Застрахователите обичат ЕС, но все по-малко еврото

Компаниите в бранша в България запазват консервативния си подход на инвестиции в ДЦК и облигации

Застрахователните компании увеличават експозициите си към страни от Европейския съюз, докато активите в евро се понижават - тоест компаниите инвестират в страни от съюза, които обаче не са членки на еврозоната. Това показват данните на БНБ към края март 2012 г. Според статистиката ръстът на инвестициите в страните от ЕС е 7.5% към края на март тази година, сравнено със същия период на миналата година, или със 139.4 млн. лв. до 1.999 млрд. лв. В края на март тази година активите в евро са имали дял от 19.1%, а година по-рано са били 22.9%.

Разклатеното евро

Несигурността и икономическата криза, обхванала еврозоната, води до повишаване на средствата към страните в съюза, които не използват единната валута. Така обясни данните Николай Логофетов, генерален директор на "Граве България", заявявайки, че икономиките извън еврозоната имат нарастващ дял заради търсене на алтернатива на слабата единна валута. "Еврото започна да се клати", коментира причините за тенденцията и Пламен Ялъмов, изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България". Общата стойност на активите в сектора нараства с 4.7%, сравнено с март 2011 г., до 4.91 млрд. лв.

Търсене на сигурност

Данните показват запазване на тенденцията застрахователният сектор да инвестира в по-нискорискови инструменти, която се наблюдаваше и в края на миналата година. Три месеца по-късно посоката е същата и вложенията в ДЦК и корпоративни облигации отново заемат основен дял в портфейлите, като се увеличават на годишна база. Според БНБ към края на март те нарастват с 449.5 млн. лв., или 23.9%, до 2.33 млрд. лв. и заемат дял от 47.5% от всички инструменти. Към края на март миналата година вложенията са били 40.1% от всички. Според Асен Христов, председател на надзорния съвет на "Еврохолд България", към чиято група е застрахователната компания "Евроинс", компаниите инвестират в ДЦК, защото няма в какво друго. "ДЦК растат, защото няма в какво да се вложат средствата, няма борса в България. Чуждите акции пък са много волатилни." Според него обаче този подход не помага по никакъв начин на икономиката, а напротив – така средствата излизат от страната под формата на дълг. "Вярно е, че така изглежда, че има доверие към държавата, но икономиката стои на едно място", изясни той.

Специфика на подхода

Според данните депозитите намаляват със 116.9 млн. лв., или 11.6%, до 891.7 млн. лв., а средствата, инвестирани във вземания - с 12.7 млн. лв., или 2.3%, до 530.5 млн. лева. Пламен Ялъмов смята, че няма изтегляне на депозити от банковия сектор у нас. "Това се дължи по-скоро на спецификата на портфейла на компанията и нуждите й. Ако например сключва повече застраховки "Гражданска отговорност" и настъпят повече щети, то ще има нужда от повече пари в кратък срок, което значи депозити. Ако гледа по-дългосрочно, това са ДЦК", изясни той. Логофетов добавя и задължението на застрахователите да си гарантират висока доходност за по-дълъг период. "Компаниите сме задължени да инвестираме в ДЦК, особено работещите в сектора на животозастраховането", обясни той. Относителният дял на депозитите към март тази година е 18.2% при 21.5% към март 2011 г., а на вземанията – 10.8% при 11.6% година по-рано.

В готовност за директивата

В данните на БНБ се вижда и повишение на резервите, които компаниите заделят. Христов обясни, че така се готвят за имплементиране на европейската директива за платежоспособността на застрахователните компании Solvency II. Прилагането й трябва да започне от 2013 г. Собственият капитал в сектора нараства с 81.4 млн. лв. до 1.645 млрд. лв. към края на първото тримесечие на 2012 г., или с 5.2%. Застрахователните технически резерви растат на годишна база със 7.6% до 2.897 млрд. лв. при 2.693 млрд. лв. към март 2011 година.