По модела на IKEA

Шведската мебелна верига IKEA е сред пионерите, които въвеждат изисквания за корпоративна социална отговорност към своите доставчици.

   ©  Георги Кожухаров
   ©  Георги Кожухаров

Шведската мебелна верига IKEA е сред пионерите, които въвеждат изисквания за корпоративна социална отговорност към своите доставчици. Още през 2000 г. компанията приема етичния кодекс IWAY, който е задължителен за всички фирми, които искат да работят с веригата. Документът се базира на Всеобщата декларация за правата на човека на ООН, Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права в сферата на труда и Декларацията от Рио за околната среда и развитието. Сред правилата са нулева толерантност към детския и насилствения труд, безопасни и здравословни условия на труд, спазване на местното законодателство, антикорупционна политика и др.

IKEA има специално звено, което обучава и помага на доставчиците при въвеждането на стандартите. Служители на компанията осигуряват и последващ контрол, за да се гарантира спазването на правилата. Особено внимание се обръща на произхода на дървесината, от която са изработени мебелите. Използването на нелегално произведена дървесина е забранено.

Доставчиците на IKEA използват основно рециклирани материали за опаковките. До минимум е ограничена употребата на химикали във всички производствени процеси. Спестяването на вредни емисии е сред приоритетите на компанията. В тази връзка са създадени и популярните плоски пакети на IKEA, които заемат по-малко място и позволяват по-икономичен транспорт.

От 12 години насам компанията има наръчник за управление на отпадъците, който задължава всички магазини да сортират поне петте най-често срещани отпадъка. Това гарантира, че 80% от отпадъците се рециклират или използват за производство на енергия.

Компанията е изготвила специален наръчник за доставчиците си с примери как могат да спестят енергия и пари и да станат по-независими от изкопаемите горива. IKEA има специален проект, чиято крайна цел е 100% от енергийните и топлинните нужди да се покриват от възобновяеми източници. Към момента около половината от използваната енергия в сградите на IKEA е възобновяема.

Компанията има и различни инициативи за спестяване на вредни емисии от автомобилите.

В някои страни се предлагат отстъпки за доставка на покупките на клиенти, които ходят в магазините с градски транспорт. Същото се отнася и за служителите. В Канада например преди няколко години IKEA започна да предоставя най-добрите места за паркиране на клиентите с хибридни автомобили. Датските магазини пък предлагат на клиентите колелета с ремаркета, които могат да превозват покупки до 45 кг.