Вторични суровини - само на общините и то без пари

Законовото ограничение е само за физически лица, но то ще изяде част от бизнеса на рециклиращите фирми

Общината ще може да печели от старите хладилници, монитори, печки и радиатори на гражданите, тъй като те ще са длъжни да ги предават само на нея и то безвъзмездно. Това е смисълът на приетите на второ четене текстове на Закона за управление на отпадъците. Депутатите започнаха да разглеждат проекта в четвъртък. Аргументът на държавата е, че така ще се спре кражбата на метали, на практика обаче новата разпоредба премахва стимула на хората да предават за преработка своите отпадъци на регламентирани места.

Решението

В момента в България има над 1000 частни пункта за предаване на скрап, хартия и стъкло срещу заплащане. Според новите законови разпоредби обаче те вече няма да могат да приемат вторични суровини от физически лица. Тази функция ще бъде вменена на общините, които ще трябва да строят площадки за разделно събиране във всички населени места с над 10 хил. жители. Срокът да направят това е две години от влизането в сила на закона, който все още не е приет окончателно от парламента. На самите общински пунктове пък гражданите ще трябва да предават безвъзмездно своите отпадъци от строителен и битов произход, включително и тези от черни и цветни метали. Това по думите на експертите от Българската асоциация по рециклиране включва и например монитори, печки, хладилници, радиатори и др.

Проблемът

Приетият законов текст създава два проблема. Първият е, че от него ще се облагодетелстват общините за сметка на жителите си, защото те вече няма да могат да печелят от собствеността си.

Вторият е, че по този начин местната власт реално ще изземе част от бизнеса на фирмите, които изкупуват отпадъци, по непазарен начин. Рециклиращите организации, които изкупуват отпадъци от гражданите, заявиха за "Капитал Daily", че планират да сезират Комисията за защита на конкуренцията за нелоялна конкуренция от страна на общините, както и няколко дирекции на Европейската комисия – за предприятията, за правата на потребителите, за конкуренцията, за околната среда и др.

"Причината е, че гражданите плащат екотакси при покупката на своите метални уреди, а след това ще са длъжни да ги предават безплатно, вместо да получат компенсация за това. Текстът лишава работещи фирми от бизнес за сметка на общините", коментираха представители на компаниите за рециклиране. Те смятат, че досега са изпълнили всички разпоредби на екозаконодателството – имат 24-часово видеонаблюдение на пунктовете, непрекъснато подлежат на проверка, а и в действащото законодателство е забранено на площадките им да се приемат релси, шахти, кабели и метални продукти, чиято кражба застрашава сигурността на гражданите.

Крадени метали се предават не на легалните пунктове, а на нелегалните, за които ние сме предупреждавали и сме подавали сигнали много пъти в МВР. Не би трябвало заради нелегалните да се зачерква бизнесът на всички останали, е становището на асоциациите на рециклиращите фирми. 

Възраженията

По време на дискусията в парламента от левицата предложиха текстът, който задължава кметствата да правят площадки, да отпадне. "Общините трябва да направят много разходи, за да осигурят съвременното оборудване на тези площадки, а им липсва такъв финансов ресурс", коментира Румен Такоров от БСП.

При работещ частен бизнес строежът на тези площадки не може да се финансира от еврофондовете, нито пък да се субсидира от държавния бюджет, защото това би се изтълкувало като недопустима държавна помощ. Така единственият начин общините да строят е да финансират начинанието с увеличаване на такса смет или да намалят разходите си за други дейности.

Друг път за изпълнение на това задължение няма, защото между двете четения от закона отпаднаха лобистите текстове, според които площадките могат да се строят с публично-частно партньорство. Причината е, че една от фирмите за скрап - "Надин", предварително беше сключила договори за сътрудничество и стопанисване на площадките с по-голямата част от общините в България без конкурс. Освен това екоминистерството не предложи сигурен механизъм, по който фирмите да се конкурират за това да работят с общините. В момента в закона не е ясно посочено какво точно ще прави общината с боклуците - дали ще ги преработва, или пък ще продава на частните фирми, или нещо трето.

Неяснотите

Председателката на парламентарната комисия по околната среда и водите Искра Михайлова от ДПС отбеляза, че отпадъците могат да носят и финансова полза на общините, ако са правилно управлявани, но в закона не е дадена възможност за публично-частно партньорство в управлението на отпадъците на ниво община. Така според нея само се прехвърля отговорността за разделно събиране, без да се даде възможност на местните власти да управляват отпадъците по друг начин.

Не е ясно и какво ще се случи, ако общината не успее да построи площадка, защото няма средства. Едно е ясно, че ако площадката не заработи в срок, кметството ще бъде глобено, а също така и кметът му. Вероятно за изграждането на общинските пунктове ще трябва да се създават и нови общински фирми.

Съществува и друг проблем. За да се предадат по-тежките вторични суровини, хората ще трябва да си осигурят транспорт, а това са допълнителни разходи за тях. Затова и опасенията са, че ще се създаде предпоставки за възникването на незаконни сметища и още нелегални пунктове.

Още от Капитал

Данни отложено гледане

Данни отложено гледане