Добивната индустрия расте и през 2011 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Добивната индустрия расте и през 2011 г.

С над една пета се е увеличил добивът на въглища в България през миналата година, главно заради повишеното производство в "Мини Марица-изток"

Добивната индустрия расте и през 2011 г.

Стойността на произведената продукция се е увеличила с 21% до 2.8 млрд. лв., което е близо 4% от БВП

6454 прочитания

С над една пета се е увеличил добивът на въглища в България през миналата година, главно заради повишеното производство в "Мини Марица-изток"

© ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ


59 857

лв. е средната производителност на един зает в добивната индустрия за 2011 г., което е 2.5 пъти над средното за индустрията.

Добивната индустрия в България е продължила да расте и през 2011 г., въпреки че не е успяла да достигне предкризисните си нива. Добивът на полезни изкопаеми е достигнал 91.95 млн. тона, което е с 13% повече, отколкото през 2010 г., но все още е под рекордните 102.56 млн. тона за 2008 г. Стойността на произведената продукция пък се е увеличила с 21% до 2.8 млрд. лв., което е близо 4% от брутния вътрешен продукт и за което принос имат всички подотрасли - въглища, метални руди и т.н. Това показват данните на Българската-минно геоложка камара (БМГК), които бяха представени за Деня на миньора на 18 август.

Добър сигнал е възстановяването при добива на строителни материали, който пострада най-силно от кризата. Водещи за отрасъла остават въглищата и металните полезни изкопаеми, които са осигурили 74% от добитите количества.

Скок при въглища и газ

В процентно отношение най-много се е увеличил обемът на добитите течни горива - с 478%. В тази област работят само две компании - "Мелроуз рисорсиз" и "Проучване и добив на нефт и газ", макар че проучвания се правят от доста повече дружества. Според публикуваните наскоро данни на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма фирмите са произвели общо 443 куб. м природен газ и 22 хил. т нефт. Значителният ръст при газа се дължи основно на "Мелроуз рисорсиз", която започна добив от черноморските находища "Калиакра" и "Каварна" в края на 2010 г. По отношение на нефта добивът в България е минимален и почти не се е променил през 2011 г.

По данни на камарата с най-добри производствени резултати в подсектора на течните горива за миналата година е "Овергаз инк.", която е собственик на пет газоразпределителни дружества и лидер в тази област. Компанията е увеличила доставките на синьо гориво с над 5% до 2.2 млрд. куб. м, а приходите й са нараснали с 26% и са достигнали 722.4 млн. лв.

Много се е повишило и производството на въглища (главно лигнитни). Според предварителните данни на НСИ добитото количество е нараснало с 21%. Причината за това е увеличеният добив в "Мини Марица-изток" след влизането в експлоатация на ТЕЦ "Ей И Ес - Гълъбово". Това се е отразило и на резултатите на държавното предприятие, като приходите му са се повишили с 25% до 552.4 млн. лв., а печалбата е скочила 2.5 пъти и е достигнала 21.4 млн. лв. Като цяло добивът на въглища е вторият по големина подсектор по стойност на произведената продукция - общо 808.3 млн. лв. за 2011 г.

Метален принос

Най-значителен принос към брутния вътрешен продукт на страната продължава да има производството на метални руди, което е осигурило над половината от общия обем, отчетен от минните предприятия. През миналата година фирмите в този подотрасъл са произвели продукция за 1.5 млрд. лв., или с 25% повече, отколкото за 2010 г. В същото време добитата руда се е увеличила с 4%, т.е. голяма част от увеличението е ценово.

Рудодобивните компании очаквано държат и топ позициите по приходи в отрасъла, като за най-добри производствени резултати за миналата година БМГК отличи "Елаците-мед". Последните налични данни в Търговския регистър за нея обаче са за 2010 г. и показват 492.7 млн. лв. приходи, с което се нарежда на второ място след "Асарел-Медет" с резултат от 509.8 млн. лв. През миналата година значителен ръст отбелязва "Челопеч майнинг". Приходите на златодобивната компания са се повишили с повече от 65% през 2011 г. и са достигнали 299.1 млн. лв. Така от загуба за предходната година дружеството не само излиза на печалба (158.6 млн. лв.), но и постига рекордно висока рентабилност на приходите - 53%.

Кой и в какво инвестира

През миналата година бяха изпълнени няколко интересни инвестиционни проекта в сектора. "Асарел-Медет" въведе уникална за страната инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед от руднични води, която позволява извличане на почти 100% от полезния компонент и помага за максималното оползотворяване на природните ресурси. Самото производство е без отпадъци и на практика представлява пречистване на водите. Освен това получаваната мед е с борсова чистота (99.99%) и значително повишава добавената стойност на предприятието. Инвестицията е за 40 млн. лв. и се очаква да се изплати за четири години.

В "Челопеч майнинг" пък беше сменена системата за добив от т.нар. подетажно обрушаване към камерна система със запълнение. Основният проблем на стария метод е, че след години води до пропадания, докато по новата система изкопите се запълват и релефът не се променя. Освен това се намалява "загубата" на  метал - от около 20-30% преди до 3-5% по новата технология.

Все повече компании вече заменят камионите с транспортни ленти, което намалява вредните емисии. Такава инсталация за руднична откривка беше въведена в експлоатация в "Асарел-Медет" в края на 2010 г. Ефектът от нея е 41% по-ниски газови емисии и 20% по-ниски разходи. Подобна линия, но за извозване на рудата, предстои да бъде пусната и в "Челопеч майнинг" до няколко месеца.

Обръщане на тенденцията

Производството на строителни материали рязко спадна с началото на кризата и спукването на имотния балон, като през последните три години подсекторът държи около 15% от общия добив на полезни изкопаеми в България. Тенденцията за понижаване на резултатите се запази и през 2010 г., когато добивът намаля с 14%. За миналата година обаче се забелязва обръщане на тенденцията. Производството на инертни и строителни материали се увеличава с 15%, което се дължи главно на ръста на поръчките в инфраструктурното строителство. Водеща компания в подсектора за 2011 г. е "Холсим - кариерни материали" по данни на БМГК. Заедно с "Холсим България" тя притежава концесии за добив от 17 находища в страната. Освен материали за циментовия си завод в Бели извор компанията произвежда също пясък и чакъл.

Проблем в този подсектор остава незаконният добив. Той не само пречи на бизнеса на легално работещите компании, но и често създава екологични проблеми, най-вече заради нерегламентираното и неконтролирано изземване на пясък от реките. Не са малко и случаите, когато дадена фирма получава концесия за добив от находище, което се оказва вече ликвидирано. Затова наскоро беше въведена практиката залежите да се проверяват, преди кабинетът да издаде концесия за тях.

През миналата година се отчита увеличение и при добива на индустриални  (11%) и скалнооблицовъчни материали (3%). Според оценките на БМГК с най-добри производствени резултати в двата подсектора са съответно "Каолин" и "Марин Батуров". Първото дружество (в което акционер е един от издателите на "Капитал", Иво Прокопиев) предлага суровини главно за стъкларската и керамичната промишленост. Консолидираните продажби на компанията са се увеличили със 7% за миналата година и са достигнали 164.8 млн. лв., а печалбата е в размер на 8.9 млн. лв. (ръст от 13%). Освен в България групата има и дружества за добив и преработка на индустриални минерали в Сърбия, Румъния, Украйна и Албания. "Марин Батуров" има 25-годишна концесия за добив на гнайсошисти в района на Ивайловград, а приходите на компанията за миналата година остават почти без промяна (1.2 млн. лв.).

Човешкият фактор

За добивната промишленост като цяло е характерна висока производителност на труда. Тази тенденция се запазва през последните десет години и се дължи главно на навлизането на нови технологии и инвестициите в развитие на персонала. През 2011 г. средната производителност в сектора е достигнала 59 857 лв. на един зает, което е 2.5 пъти над средното за индустрията.

През миналата година в отрасъла са били заети 24 931 души, като броят им е намалял с 812 души спрямо 2010 г. Спад се отчита в добива на въглища и неметални материали, докато рудодобивните предприятия са увеличили персонала си. Нараснала е и средната годишна заплата - от 12 214 лв. през 2010 г. на 13 681 лв. през миналата година. Най-високо остава заплащането в рудодобива (16 820 лв. за 2011 г.). От 2000 г. досега средната заплата в добивната индустрия е скочила с 310%.

Регулаторна среда

През миналата година беше направена една ключова промяна по отношение на минерално-суровинната индустрия. Това беше създаването на т.нар. единен орган за управление към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, в който се вляха и съществувалите дотогава звена в министерствата на регионалното развитие и на екологията. Новата структура отговаря за предоставянето на концесии за добив и разрешителни за търсене и проучване, както и за последващия контрол върху тези дейности, и на практика осигурява обслужване "на едно гише". Това значително ускори процедурите и позволи да бъдат обработени над 1000 заявления от различни фирми, които с години чакаха решение. Създаването на самия орган стана с промените в Закона за подземните богатства, които бяха приети в края на 2010 г. С тях беше променена и схемата за разпределяне на приходите от концесионни плащания, като делът, който получават общините, в които се добиват съответните суровини, се увеличи от 30 на 50%.

Наскоро приключи изработването и на Национална стратегия за развитие на минерално-суровинната индустрия, която дава визия за развитието на сектора в следващите години и определя от какви полезни изкопаеми ще има нужда. "Това е важно за компаниите, за да могат те да разработят инвестиционните си програми и да планират осигуряването си с кадри", коментира изпълнителният директор на Българската минно-геоложка камара Иван Андреев. Все още предстои да бъде направена ОВОС на документа, след което той трябва да бъде одобрен от кабинета.

Спад на търговския дефицит

Вносът на минерални ресурси надвишава износа и през миналата година, въпреки че дефицитът намалява от 2.6 млрд. лв. на 1.7 млрд. лв. (виж таблицата). Продължава да нараства вносът на метални руди и отпадъци, както и на въглища. В същото време има спад на износа при металните руди. Като положителна тенденция в сектора се отчита стабилното повишение на продажбите в чужбина на индустриални материали и продукти от тях, които са се увеличили с 215 хил. тона. В стойностно изражение повишението е с близо 140 млн. лв.

59 857

лв. е средната производителност на един зает в добивната индустрия за 2011 г., което е 2.5 пъти над средното за индустрията.

Добивната индустрия в България е продължила да расте и през 2011 г., въпреки че не е успяла да достигне предкризисните си нива. Добивът на полезни изкопаеми е достигнал 91.95 млн. тона, което е с 13% повече, отколкото през 2010 г., но все още е под рекордните 102.56 млн. тона за 2008 г. Стойността на произведената продукция пък се е увеличила с 21% до 2.8 млрд. лв., което е близо 4% от брутния вътрешен продукт и за което принос имат всички подотрасли - въглища, метални руди и т.н. Това показват данните на Българската-минно геоложка камара (БМГК), които бяха представени за Деня на миньора на 18 август.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

6 коментара
 • 1
  ivaylo.simeonov2 avatar :-|
  Ивайло Симеонов

  Време за реклама на спонсорите.

  Публикувано през m.capital.bg

 • 2
  tsyrvulan avatar :-|
  tsyrvulan

  Според публикуваните наскоро данни на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма фирмите са произвели общо 443 куб. м природен газ и 22 хил. т нефт.

  Капитал, какви са тия 443 куб. м природен газ? Явно има грешка, моля който е отговорен да я поправи.

 • 3
  martina avatar :-|
  Марта

  Правителствен бюлетин от 10 юни 1999 година /брой 303
  ------------------------------------------------------------------------------------
  Изменение в приватизационния договор за продажба на 75% от капитала на "Асарел-Медет" ЕАД – Панагюрище, одобри правителството на заседанието си днес, 10 юни 1999 година.

  Според програмата за приватизация за тази година дружеството е в списъка от предприятия, за продажбата на които се изисква одобрение на Министерския съвет. Приватизационният договор за 75 % от капитала на “Асарел-Медет”ЕАД бе одобрен от правителството с решение №48 от 5 февруари 1999 година.
  Цената за 75% от капитала на "Асарел-Медет"ЕАД е 1 430 000 щатски долара, при цена на една акция - 0.474 щ. д. Начин на плащане:
  - 30 % от цената се заплаща в брой;
  - 70 % от цената - с разрешените от законодателството платежни средства.

  Сроковете за плащане на цената са:
  - 300 000 щ. д в брой в деня на подписване на договора;
  - 129 000 щ. д. в брой в 14 дневен срок от деня на подписване на договора;
  - 1 001 000 щ. д в срок до 30 дни от деня на подписване на договора, платима чрез компесаторни записи или държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България"
  Асарел-Медет"ЕАД, гр. Панагюрище е един от най-големите минно-обогатителни комбинати в България с предмет на дейност добив и обогатяване на медни и медно-пиритни руди и биохимично извличане на мед. Основният продукт, произвеждан в "Асарел-Медет"ЕАД е медния флотационен и медния циментационен концентрат. В "Асарел-Медет"ЕАД се произвежда 45% от медния концентрат в България. 90% от продукцията на дружеството се продава на металургичния комбинат за цветни метали МДК в Пирдоп, а 10% от продукцията се продава на международния пазар.
  В изпълнение на Решение№545 от 12.10.1998г. на Министерски съвет, "Асарел-Медет"ЕАД сключи договор за концесия за подземни природни богатства чрез добив от находище "Асарел".

  Ето за каква смешна сума е продадено едно от най-печелившите предприятия в България от правителството на Иван Костов.

  509 800 000 лева приходи отчитат в Асарел Медет само за 2010г.
  За сравнение през 1999 година цената на медта по световните борси е приблизително 1700 $ за тон а в днешно време цената наближава 8000$.
  Днес собствениците на Асарел Медет са не само неприлично богати но
  и имат удоволствието да плащат смешен плосък данък от 10% върху огромните си приходи и предполагам нищожни такси за концесия върху природните богатства на България.

 • 4
  geordgeo avatar :-(
  geordgeo

  До коментар [#3] от "Марта":

  Много малко хора четат и още по-малко проверяват данни - затова сме на тоя хал, да не говорим, че от икономика нищо не разбираме. Точно от това са се възползвали винаги управляващите и ни правят на маймуни като ни обясняват колко важна е приватизацията на предприятия за икономиката на България... пардон, за определените за целта хора...

  Казвам това, защото и аз не съм на ясно кой какво и за колко е купил - само четем, псуваме и после друг ни бил виновен... А виновните за разграбването на тези печеливши предприятия трябваше отдавна да са по затворите или в гробищата!

 • 5
  boby1945 avatar :-P
  boby1945

  До коментар [#3] от "Марта":
  Е така става, когато някой скача без да мисли.... а сега завиждай на собствениците....... и не се дърви на Лостов той сега е в Америка, все едно няма да ти обърне внимание.....

 • 6
  martina avatar :-|
  Марта

  До коментар [#5] от "boby1945",
  Много семпло боби1945, колкото и дебела банкова сметка да притежавате новобогаташката арогантност на написаното по-горе до мен звучи доста жалко. Не завиждам на крадци, подлеци , бездушни и празноглавци , парвенюта и комплексари.
  Това което е сторил Костов е ясно ,по-страшно е,че паразитите ,които ограбиха България не притежават елементарни човешките качества като благородство и състрадание.
  На Иван Костов новобогаташката олигархия от бивши ченгета и партийни секретари трябва да издигнете паметник и всеки ден да носите цветя и да му се покланяте ниско за благоденствието , което осигури на вас и поколенията ви.
  Изпитвам дълбоко съжаление към бедните , болните, пенсионерите, безработните ,на които откраднахте настоящето и бъдещето.
  Каквото и да напишете срещу мен не е от значение. Отдавна не чете коментарите ви , много са злобно.
  С неуважение М.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK