Застрахователите увеличават печалбите си при спад на приходите

За пръв път от години премиите по задължителната полица "Гражданска отговорност" са намалели през първото тримесечие

Компаниите в застрахователния сектор са увеличили силно печалбата си през първото тримесечие на годината в сравнение със същия период на миналата година, показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН). В същото време събраните от тях премии са намалели с 2% (виж графиките). В края на март само от основната си дейност - застраховането, дружествата имат 5.6 млн. лв. печалба, почти десет пъти повече, отколкото преди година. Това е резултатът на компаниите, продаващи масовите полици - автомобилни, имуществени.

В сектора на животозастраховането печалбата от основна дейност е близо 5 млн. лв., отново над десет пъти повишение, сравнен с тримесечието на миналата година. Крайният финансов резултат и на двата сектора - общия и "Живот", също е увеличение на печалбата - съответно до 9.7 млн. и 6 млн. лв.

"Гражданска отговорност" на минус

За пръв път от няколко години има понижение в приходите от задължителната автомобилна застраховка "Гражданска отговорност" - с близо 6% до 142 млн. лв. за трите месеца. Изпълнителният директор на "Интерамерикан България" Коста Чолаков обясни повишенията в печалбите с изискванията за заделяне на резерви, които компаниите в бранша е трябвало да изпълнят към края на миналата година. След покриването на тези резерви секторът вече излиза с голям ръст на финансовия резултат. Той допълни, че е възможно обяснение на силния скок е подобрение в начина, по който компаниите управляват риска си.

Според него спадът в задължителната "Гражданска отговорност" идва от понижението на обхвата й и запазването на цената й, без да се правят нови повишения. От няколко години застрахователите поддържат цената на полицата ниска, за да привличат свеж ресурс. В края на 2010 г. КФН изиска заделянето на допълнителни резерви, което малко увеличи цените, но оттогава сериозни повишения не е имало и дори двойният скок на максимално допустимите лимити при обезщетенията от 1 юли не доведе до ръст.

Понижени обеми

"Спад в обхвата и спад в обема са причините за по-ниските приходи", обясни Стефан Софиянски, изпълнителен директор на "Лев инс". По думите му може да се търси логика в решението на някои компании от сектора да понижат цените на "Гражданска", но не са достатъчно, че да повлияят така силно на пазара. Пазарът на общо застраховане бележи близо 4% намаление на годишна база, до 323 млн. лв. Най-голям дял в него продължават да имат автомобилните полици - задължителната "Гражданска отговорност" и "Автокаско", които заемат 75.3% от всички събрани премии, макар и при двете да има спад на премиите. При полицата "Автокаско" спадът е заради намалената покупка на нови автомобили и постепенното остаряване на автопарка, което автоматично смъква и премиите.

Събраните премии на животозастрахователите се повишават с 8.7% на година база, като най-голям дял има застраховката "Живот" и рента – 76.1%. Компаниите в сектора на общото застраховане са заделили с 5% повече брутни технически резерви, до 1.46 млн. лв. С 12% повече резерви са отделили животозастрахователните дружества, до 656 хил. лв.