Безсмъртните договори по телефона

Телеком регулаторът благослови сделките от разстояние, когато има запис на разговорите с абоната

През последните месеци зачести подаването на жалби от абонати на телеком услуги, които са сключили договор по телефона, без да разберат какво се случва.
През последните месеци зачести подаването на жалби от абонати на телеком услуги, които са сключили договор по телефона, без да разберат какво се случва.    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
През последните месеци зачести подаването на жалби от абонати на телеком услуги, които са сключили договор по телефона, без да разберат какво се случва.
През последните месеци зачести подаването на жалби от абонати на телеком услуги, които са сключили договор по телефона, без да разберат какво се случва.    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

Телекомите ще могат да продължат или изменят договор със своите абонати само ако те дадат писмено съгласие и изразят изрично одобрението си към сделката. При липса на такова съгласие след изтичане на срока на контракта той се изменя в безсрочен и може да бъде прекратен в едномесечен срок от потребителя, без той да дължи неустойка. Това обяви Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) в своята позиция по казуса с дистанционните договори, повдигнат от Комисията за защита на потребителите преди седмица. Ако бъде сключена подобна сделка без писмено и изрично изразено одобрение от абоната, тя се води за нищожна, допълва държавният регулатор, тълкувайки Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Това обаче не означава, че идва краят на сделките, сключени по телефона...

Въпрос на тълкуване

Въпреки това според тълкуванието на КРС сключването на сделка от разстояние е възможно. Тук се намесва Търговоският закон, според който в чл. 293 ал. 4 "писмената форма се смята за спазена, ако изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено". Казано с по-прости думи – ако компанията записва телефонния разговор, при който абонатът е изразил своето изрично съгласие, това се смята за равносилно на подписан договор.

Комисията налага още две задължителни предпоставки, за да може сделката да бъде действителна. Първото условие е потребителят да даде ясно съгласие, което да бъде технически записано и да бъде предоставено на регулаторите при нужда. Второто изискване е операторът да запознае максимално подробно абоната с условията на подновения договор. Не е достатъчно подробната информация да е налична някъде другаде – в рекламна брошура или в интернет сайт. По време на телефонния разговор тя трябва да бъде споделена максимално детайлно. Последното условие е клаузите на съответния договор да отговарят на законовите изисквания: да бъдат съставени ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за абонатите форма Ако не е спазена някоя от тези предпоставки, сделките от разстояние са недействителни.

Петте нелоялни практики

Действията на КРС са в отговор на наложената през миналата седмица забрана от Комисията за защита на потребителите (КЗП) за прилагането на пет нелоялни практики при предлагането на договори по телефона от един български телеком. КЗП не обяви коя е провинената компания, както и какви точно действия ще предприеме, ако не се спазва забраната. Нарушенията са констатирани, когато оператор на телекома се обади на негов абонат и отправи предложение за сключване на нов договор за телефонни или комбинирани услуги. Най-шокиращото е, че понякога дори клиентът дори да даде отказ, все пак контрактът съществува и влиза в сила. При опитите на потребителя да подаде възражение получава отговор, че има сключена сделка от разстояние и ако иска да се откаже, трябва да плати неустойки в размер на оставащите месечни такси. Тогава телекомът твърди, че е получил съгласието на клиента, но след изискването на записите на проведения разговор променя становището си и обявява, че договорът е внесен поради техническа грешка, не е валидно сключен и съответно го анулира.

Със сегашното си тълкувателно решение КРС на практика дава възможност практиката договори между телекоми и техните абонати да бъдат подновявани след разговор по телефона, но при условие че този разговор се записва, а записите се предоставят при поискване. И единствената допълнителна защита на клиентите ще е, че операторът от съответния кол-център ще е длъжен детайлно да им пояснява, че в случая става въпрос за сключване на сделка от разстояние и какви са условията й.