Метро на половин цена

Участъкът до летището ще се изгражда за 136 млн. лева

Силната конкуренция доведе до почти двойно по-ниска цена за последната отсечка на метрото със сигурно европейско финансиране. При очаквана стойност от 130 млн. евро най-ниските цени за продължението на линията от "Цариградско шосе" до летището са за около 136 млн. лв. Това стана ясно при отварянето на ценовите предложения на кандидатите да строят 5-километровия участък.

Участъкът е разделен на три отсечки – от "Цариградско шосе" до бул. "Цветан Лазаров" и "Димитър Списаревски" с дължина 1046 метра и една метростанция, втората е до ул. "Поручик Неделчо Бончев" и е дълга 1825 метра. Третата е оттам до втория терминал на летището и включва изграждане на две станции.

Общата дължина на трасето от "Цариградско шосе" до летището е почти 5 км. Две от станциите ще са надземни, а другите две – подземни. Срокът за строеж на всеки от лотовете е 28 месеца. Критерият за избор ще е най-ниската цена, затова отсега е ясно кои компании или сдружения водят в наддаването (виж карето): "Станилов", консорциум на "Трейс холд" и на "Сиенит". За трите отсечки бяха подадени общо 15 оферти, като две от тях не са отговаряли на условията.

Първа отсечка

- Обединение "Станилов – Метропроект" - 23.46 млн. лв.
- "Адвал" - 24.14 млн. лв.

- Обединение "Геометро – 20" - 29.74 млн. лв.

Втора отсечка

- Обединение "Метро Дружба" ("Трейс груп холд", "Мост консулт", Ар Джи Би) - 63.66 млн. лв. - Обединение "Метро билд 2012" – 77.17 млн. лв.
- "Доуш иншаат ве тиджарет" - 82.89 млн. лв.

- "Порр бау" Гмбх – 96.17 млн. лв.

Трета отсечка

- Обединение "Метро Сифер" ("Сиенит" и "Архитект Серафимови")-  48.95 млн. лв. - "Аргогруп Екзакт" ООД - 49 млн. лв.
- "Хидрострой – Мостовик 2012" - 51.19 млн. лв.  - Обединение "Метро София" - 53.97 млн. лв.

- Обединение "Главболгарстрой" – 55.32 млн. лв.

- Обединение "Метро Монолит" ДЗЗД - 56.27 млн. лв.

Още от Капитал

Радиопазарът в България

Радиопазарът в България

Минало, настояще, бъдеще

Минало, настояще, бъдеще