Зелена светлина за златодобива в Брезник

Регионалната екоинспекция одобри инвестиционното предложение на "Трейс рисорсиз"

Предвижда се добив на 300 хил. тона руда годишно, от които ще се получават 45-50 хил. тона концентрат
Предвижда се добив на 300 хил. тона руда годишно, от които ще се получават 45-50 хил. тона концентрат    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Предвижда се добив на 300 хил. тона руда годишно, от които ще се получават 45-50 хил. тона концентрат
Предвижда се добив на 300 хил. тона руда годишно, от които ще се получават 45-50 хил. тона концентрат    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
120

млн. лв. е инвестицията, която ще бъде направена в проекта.
Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и административния съд в Перник в двуседмичен срок

Мащабен проект за размерите на Брезник е на път да се случи, след като инвестиционното предложение на "Трейс рисорсиз" за добив и преработка на златосъдържащи руди получи одобрение от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Перник. Решението ще даде възможност на компанията да регистрира търговско откритие и да подаде заявление за концесия. В най-добрия случай концесионният договор може да бъде подписан до края на годината. Това ще позволи на фирмата да започне работа по проекта, като се очаква веднага да бъдат наети 50 души за допълнителни геологопроучвателни дейности. "Надяваме се да започнем възможно най-скоро, всичко зависи от това дали ще има обжалване", каза управителят на "Трейс рисорсиз" Ваня Денева.

Решението на екоинспекцията може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и пред административния съд в Перник в двуседмичен срок. Това е много вероятно да стане, тъй като минните проекти в страната традиционно се оспорват от различни екоорганизации. Всичко това обаче би отложило инвестицията за неопределено време.

Какво предлага инвеститорът

Предложението на "Трейс рисорсиз" е за разработване на площ "Брезник" от находище "Милин камък" край града. Предвижда се рудата да се добива по подземен способ, след което да се преработва до концентрат в обогатителна фабрика, която ще бъде изградена на територията на обекта. Целият комплекс ще бъде разположен на 2200 дка и ще включва 220 дка хвостохранилище. Заложен е добив на 300 хил. тона руда годишно, от които ще се получават 45-50 хил. тона концентрат.

Проектът ще бъде изпълнен на три етапа, като се започне с допроучване на находището, изграждане на съоръженията и доставка на необходимото оборудване, което ще отнеме до пет години. Самият добив ще продължи 11 години, след което са предвидени две години за ликвидация и рекултивация. Тези дейности обаче ще започнат по-рано и ще вървят успоредно с експлоатацията на находището.

"Трейс рисорсиз", която е собственост на "Асарел-Медет", оценява инвестицията в проекта на 120 млн. лв. От компанията обещават над 400 работни места по време на експлоатацията и 540 в периода на строителството. За сравнение, в Брезник живеят около 3500 души, а в цялата община населението е близо 7000. Това е и основната причина проектът да се подкрепя от по-голямата част от жителите на града, тъй като безработицата в Брезник е над 16%.

Какво казват противниците

Въпреки това не липсват и противници на проекта. Основните критики по време на общественото обсъждане дойдоха от инициативния комитет "За чисто Граово", според който мината ще попречи на развитието на земеделието и туризма в региона. Само преди седмица около 50 души се събраха на протест пред сградата на РИОСВ - Перник, и поискаха проектът да бъде отхвърлен. От "Трейс рисорсиз" обаче заявиха в специално становище, че организаторите системно избягват диалог с компанията и реално не са запознати с фактите.

В решението си екоинспекцията отчита получените общо 12 устни и писмени становища срещу инвестиционното предложение. Те са свързани основно с притеснения, че мината ще доведе до замърсяване на водите и въздуха в района, както и че ще бъде невъзможно да се развиват други дейности като туризъм и земеделие. Според РИОСВ - Перник, обаче възраженията са неоснователни, тъй като в доклада за ОВОС подробно са разгледани всички фактори и рискове за околната среда, предложени са адекватни мерки и е предвиден контрол и мониторинг.

В средата на февруари е било подадено и възражение срещу проекта от името на Общински съвет - Брезник. Датата на въпросното решение обаче е от края на ноември 2012 г., когато докладът по ОВОС още не е бил предложен за обществен достъп. "С оглед на това не става ясно въз основа на каква конкретна налична информация е взето това решение", посочват от РИОСВ. Нещо повече, по време на общественото обсъждане през януари няколко общински съветници подкрепиха инвестиционното предложение. Янка Хранова от Християндемократическата партия например заяви, че мината няма да попречи на развитието на биоземеделието в района, както не е попречила и мината в Панагюрище. По думите й градът не може да стане туристическа дестинация без инвестиции, а проектът може да ги осигури. Заради различните мнения, изказани от общинските съветници, според екоинспекцията е налице непоследователност на изразената позиция и не се разбира чия воля представя решението и дали то се поддържа.

Коя е "Трейс рисорсиз"

"Трейс рисорсиз" в момента е 100% собственост на медодобивното дружество "Асарел-Медет". Миналата пролет то купи компанията от регистрираната на Каймановите острови Omax International Limited, която е част от канадския холдинг EurOmax Resources Ltd. Той е краен собственик и на още едно регистрирано в България дружество - "Евромакс сървисиз". Канадската компания засега се занимава единствено с проучване на находища, но преди време заяви намерения да навлезе и в добива на полезни изкопаеми.

Заедно с "Трейс рисорсиз" "Асарел-Медет" придоби и правата за проучване на златно-сребърните находища "Брезник" и "Ракитово". За първия проект предстои регистрация на търговско откритие, докато вторият е на етап регистрация на геоложко откритие. Съгласно договора, който е на обща стойност 3.5 млн. канадски долара (близо 5.3 млн. лв.), малко над 1 млн. канадски долара трябва да бъдат платени, след като фирмата получи положително решение по ОВОС за площ "Брезник" и то влезе в сила. Последните 1 млн. долара по договора се предвижда да бъдат преведени, след като бъде получена и самата минна концесия, която ще позволи да започне добив. За това е необходимо решение на Министерския съвет.

Още от Капитал