Телекоми със затихващи печалби

Секторът е в зоната на здрача между залязващите приходи от GSM и неизгрелия ръст от мобилен интернет и пакетни услуги

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Ако е вярно, че винаги е най-тъмно, преди слънцето да изгрее, за българските телекоми тепърва предстои да стане дяволски непрогледно: нова вълна от свежи приходи от пренос на данни за тях не се задава скоро, а спадът в традиционния им бизнес се комбинира с неотложна нужда от инвестиции. Добрите новини от доклада на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за състоянието на телеком сектора в страната за 2011 г., част от който стана публична през седмицата, са само за потребителите. А те са няколко: България е сред страните от евросъюза с най-ниски средни цени за разговори, тези цени ще продължават да падат, конкуренцията между операторите ще е все по-жестока и те ще предлагат все повече услуги. За компаниите - участници на пазара, анализът показва по-скоро негативна тенденция: преносът на глас по GSM остава най-големият източник на пари за операторите, но спадът при него се засилва. Бъдещето се очертава светло за тези, които успеят да предложат пакетни услуги и качествен и изгоден мобилен достъп до световната мрежа. Там пазарът все още не е парцелиран и от това кой ще вземе най-големия пай зависи кой ще печели в бъдеще. Процесът обаче няма да е бърз, а междувременно просто ще трябва да се оцелява с намаляване на разходите и инвестиции в новите територии. 

Това е твоят глас

Пълновластен господар на пазара на телеком услуги продължава да е гласът, пренесен основно по GSM. Общите приходи на "Мобилтел", БТК и "Глобул" от мобилни телефонни услуги обаче не само намаляват, а и го правят с ускоряващ се темп. Ако за 2010 спрямо 2009 г. те са спаднали със 7.7%, същият показател за 2011 г. спрямо предходната, вече е 10.5% и общият приход на трите оператора по тази линия е 1.74 млрд. лв. Съвсем очаквано делът на бившия монополист "Мобилтел" намалява. Към края на миналата година той е изгубил още 3% от пазара - както като брой абонати, така и като приходи от мобилни услуги, и позицията му вече е 45.1% от броя клиенти и 48.1% в парично изражение. Спадът впрочем е почти идентичен за втора година поред. По информацията на регулатора, базирана на данните за приходи, по-големият печеливш в случая е "Глобул", който взема 1.7% от изгубения дял на "Мобилтел", а БТК е успяла да увеличи своя с 1.3%. Анализът по темата на Европейската комисия (ЕК), който междувременно също излезе тази седмица, сочи по-голям ръст на БТК. Според него операторите се подреждат така: "Мобилтел" с 46% от пазара (спрямо 52% миналата година), "Глобул" с 35% (спрямо 33%) и БТК с 19% (при 15%). Тази класация обаче се базира на брой абонати. Тоест очевидно е, че двете по-малки компании постепенно отнемат от дела на най-голямата, но "Глобул" получава основната част от по-платежоспособната клиентела.

За причините най-големият играч да продължава да губи абонати е показателна една друга статистика от доклада на ЕК: най-много потребителски оплаквания в КРС за 2011 г. са постъпили заради проблеми в отчитането на сметките, причинени от подмяната на билинг системата на "Мобилтел". Друга основна причина за недоволство са проблеми при пренасяне на номерата - процес, който, макар и да не е масов, набира скорост. По данни на КРС, от въвеждането на тази възможност през април 2008 до края на 2011 г. пренесените номера са 247 910, от които 47% само за последната година. Все по-голям проблем за мобилните оператори явно ще бъде да обвържат клиентите си с договор. През 2011 г. делът на абонатите спрямо притежателите на предплатени карти се увеличава само с 1% спрямо 2010 - при положение че в предходните години той растеше с между 4 и 7 на сто, сочи докладът на КРС.

Друга негативна тенденция е все по-бързо спадащият среден приход от абонат. Експертите на ЕК изчисляват, че в България този показател е намалял с 26%, а средният приход от минута разговор за оператора в България още в края на 2010 г. е бил повече от двойно по-нисък спрямо средния за ЕС (виж графиките).

Битката за интернета

Възможността иначе мощните компании да намерят нови източници за растеж ясно е очертана от данните за онези сегменти на пазара, които все още са с ниска степен на проникване сред потребителите: мобилният интернет и пакетните услуги. Според данните на ЕК в България едва 3.5% от населението използват мобилен интернет - тоест полето е свободно за навлизане. Сравнително ниско е и насищането на пазара на фиксиран интернет: 37.6% от домакинствата, по данни на КРС. В тази ниша пазарът е и най-фрагментиран: операторите са над 600. Именно през нейното овладяване явно минава и пътят на големите телекоми, ако искат да предложат така желаните пакетни услуги и да увеличат дела на клиентите си с договор спрямо тези на предплатени карти. Анализът на ЕК показва, че към юли 2011 г. едва 8.5% от хората ползват пакетна услуга (123% ръст спрямо година по-рано), като проникването на двойни услуги е 6.7%, а на тройни - само 1.8%. Разпределението на този пазар обаче няма да е нито лесно, нито безплатно: изграждането на нови мрежи или покупката на такива изглежда по-скоро като прекопаване на градината за бъдеща реколта, отколкото като изравяне на съкровище.

1.03

млрд. лв. са приходите на най-големия телеком - "Мобилтел" за 2011 г., следван от БТК с 895.9 млн. лв. и "Глобул" с 806.8 млн. лв.

Първите, макар и бегли, признаци за "реколта" са факт: броят на фиксираните постове в България има 6% ръст за 2011 г. именно заради пакетните предложения от алтернативни на БТК доставчици (делът на традиционния оператор там пада до 91.4% като приходи и 68.1% като брой клиенти).

Междувременно обаче, докато очакват ръст на пазара си от атрактивни мобилни приложения, увеличено потребление (евентуално след кризата) и пакетни услуги, операторите ще трябва да се примиряват с по-скромни разходи и по-малка печалба.

Още от Капитал