GSM услугите вдигнаха печалбата на БТК

Компанията изненада с 43% ръст на финансовия си резултат за първото шестмесечие

Макар и общата картина при телекомите в България да не е обнадеждаваща за тях заради наситения пазар, засилените регулации, спадащите цени и свитото потребление, ниши за растеж все още има. За БТК тези ниши, както вече се доказа, са GSM телефонията (където отнема дял от първите два оператора), доставката на телевизия (където се бори с по-малките кабелни оператори), и мобилният трафик на данни (който като цяло предизвиква все повече интерес, но все още е малък процент от пазара като приходи). Благодарение на ръста си при тези три типа услуги БТК може да се похвали със сравнително добри резултати за първото шестмесечие на годината: скромно увеличение на приходите, доста по-нескромен скок на печалбата и повече клиенти.

Всички говорят - по GSM

Според финансовия отчет на БТК, изпратен на фондовата борса във вторник, БТК има печалба 27.56 млн. лв. от началото на годината до края на юни. Или ръст от 43% спрямо същия период през 2011 г., когато числото е било 17 млн. лв. Общите приходи на компанията пък са се увеличили с 3.8% за същия период. Навлизането на нови играчи при доскорошния основен бизнес на БТК - фиксираната телефония, съчетано с постепенното отпадане на този канал за комуникация като цяло, дълго време "изяждаше" приходите й. Затова и не е изненада, че в този сегмент те намаляват и за шестмесечието на годината с 4.1%. Постъпленията от мобилни услуги обаче компенсират този спад доста успешно. Ръстът на приходите от GSM услуги за периода от началото на януари до края на юни е 15%. Така бизнесът с мобилни услуги вече представлява почти половината от общия за БТК. При себестойност на продажбите от мобилни линии от 65.3 млн. лв. за шестмесечието на тази година приходите по това перо са 198.35 млн. лв. При фиксираните линии от продажби за 245.91 млн. лв. себестойността е 58.78 млн. лв.

Макар и да е в позицията на догонващ на пазара на мобилни услуги, БТК явно и през последните шест месеца продължава да откъсва от абонатите и приходите на "Мобилтел" и "Глобул". Последните меродавни данни по темата от годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за 2011 г. показват, че делът на БТК на GSM пазара е 15.49% като приходи и 18.6% като брой абонати (с 3% повече спрямо края на 2010 г.) Основният потърпевш пък е "Мобилтел", който за същия период отчита спад от 48.1% на 45.2% на пазарния си дял като абонати и от 51.5% на 48.5% като приходи. Според информацията на БТК към края на юни клиентите на мобилната й услуга са се увеличили с 22% спрямо същата дата миналата година. Отделно БТК отчита ръст при мобилния пренос на данни - 150% за шестмесечието спрямо същото на 2011-та. Увеличението на приходите от телевизионни услуги пък е 98%.

Без розовите очила

Факт е, че финансовите резултати на БТК показват заздравяване на позициите й, особено на фона на отчета й за първото тримесечие на годината. Тогава тя имаше ръст на приходите от 2.3%, но пък лек спад в печалбата. Числата сами по себе си обаче не означават и блестящо бъдеще за компанията, най-малкото заради засилващия се регулаторен натиск в посока сваляне на цените на едро, на дребно и в роуминг на мобилните и фиксираните услуги. Именно този фактор е посочен в междинния доклад за дейността на БТК като един от основните рискове, които могат да променят финансовите резултати до края на годината. Според компанията повече от 90% от приходите й се влияят директно от решенията на регулатора. КРС например намали цените на едро между операторите и крайните цени за роуминг от началото на юли, което със сигурност ще окаже влияние върху резултатите на GSM операторите през второто шестмесечие. Не без значение ще е и предстоящата евентуална продажба на БТК, при която като основен акционер в нея се очаква да влезе отново финансов инвеститор.

За момента другите два големи телекома не са обявили резултатите си за полугодието. "Глобул" се очаква да направи това в началото на август, а "Мобилтел" - в средата на същия месец.

Още от Капитал