"Биндер" купува "Пътно поддържане - Сливен"

КЗК е дала зелена светлина на сделката

12

млрд. лв. е общият обем на изпълнените строителни дейности у нас за 2010 г. по данни на Камарата на строителите

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на сливенската фирма "Биндер" АД да придобие едноличен контрол върху "Пътно поддържане - Сливен" ЕООД. Общият пазарен дял на двете дружества е под 5%, което не може да се отрази на конкурентната среда у нас, смятат от антимонополния орган. Одобрено е и искането на купувача за незабавно изпълнение на концентрацията.

Разпределение на дейностите

И двете компании се занимават със строителство и ремонт на пътища и улици. След сделката тази дейност ще премине основно към "Пътно поддържане - Сливен". В същото време "Биндер" ще се концентрира върху добива на скална маса. В момента компанията доставя почти 90% от ползваните от "Пътно поддържане - Сливен" инертни материали и асфалтово-бетонови смеси.

"Биндер" АД стана скандално известна с аферата "Батко и Братко" в началото на 2008 г., когато се разбра, че е получила държавни поръчки за 120 млн. лв. от фонд "Републиканска пътна инфраструктура". Директор на фонда по това време беше Веселин Георгиев, който е брат на участващия в управата на фирмата Емил Георгиев. Заради конфликта на интереси Европейската комисия спря парите на България по програма ИСПА. Емил Георгиев вече не е сред управляващите на "Биндер". Мажоритарен собственик на дружеството с 98.67% от капитала е старозагорското "Гравис Ес" ЕООД.

"Пътно поддържане - Сливен" е еднолична собственост на "Инмат Козарево" ООД, което се занимава с добив на строителни материали.

Цел на сделката

Според подаденото в КЗК уведомление целта на сделката е да се подобри качеството на предлаганите услуги, като се използва богатият опит на "Пътно поддържане - Сливен" на територията на няколко общини в региона в сферата на пътното поддържане. Концентрацията трябва да повиши конкурентоспособността на дружеството, като му осигури недвижими имоти за бази за машини и съоръжения.