"Трейс груп" даде най-ниска цена за околовръстното на Монтана

С оферта от 38.8 млн. лв. компанията падна под прогнозната стойност за пътя

Трасето е част от международен път Е-79, като по предварителни очаквания то трябва да струва около 25 млн. евро.
Трасето е част от международен път Е-79, като по предварителни очаквания то трябва да струва около 25 млн. евро.    ©  Юлия Лазарова
Трасето е част от международен път Е-79, като по предварителни очаквания то трябва да струва около 25 млн. евро.
Трасето е част от международен път Е-79, като по предварителни очаквания то трябва да струва около 25 млн. евро.    ©  Юлия Лазарова

Четири компании останаха да се конкурираит за изпълнението на проекта за обходен път на град Монтана. В четвъртък в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) бяха отворените техните ценови оферти, а други два от участници бяха отстранени от процедурата. Най-ниска цена за изпълнение - 38.8 млн. лв., е предложило обединение "Обход Монтана", в което влизат "Трейс груп холд" и дъщерната му компания Пи Ес Ай. Двете дружества предлагат сравнително кратък срок за изпълнение – 480 дни. Офертата на "Обход Монтана" е под прогнозната от 25 млн. евро (48.9 млн. лв.).

Колко скъпо и колко дълго

Кой е победител в обществената поръчка обаче е рано да се каже, тъй като пътното строителство вече не се договаря на принципа "най-ниска цена". Според условията в обявения в началото на март конкурс офертите на кандидатите се оценяват на принципа на "икономически най-изгодната оферта" по два критерия – цената (с тежест 70 точки) и срок за изпълнение (30 точки). В изискванията е посочено, че времето за изграждане на пътното съоръжение е 22 месеца (около 660 дни). Максимален брой точки по този показател събира консорциумът "Макс Бьогл – Инжстрой Монтана 2012", който предлага да изгради отсечката за 420 дни. В него участва германската фирма Max Boegl заедно с варненската "Инжстройинженеринг". Те обаче предлагат близо два пъти по-висока цена спрямо тази на "Обход Монтана" - около 74 млн. лв. Чрез консорциума "Монтана ринг" в процедурата участва и "ГБС-Инфраструктурно строителство". Тяхното предложение е за 46.87 млн. лв.

Две испански фирми - Construcciones Rubau и Сopasa (която участва в обединение със старозагорската "Пътстрой"), бяха отстранени от конкурса. Техните ценови оферти дори не бяха отворени. През последните години Construcciones Rubau активно участва в пътни търгове в България.

Да изградиш Е-79

Обходният път на град Монтана е част от международния път Е-79, който е ключова артерия за Западна България. Освен проекта за изграждане на околовръстното на Монтана е планирано подобно трасе около Враца, а в този програмен период (2007 - 2013 г.) ще бъде завършена и отсечката Мездра - Ботевград. За околовръстното на Враца също тече процедура, като преди месец бяха получени седем оферти за изпълнение. Ценовите предложения обаче още не са отворени. За да се ускори изграждането на обходите на Враца и Монтана, с решение на правителството преди време те бяха обявени за обекти с национално значение. По този начин се допуска предварително изпълнение на недовършените участъци, в случай че някой обжалва процедурите.

Кой какво предложи

Консорциум "Макс Бьогл – Инжстрой Монтана 2012" ("Макс Бьогл Бауунтернемунг ГмБх – Германия, и "Инжстройинженеринг")

- 74.058 млн. лв. цена

- 420 дни срок

Консорциум "Монтана ринг" ("ГБС Инфраструктурно строителство", "Пътстрой – 92", "Автомагистрали Хемус" и "Гарант -90- Цонев и сие" )

- 46.877 млн. лв. цена

- 510 дни срок

Сдружение "Монтана ринг 2012" ("ПСТ холдинг" и "Конструктор инженеринг Сплит" - Хърватия)

- 41.364 млн. лв. цена

- 621 дни срок

Обединение "Обход Монтана" ("Трейс груп холд" и Пи Ес Ай)

- 38.810 млн. лв. цена

- 480 дни срок