Новата строителна "Перла"

Някога красивата резиденция край Приморско се руши от години

Новата строителна "Перла"

Обръчът от курорти около природата по Южното Черноморие се затяга

Калина Горанова, Радостина Маркова
37306 прочитания

Някога красивата резиденция край Приморско се руши от години

© Юлия Лазарова


До 1990 г. плажът на бившата резиденция "Перла" на Тодор Живков край Приморско бе трудно достъпно място за неприближените до държавния лидер. Въпреки това мястото се радваше на посетителски интерес и в близост до вече построената база дори започна строителството на втора сграда, която обаче така и не беше завършена, разказва кметът на Приморско Димитър Германов. Според него на бившия първи вероятно не му е стигнало времето.

Сега времето е съюзник, но на друг - туроператорската компания "Балкантурист", която чрез приватизацията на "Интертравълсървиз" от години е собственик на бившата резиденция и част от горите и земите към нея с обща площ 127 дка (виж карето). На тях инвеститорът иска да построи хотелски комплекс и курортни сгради с места за общо 2000 посетители. За сравнение резиденцията е била замислена за 10-15 гости, а разгъната й площ е под 3 хил. кв. м. Сега освен новите курортни сгради се предвижда и изграждане на 3 спортни площадки, 3 басейна и същия брой ресторанти, както и на седем магазина плюс паркинг за 400 автомобила.

Малката подробност обаче е, че инвестиционното намерение в местността Беглик Таш попада в две защитени зони по Закона за биологичното разнообразие - "Ропотамо", за опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна, и "Комплекс Ропотамо", за опазване на дивите птици. Освен това е в границите на защита и по линия на Рамсарската конвенция, която има за цел опазване на влажните зони. Влиза и в обхвата на екологичната мрежа "Натура 2000", потвърдиха от регионалната екоинспекция в Бургас пред "Капитал". В непосредствена близост са и защитените местности "Пясъчни дюни Перла" и "Стамополу". Или обръчът от курорти около природата по Южното Черноморие се затяга.

Поръчаните от инвеститора доклади за степента на въздействие на бъдещото строителство върху околната среда и защитените зони в района са връщани на два пъти за преработка поради констатираните много пропуски и неточности. В крайна сметка обаче в началото на тази година екологичната оценка на инвестиционния проект беше одобрена от експертния екологичен съвет към бургаската екоинспекция, като оттам вече коментират, че проектът не влиза в разписаните забрани за зоните. Не го спират и възраженията на Асоциацията на парковете.

Така проектът за ваканционно селище край "Перла" напредва и към момента е на един подпис разстояние. Този на директора на РИОСВ - Бургас, Бойчо Георгиев, който през последните седмици доби особена популярност около дюните в Несебър. А и си спечели славата на далеч не непреодолима пречка пред всевъзможните инвестиционни намерения в южната част на Черноморието.

Стари планове

Плановете за строителство около пустеещата резиденция "Перла" са от години. Постройката, вдигната навремето на броени метри от плажа, бе приватизирана заедно със земите към нея в края на 2001 г., като имотите са залесени предимно с широколистни гори. В момента по-голямата част от тези имоти все още са със статут на горски територии. В общия устройствен план на община Приморско от 2006 г. обаче те попадат в зона за курортни нужди и това дава зелена светлина за промяна на статута им и бъдещото застрояване (виж картата).

Сегашният план за инвестиция започва в началото на 2009 г., когато от създаденото за целта дружество "Перла Г" (пак от кръга на "Балкантурист") внасят инвестиционно предложение, на базата на което да бъде разработен подробен устройствен план и да се смени статутът на горските територии около резиденцията. Проектът предвижда обособяване на общо пет урегулирани поземлени имота, върху които да бъдат изградени постройки с места за 2000 туристи. Плановете са недостроеният хотел край резиденцията да бъде завършен и в района около него да бъдат вдигнати още 15 курортни сгради с апартаменти. Парцелът, на който се намира резиденция "Перла", от своя страна се разделя на два по-малки, като върху втория от тях трябва да бъдат изградени още две сгради. Самата резиденция трябва да бъде възстановена с незначителни вътрешни преустройства. В останалите два имота се предвижда изграждането на курортна сграда и хотел с апартаменти. Към тях трябва да бъдат направени и прилежащата инфраструктура, както и описаните по-горе басейни, ресторанти, паркинг и магазини.

Според инвеститора въпреки впечатляващото струпване на 2000 туристи в активния сезон те няма да натоварят сериозно и плажната ивица Стомополу - Перла в района, той като 50% от тях ще ползват трите басейна в бъдещия комплекс. Следват уверения, че в района около резиденцията от години има човешко присъствие покрай къмпинг "Перла", отдадения на концесия плаж и започнатото някога строителство на хотелската база. Не се отчита обаче, че в момента човешкото присъствие - за къмпинг и плажуване, все още е относително щадящо природата в района. А планираното ново строителство е в пъти повече от започнатото някога.

Един свирен мач

Към проекта липсва само финалният щрих от страна на директора на РИОСВ - Бургас, Бойчо Георгиев. "Подпис още не съм сложил. Трябва да се огледа отвсякъде. Нещата трябва да бъдат прецизирани. Не сме се произнесли още", коментира той пред "Капитал".

След подписа му обаче пътят е относително кратък. А именно нужно е финално одобрение на проекта от страна на местния общински съвет. Следват виза за проектиране, разрешение за строеж и... самото строителство. От страна на общината пречки пред инвестицията на "Перла Г" обаче надали ще има. "Ако не бяхме съгласни с този проект, щяхме да го стопираме много по-рано", коментира кметът на Приморско.

Така изглежда, че към момента всичко е в полза на реализирането на проекта за ваканционно селище край резиденция "Перла", като той от години се движи с известна преднина пред законодателството и регламентите. Така например общият устройствен план на община Приморско от 2006 г., според който зоната около резиденцията е предвидена за курортни нужди, изпреварва с година обявяването на околните защитени територии за такива.

Оказва се, че новото строителство се вписва и в предвижданията на приетия през 2008 г. Закон за черноморското крайбрежие, който въведе две зони за устройствена защита в близост до морските плажове - зона А, на 100 метра от тях, и зона Б, на 2 км навътре от нея. Според РИОСВ - Бургас, 127-те декара към резиденция "Перла" попадат в обхвата и на двете зони, но бъдещото строителство в тях е съобразено с ограниченията на сега действащия закон, като пак далновидно изпреварва идеите за корекциите му заради зачестилите напоследък подобни скандали по морето.  

И все пак

"Независимо че реализирането на това предложение е свързано с унищожаване на 127 декара гора, която е под защита, авторите на доклада за оценка за съвместимост твърдят, че с реализирането на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати ценни местообитания и видове, без да се обосноват или изложат необходимите аргументи в подкрепа на това твърдение", гласи част от становището на Асоциацията на парковете. "Авторите на доклада са посочили, че за нито един вид няма да има намаляване площта на местообитанията, което практически означава, че въпросните имоти не се обитават от птици", продължават от асоциацията. Критики има и за това, че не е отчетено, че проектът попада в границите на Рамсарската конвенция и не се отчита влиянието му върху защитената местност "Беглик таш - Ропотамо", която е в близост. Че не е отчетен и акумулативният ефект на всички инвестиционни намерения в района на Приморско, че се залага на пречиствателната станция на Китен, която е с недостатъчен капацитет, че се унищожава възможността за алтернативни форми на туризъм и т.н.

Инвеститорът логично оспорва становищата на асоциацията. Спорен него реализирането на проекта не засяга нито една защитена територия, както и  влажните зони в района. Стъпва и на аргумента, че на част от терените вече има строителство, като изцяло ново строителство ще има "само" върху 20 декара. Така от тях ще бъдат изсечени "само" малко над 8 декара, а останалите над 100 декара ще бъдат  косвено засегнати. Според екоорганизациите обаче проблемът не е само сечта, а и засиленият поток от хора.   

Има и още едно разминаване. В становището на инвеститора се казва, че нарочените за изсичане гори са относително широко разпространи в мрежата на "Натура 2000" и заемат почти половината от нейната площ в страната. Точно обратното обаче е становището на асоциацията. Според нея е недопустимо да се позволи директното унищожаване на едно от малкото места в страната, където все още са запазени в естествен вид ксеромезофитни дъбови гори. При това - с едничката цел да се изсипе още бетон за хотели и курортни сгради, каквито си нямаме по Черноморието, заключват иронично от природозащитната организация.

В община Приморско обаче явно са на мнения, че застрояванията не са достатъчни. Нещо повече - в момента тече процедура по промяна на общия устройствен план, за да се съгласува с ограниченията по Закона за черноморското крайбрежие. На въпроса дали и в него районът около резиденция "Перла" ще остане зона за курортни нужди кметът на Приморско Димитър Германов не даде отговор с мотива, че възложител е министерство на регионалното развитие. "Общината има право на мнение, но то може да не бъде взето под внимание", коментира той. На следващия въпрос - какво е все пак е мнението на общината, Димитър Германов заяви: "При положение че процедурата е стигнала дотук, тези терени са за курортни нужди."

Накратко - българското Черноморие има нужда от курорти и все още не е достатъчно добре уплътнено. 

Перлата на "Мултигруп"

Резиденция "Перла" и земята от 127 декара към нея бяха приватизирани през 2001 г. Купувач срещу 14.6 млн. лв. бе туроператорската компания на "Мултигруп" (впоследствие "МG корпорация") - "Балкантурист". Най-ценните активи на "Интертравълсървиз" бяха именно резиденцията и земята около нея заедно с незавършен хотел върху част от терена.

Коментарите за високата цена по сделката започнаха още в Агенцията за приватизацията, където срещу "Балкантурист" наддаваха дружества на Людмил Стойков и Николай Банев. Още повече че за собствеността върху част от 127-те декара към резиденцията течаха съдебни спорове с община Приморско. Едно от обясненията за щедростта на купувача вероятно са плановете му за строителство на ваканционно селище край бившата резиденция, включително на мястото на изоставената хотелска част. Впоследствие проектът бе представян от изпълнителния директор на "Балкантурист" Недялка Санданска под името "Перла вилидж". Строителството обаче така и не започна. Първоначално – заради споровете около земята, впоследствие – вероятно заради смъртта на Илия Павлов, реструктурирането на компанията и търсенето на финансиране.

Самата резиденция "Перла" е изоставена и от години се руши. Въпреки това преди няколко години се заговори за продажбата й, като за потенциални купувачи се спрягаха катарски шейхове, както и италианският премиер Силвио Берлускони.

Междувременно по-сериозно раздвижване около строежа на курортно селище до "Перла" се усети през 2007 г., когато бе регистрирано дружеството "Перла Г" за реализация на проекта. Едноличен собственик на капитала бе "ИТС 2005" (преименуваното "Интертравълсервиз"), а резиденцията и 127-те декара земя бяха прехвърлени като апортна вноска. Новата компания бе с предмет на дейност проектиране и изграждане на туристически обекти. Впоследствие, през ноември 2009 г., всичките 2 млн. акции на "Перла Г" бяха джиросани на регистрираното в Лихтенщайн "Пи Еф Ейч Си лимитид" за 1.45 млн. лв. Зад него обаче отново стоят досегашните собственици на резиденцията, а до средата на 2011 г. бе представлявано от Дарина Павлова. Последва ново прехвърляне на акции и към днешна дата собственици на "Перла Г" са дъщерната компания на "Пи Еф Ейч Си лимитид" - Пи Еф Ейч Си ЕООД, с 53.3% от капитала и регистрираното в американския щат Вирджиния "Зайтгайст венчърс" с останалите 46.7%. Представител на второто дружество е Бояна Попова, която движи голяма част от бизнеса на "MG корпорация".

До 1990 г. плажът на бившата резиденция "Перла" на Тодор Живков край Приморско бе трудно достъпно място за неприближените до държавния лидер. Въпреки това мястото се радваше на посетителски интерес и в близост до вече построената база дори започна строителството на втора сграда, която обаче така и не беше завършена, разказва кметът на Приморско Димитър Германов. Според него на бившия първи вероятно не му е стигнало времето.

Сега времето е съюзник, но на друг - туроператорската компания "Балкантурист", която чрез приватизацията на "Интертравълсървиз" от години е собственик на бившата резиденция и част от горите и земите към нея с обща площ 127 дка (виж карето). На тях инвеститорът иска да построи хотелски комплекс и курортни сгради с места за общо 2000 посетители. За сравнение резиденцията е била замислена за 10-15 гости, а разгъната й площ е под 3 хил. кв. м. Сега освен новите курортни сгради се предвижда и изграждане на 3 спортни площадки, 3 басейна и същия брой ресторанти, както и на седем магазина плюс паркинг за 400 автомобила.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


23 коментара
 • Mont Blanc

  Неееее, не се издържа - кога е следващия протест? Не мога да се примиря с това някакви мутри да ни лишават от прекрасното природно наследство по черноморието и планините ни!

 • 2
  gospodin avatar :-|
  Г-н D

  ..."След подписа му обаче пътят е относително кратък..."
  И пътят е:
  - Публикуване на казуса в някой от сайтовете на неправителствените екоорганизации;
  - надигане на общественото недоволство;
  - дежурни реплики от екоминистърката и земеделския клоун Миро, че всичко е законно;
  - протести срещу поредното бастисване на природен кът;
  - спиране на строежите, поради открити нарушения.
  Защо едно и също нещо трябва да се повтаря отново и отново? Властниците не схващат ли, че те вече не могат да управляват по старому, а хората вече не искат да са управлявани така келяво?!

 • 3
  kaizersoze avatar :-|
  kaizersoze

  След това, защо ходим на море в Гърция...
  Алчността и мутрите ще унищожат де що има нормално кътче в държавата.

 • 4
  gospodin avatar :-|
  Г-н D

  До коментар [#3] от "kaizersoze":

  Не ми се щеше да подхващам тази тема, ама и ние от 10 г. обикаляме страхотнитеу и девствени грацки плажове. От черноморието ни изгони бетона и алчността.
  Апропо - гърците не "заустват" (т.е. не си изхвърлят мръсотиите в Егея. Всеки хотел, къща и т.н. си имат яма).

 • 5
  osmoy avatar :-|
  осмоъ

  докато по-напредналите в еволюцията си хора се опитват да печелят от труда си, българските хомосапиенси знаят само да се тарикатеят за сметка на природата.

 • 6
  hypopotam avatar :-|
  Хипчо

  "Някога красивата резиденция край Приморско се руши от години"

  Това е една отвратителна соц. сграда - влизали ли сте вътре, за да пишете, че някога е била красива? Тя е за бутане, както и изкуствения вълнолом!

 • 7
  geordgeo avatar :-(
  geordgeo

  Понякога ми се иска да се появи едно цунами като в Япония и да измете цялата алчна инвеститорска сган, бетонирала крайбрежието с келявите си строежи... Жал ме е за месните хорица обаче, повечето от които нямат вина за това дередже...

 • 8
  nu604e avatar :-|
  nu604e

  Хипчо, на теб какво ти е виновен "изкуствения вълнолом"? Всички вълноломи са изкуствени. Аман от разбирачи...


  Публикувано през m.capital.bg

 • 10
  anastas_kar avatar :-|
  anastas_kar

  На високо ниво от години се говори за необходимостта от инвестиции в предприятия с високи съвременни технологии с висока принадена стойност, от там по – голям бюджет – повече пари за образование, здравеопазване, пенсии... и по – големи заплати на работещите...Всъщност продължава неистовото настъпление на инвестиции по Черноморието за осигуряване на работа за три месеца
  на ниско квалифицирани работници без да се съобразява с нуждите на икономиката в условията на криза. Що за логика ? Или, важното е да се строят сгради за изпиране на пари, или причината е ниско равнище на компетентност на собственици на капитали, или пълна незаинтересованост от икономическото състояние на страната.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал