Близка до ПИБ фирма купи цинковото производство в ОЦК

Регистрираната през юли "Хармони 2012" предложи 8.6 млн. лева за половината от производството на комбината

Импакт прес груп
Импакт прес груп    ©  Импакт прес груп
Импакт прес груп
Импакт прес груп    ©  Импакт прес груп

Трима кандидат-купувачи за цинковото производство на ОЦК се явиха в Районния съд в Кърджали. До истинско наддаване не се стигна, а търгът е продължил 15 минути - времето, през което са били отворени офертите с наддавателните предложения.

Купувач стана фирма, свързана с Първа инвестиционна банка (ПИБ), която беше продавачът на активите и един от най-големите кредитори на комбината. Това е "Хармони 2012", която предложи 8.6 млн. лв. Самата банка също беше сред кандидатите с оферта от 8.4 млн. лв., а освен нея участваше и новоучредената през юли софийска консултантска компания "Файнанс енд Кансалтинг" с оферта за 8.5 млн. лв.

Кой е новият собственик

Купувачът "Хармони 2012" съществува от 16 юли тази година и нейн собственик е регистрираната на Вирджинските острови "Хармони холдингс лимитид". В България фирмата е с адрес ул. "Любен Каравелов" 4 в София, на който са регистрирани още 27 фирми, близки до ПИБ, вкючително "Витоша ски" - концесионерът на лифтовете на Витоша, показва справка в Търговския регистър.

Там е била и централата на вече затворената "Първа Универсална застрахователна компания", в която банката е била акционер. На същият адрес е била регистрирана "Първа инвестиционна компания", управлявана от Цеко Минев, Ивайло Мутафчиев и още няколко банкери, чиято дейност впоследствие е прекратена.

Капиталът на "Хармони 2012" от 5 000 лева също е внесен в ПИБ, показват документи в Търговския регистър.

Официално "Хармони 2012" се представлява от Илиян Цанов, който е отказал да коментира пред медиите бъдещите инвестиционни намерения на фирмата. Самият Цанов няма други участия, освен в това дружество.

В едноседмичен срок купувачът трябва да внесе предложената сума. Ако това не стане, за купувач ще бъде обявен следващият, предложил най-висока цена, коментирал след търга частният съдебен изпълнител Росен Сираков. Той проведе търга и смята, че цената, на която е продадено половината от производството на ОЦК, е пазарна.

Частният съдебен изпълнител допълни пред медиите, че към ОЦК са проявили интерес американски, английски и индийски фирми, но явно те са разчитали, че никой няма да се яви на търгга и са разчитали на втори опит за продажба при по-ниска цена. Първоначално обявената тръжна цена беше 8 307 593 лева.

Дълговете на ОЦК са около 350 млн. лв. и въпреки усилията на цялото правителство така и не се намери стратегически инвеститор, който да поеме производството.

Производство на диета

Оборотът на ОЦК е паднал близо 20 пъти през първото полугодие в сравнение със същия период на миналата година, показва отчетът на компанията. В края на юни той е 3.5 млн. лв., при 67.3 млн. лв. година по-рано. Като причина за спада от ръководството посочват протестите на работниците, спиране за ремонти и авария на една от пещите през февруари.

Съответно и загубата на комбината е скочила повечр от 33 пъти – до 5.12 млн. лв. Освен от продажби, ОЦК има приходи и от положителни разлики от промяна на валутни курсове – те са 671 хил. лв. за първите шест месеца на годината, но пък година по-рано са били 2.5 млн. лв. Подобни разлики - положителни и отрицателни, имат всички компании, които продават поне част от продукцията си на външни пазари във валута. Според доклада за дейността ОЦК реализира над 60% от продукцията си зад граница.

Намалението на разходите е повече от седем пъти, до 9.2 млн. лв., като най-голям е спадът при тези за материали. Разходите за заплати са намалели с близо 1 млн. лв., спаднали са и парите за външни услуги. Промени има и при текущите задължения на ОЦК – само банковите с падеж до 12 месеца са достигнали близо 58 млн. лв., при едва 1.5 млн. лв. преди година. За сметка на това дългосрочните дългове към кредитни институции са паднали повече от наполовина, до 42 млн. лв.

Какво се продава

Частният съдебен изпълнител обяви за продажба цеховете "Електролитен", "Мокро извличане", "Сярна киселина" и "Пържилен", както и 17 други сгради и права. Въпросните четири мощности представляват на практика цинковото производство на ОЦК - единственото, което би могъло да заработи сравнително лесно и да представлява някакъв интерес за потенциални инвеститори. Оловният завод на практика няма шансове, тъй като се нуждае от значителни вложения, за да се съобрази производството с екологичните изисквания. Именно затова той беше затворен през пролетта на миналата година.