"ДЗИ" и "Алианц Живот" станаха застрахователи на годината

Компаниите са най-успешните дружества според Асоциацията на българските застрахователи и ВУЗФ

Главният изпълнителен директор на ДЗИ Недялко Чандъров (ляво) получи наградата от Данчо Данчев, председател на Асоциацията на българските застрахователи (в средата).
Главният изпълнителен директор на ДЗИ Недялко Чандъров (ляво) получи наградата от Данчо Данчев, председател на Асоциацията на българските застрахователи (в средата).    ©  Георги Кожухаров
Главният изпълнителен директор на ДЗИ Недялко Чандъров (ляво) получи наградата от Данчо Данчев, председател на Асоциацията на българските застрахователи (в средата).
Главният изпълнителен директор на ДЗИ Недялко Чандъров (ляво) получи наградата от Данчо Данчев, председател на Асоциацията на българските застрахователи (в средата).    ©  Георги Кожухаров

Застрахователната компания ДЗИ беше отличена като най-успешното общозастрахователно дружество за миналата година на наградите "Застраховател на годината 2011".

Конкурсът се организира от висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Асоциацията на българските застрахователи, Българската Асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски".

Борислав Богоев, заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление "Застрахователен надзор", връчи приза за най-добра животозастрахователна компания на "Алианц Живот", а като "Най-динамично развиващо се застрахователно дружество за 2011 г." отличена беше компанията "Групама".

Жури, съставено от организаторите на събитието изготвиха класацията на база финансовите резултати на дружествата за миналата година, публикувани от КФН. Критериите са: пазарен дял на база премиен приход, печалба/загуба за 2011г., дял на резервите в брутния премиен приход, квота на разноските и комбинирана квота на разходите, коефициент за рентабилност от инвестиционна дейност и коефициент на сигурност на застрахователните плащания.

ПОК "Доверие" си тръгна с наградата най-добро пенсионноосигурително дружество в управлението на допълнително задължително пенсионно осигуряване, а при доброволното пенсионно осигуряване наградата спечели ПОД "Алианц България". Най-динамично развиващото се пенсионноосигурително дружество за миналата година стана "ING". В тази категория критериите за оценяване и класиране са доходност на фондовете на дружеството, приръст на нетните активи, пазарен дял по брой осигурени лица, брутни постъпления от осигурителни вноски и среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице.