Шест банки ще финансират със 100 млн. лв. малки и средни компании

Кредитната линия се отпуска от Българската банка за развитие

Кредитите от линията на Българска банка за развитие, които ще се отпускат, ще са с лихва до 7%, такси и комисионни до 0.5% годишно, с размер до 2 млн. лв. и срок до 5 години.
Кредитите от линията на Българска банка за развитие, които ще се отпускат, ще са с лихва до 7%, такси и комисионни до 0.5% годишно, с размер до 2 млн. лв. и срок до 5 години.    ©  Георги Кожухаров
Кредитите от линията на Българска банка за развитие, които ще се отпускат, ще са с лихва до 7%, такси и комисионни до 0.5% годишно, с размер до 2 млн. лв. и срок до 5 години.
Кредитите от линията на Българска банка за развитие, които ще се отпускат, ще са с лихва до 7%, такси и комисионни до 0.5% годишно, с размер до 2 млн. лв. и срок до 5 години.    ©  Георги Кожухаров

Българска банка за развитие (ББР) и шест кредитни институции подписаха споразумения за отпускане на 100 млн. лв. заеми на малкия и дребен бизнес. Кредитите, които ще се отпускат от банките на фирмите, ще са с фиксирана лихва максимум до 7% за целия период на заема. Таксите и комисионите няма да са по-високи от 0.5% годишно, размерът на заемите ще е до 2 млн. лв., а срокът на погасяване - до 5 години, съобщи Асен Ягодин, главен изпълнителен директор на ББР.

Шестте банки, които подписаха кредитната линия, са Уникредит Булбанк, Societe Generale Експресбанк, Прокредит Банк, МКБ Юнионбанк, Алианц Банк и Общинска банка. До една-две седмици се очаква към кредитната линия да се присъединят още две – Банка ДСК и Райфайзенбанк.

Условията

Кредитополучателите – малки и средни предприятия, ще кандидатстват за заемите и ще се оценяват по критериите на шестте банки. Те ще определят и обезпеченията.

Средствата по кредитните линии ще се усвоят от банките-партньори на два транша от по 50 млн. лв., като до края на тази година средствата трябва да бъдат освен усвоени от банките и отпуснати като кредити на малки и средни фирми. Ако има достатъчно интерес от бизнеса, ББР има готовност да подсигури допълнителен ресурс към линията от 100 млн. лв., като той може да бъде набран и от външните пазари, посочи още Ягодин.

По думите му не лихвеният процент и цената на кредита са най-важното, а желанието на фирмите да развиват дейността си и да инвестират. Банкредите се надяват да има достатъчно интерес от страна на малките и средни предприятия за търсене на кредити. Именно липсата на търсене е един от основните проблеми, които банкерите посочват за слабото кредитиране.

През септември миналата година пет банки започнаха да отпускат заеми за малкия и среден бизнес по гаранционната схема на JEREMIE, като според Министерството на икономиката, енергетиката и туризма до края на миналата година са отпуснали кредити за 20 млн. лв., а само за януари тази година - за 50 млн. лв. Общият обем, който банките могат да отпуснат по тази инициатива, е за около 400 млн. евро за три години.

Защо лихвите са такива, каквито са

Вече има тенденция на плавно намаление на лихвите по депозити, колкото и бавна да е тя. Плащането на високи лихви по депозити изсмуква рентабилността на банките, а те имат нужда от печалба, а която да покриват все още растящите просрочия по кредити. Това коментира Асен Ягоди, в отговор на журналистически въпрос.

Според него лихвите по депозити са високи и ще намаляват, макар и бавно. На този етап се задържат на относително високи заради опасенията на банките, че яко някоя от тях намали лихвите си по депозити, ще се наблюдава отлив на клиенти и преливането им в друга банка с по-високи лихви, както по време на депозитния туризъм през 2009 г. А това е кошмарът на всеки банкер, посочи Ягодин.

По думите му не е логично банките да плащат лихви от 5-6% и дори нагоре по депозити и след това да влагат средствата в ДЦК макар и на 4%. Единственото обяснение според него са именно опасенията от появата отново на депозитен туризъм при намаление на лихви в някоя банка. Затова и процесът е постепен и по-бавен.

Във връзка с дискусиите на Министерството на финансите и банките за референтен лихвен процент, Ягодин посочи, че за българския пазар по реален би бил индекс, близък до цената на привлечения от банките ресурс, вместо използване на euribor например, тъй като банките тук не се финансират от външните пазари. На този етап обаче все още няма постигнати договорености по въпроса.