Спадът при автомобилните застраховки свива сектора

Приходите от задължителната "Гражданска отговорност" спадат с 6.61%

Застрахователният пазар се свива с 4.2 % към края на април тази година. Причина за това е спадът при най-масовите автомобилни полици, показва статистиката на Комисията за финансов надзор. Според данните задължителната "Гражданска отговорност" и "Автокаско", които заемат основна част от портфейла на дружествата (76.3%), се понижават с 6.4% на годишна база при ръст от 0.7% година по-рано.

Без изненади, но и без логика

Пламен Ялъмов, изпълнителен директор на "Алианц България", коментира, че понижението в "Автокаско" не е изненадващо - това  е тенденция за последните три години и ще се запази. Понижението при полицата е 6.03% на годишна база. "След като продажбите на нови коли спаднаха рязко, се понижиха и сумите по застраховките, което свива и премиите. Когато се продаваха повече нови коли, премиите растяха", обясни той. Според него до края на годината ще има още понижения по полицата до 5-6%.

По задължителната "Гражданска отговорност" събраните премии за четирите месеца са 183.4 млн.лв., което е спад с 6.61%. "Понижението при полицата е странно, тъй като не е имало поевтиняване. Възможно е обаче някои компании да са намалили цените в опит да привлекат нови клиенти", коментира Ялъмов. Според него няма логика в този подход, защото не само щетите са нараснали, но и от 1 юни влезе в сила удвояването на лимитите за отговорност.

Общо застрахователните компании са реализирали брутен премиен приход от 515.1 млн.лв. за периода януари - април 2012 г., което е спад с 4.2 % при ръст от 0.3% за същия период на миналата година. Дружествата по общо застраховане, без полиците "Живот" (виж графиката), понижават премиите си с 5.2% до 431.5 млн.лв. при спад от 1% година по-рано. Имуществените полици също се се свиват с 4%. Към април 2011 г. понижението е било 8.9%.

Лош момент за инвестиране

При животозастраховането силен спад има при полиците, свързани с инвестиционен фонд. Към април тази година премиите по тях са спаднали с 49.98% до 4.17 млн. лв., като за същия период на 2011 г. са били 8.35 млн. лв. Според изпълнителния директор на "Булстрад Живот" Светла Несторова последните три години са трудно време за сключване на полица "Живот", свързана с инвестиционен фонд. "Инвестиционните инструменти, включени в нея, в момента са много по-волатилни и имат занижено представяне в сегашната икономическа ситуация. Сега много трудно се намират инвестиции с нисък риск", обясни тя.

Ръст има при най-масовата полица в животозастраховането - "Живот и рента", която се повишава с 5.8% на годишна база при ръст от 2.7% година по-рано. Според Андрей Александров, изпълнителен директор на "Алианц България Живот", този ръст е пазарно дефиниран. "Повишението при "Живот и рента" се обяснява от пазарната ситуация. Ниските пенсии обуславят по-високото търсене с цел хората да си осигурят по-високи доходи и очаквам полицата да продължи да расте", каза той. Записаните премии в сектора са 83.65 млн. лв., което е ръст от 1.4% на годишна база. Според Несторова животозастрахователният сектор ще се повиши с 5-6% до края на годината.

Здравното осигуряване излиза на плюс

Статистиката показва ръст от 15.1% в премиите, реализирани от дружествата по доброволно здравно осигуряване, до 21.1 млн. лв. Година по-рано са се понижавали с 4.7%. Мими Виткова, председател на Асоциацията на частните здравни фондове, коментира, че за първи път от години секторът расте, макар и бавно. По думите й повишението не може да се нарече тенденция и е рано да се прогнозира как ще се движи браншът тази година. "Ръстът в премиите към април вероятно се дължи на подновяване на няколко по-големи договора", обясни тя. "ЗОФ Медико 21" държи най-голям пазарен дял по премии – 13.7%, или приходи от 2.9 млн. лв. (виж графиките). Най-много приходи в сектора реализира пакетът "Други здравноосигурителни пакети" с 8.3 млн. лв., следван от "Извънболнична медицинска помощ" с приход към края на април тази година 4.42 млн. лв.

Още от Капитал