"Дънди" получи нова положителна екооценка за добив на злато

Инвеститорът може да започне изграждане на съоръжението, дори и да има съдебно обжалване

Висшият експертен съвет към екоминистерството за втори път одобри екооценката на проекта на "Болкан минерал енд майнинг" (част от канадската "Дънди прешс металс") за добив на злато край Крумовград.

Докладът за ОВОС беше разгледан повторно от съвета, след като министър Нона Караджова върна в началото на октомври първото проекторешение по настояване на кмета на Крумовград Себихан Мехмед. Предстои министърът да одобри или отхвърли финалното решение.

Предварително изпълнение

При повторното обсъждане се е запазила клаузата за предварително изпълнение на проекта, която беше включена в предишното решение по искане на инвеститора. То му дава възможност да започне строителството на съоръженията независимо от евентуално съдебно обжалване.

Най-рано през 2014 г.

Експлоатацията на находището може да започне най-рано през 2014 г. Преди това трябва да се мине през различни процедури по издаване на разрешителни, промяна статута на земята, изготвяне на подробен устройствен план, проектиране и издаване на разрешение за строеж.

В момента върви обжалване пред Върховния административен съд на самата концесия, която БММ получи през февруари. Първото заседание на съда е насрочено за 1 февруари 2012 г.

Проектът

Строителство на съоръженията в Крумовград ще отнеме около две години. На мястото ще има открита мина и флотационна фабрика за преработка на рудата до концентрат. Проектът не предвижда изграждането на хвостохранилище. Вместо това остатъкът от производството ще се сгъстява до паста и ще се транспортира до т.нар. интегрирано депо за съхранение на минни отпадъци, където ще се смесва със скалната маса.

Това е ново поколение хвостохранилище, което е много по-компактно и благодарение на него проектната площ на съоръжението значително се намалява. При първоначалния проект, който предвиждаше преработка на рудата до сплав доре (злато и сребро) по цианидна технология, общата площ трябваше да бъде 200 ха.

След като компанията реши да не произвежда метал, а концентрат, отпадна нуждата от хвостохранилище и сега цялото съоръжение ще бъде разположено на общо 80 ха. Животът на рудника ще бъде 8-10 години, а планираната инвестиция е в размер на 130 млн. долара.