше фондове с фокус върху България. Каква според вас е причината - кризата или предстоящите фондове по JEREMIE?

Ричард Пели: Не мисля, че са знаели достатъчно подробности предварително, така че едва ли е явление, дължащо се на очакването на фондовете по JEREMIE. Виждате че, като цяло тенденцията на създаване на нови фондове се забавя от 2007 г. с първоначалните признаци за кризата. Така че това явление е част от по-голямото, международно предизвикателство за намиране на рисков капитал, а не нещо специфично за България.

Ако трябва да дадете препоръки на предприемачите защо да използват инструментите по JEREMIE, какви ще са те?

Хубърт Котони: Когато говорим за рисков капитал, не става въпрос само за пари, а и за планове. Това, което получавате от рисковия капитал, са съвети, хора, специалисти с опит, било то от производствена или от финансова гледна точка, които действително се опитват да помогнат на мениджърите да постигнат растеж. Това, което наблюдавам в България е различно от много развити икономики като например Австрия. Австрия е изградила силата си на базата на заемен капитал – там апетитът за дялово финансиране е много малък. Но това е много млада индустрия и виждам потенциала за това предприемачите да стават по-отворени към по-модерни инструменти, ориентирани към дялово финансиране. Така че предполагам, че кандидатстването за такива инструменти обогатява опита и капацитета на предприемачите, обогатява способностите на мениджърите да постигнат растеж отвъд възможностите си, стига да не са ограничени в рамките на мислене на общество, ориентирано изцяло към чистото банкиране. Но не виждам такова нещо в България, напротив – тук предприемачите са наистина предприемчиви, в смисъл такъв, че са отворени към търсене на партньорства, за да постигнат растеж. 

Още от Капитал