Нов удар на едро за GSM операторите

От 1 юли телекомите ще трябва да понижат двойно цените за конкуренцията

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Мобилните оператори ще трябва да понижат за пореден път цените на едро за разговори извън мрежите си от 1 юли. Оттогава Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) ще приеме подход за определяне на тарифите - спрямо разходите им за предоставяне на съответната услуга. Този метод е познат още и под името БУЛРИК. Регулаторът възнамерява да наложи този разходоориентиран модел за формиране на цените както за разговори в рамките на страната, така и при повиквания от чужбина. С неговото налагане тарифите за терминиране, или стойността, на която операторите таксуват разговори от една мрежа в друга, ще трябва да се понижат двойно.

В крайното решение на КРС е описано, че практиката на "затваряне на трафик" в рамките на една мобилна мрежа, свързана с поддържането на високи цени за терминиране на гласови повиквания, може да бъде окачествена като ценова и продуктова дискриминация от страна на телекомите.

За да може да наложи подобна регулация, КРС трябва да изготви анализ на пазара. Целта е сравнително проста: да се докаже, че всеки от операторите е монополист в своята мрежа. Тази процедура вече е приключена, а освен това преминаха и обществените обсъждания със заинтересованите страни.

Защита със зъби и нокти

Трите мобилни оператора се опитват да убедят регулатора да не приеме разходоориентирания модел за международните разговори, както и да отложи прилагането на този подход при вътрешния трафик за началото на 2014 г. Това пише в техните становища, изпратени до регулатора в рамките на обсъжданията. Те настояват вместо налагането на БУЛРИК модела при международните повиквания да се прилага поетапно и плавно понижение на тарифите за терминиране, за да се избегнат шокови промени за тях. Допълнително българските телекоми са на мнение, че те ще изпаднат в неравнопоставено положение, ако се регулира и трафикът извън ЕС. При това положение "ще се стигне до ситуация, при която операторите извън Европа ще имат възможност да оказват конкурентен натиск на БТК", са на мнение от компанията.

Единственият участник в обществените обсъждания, който приема напълно предложенията на КРС, е гръцкият телеком WIND Hellas. Именно покрай него тръгнаха преди повече от година драконовските мерки на българския регулатор срещу мобилните оператори. Причината е, че гръцката компания се оплака за дискриминация от страна на българските оператори пред Европейската комисия.

На всеки шест месеца

КРС налага крути мерки за понижаването на тарифите за терминиране през последната година. Тенденцията е, че за този период през всеки шест месеца влиза в сила ново ограничение на цените. Те бяха намалени рязко от 1 юли 2012 г. за българските GSM оператори, като за минута повикване на едро оттогава се плащат 5.5 ст. вместо 13 ст. Пак от тази дата входящите повиквания от чуждестранни оператори бяха приравнени като тарифа с тези от конкурентни български мрежи - мярка, която лиши трите български дружества от сектора от близо 200 млн. лв. на годишна база. Шест месеца по-късно – от 1 януари 2013 г., регулаторът понижи за пореден път въпросните цени на едро. Така средната тарифа за минута разговор вече е 4.6 ст. в силен трафик и 3.9 ст. в слаб трафик. Така практически разговорите при българските оператори стават с около 2.2% по-евтини от тези в останалите страни в ЕС, твърди председателят на КРС Веселин Божков в свое интервю за БНТ от януари. Новият модел за разходоориентирано ценообразуване трябва да влезе в сила от 1 юли тази година.

Съпротивата на мобилните оператори е обяснима, защото таксите за терминиране съставляват значителна част от общите им приходи. Според данните от анализа на КРС за 2011 г. постъпленията на GSM операторите в България от терминиране на трафик сформират около 25% от общите им обороти.

Затова не е изненада, че и трите компании в България отчитат понижение на приходите си през миналата година, което се дължи до голяма степен именно на затегнатите регулации. Лидерът "Мобилтел" обяви спад на постъпленията от 527.7 млн. за 2011 г. на 469.1 млн. евро през 2012 г., което е понижение от 11.1%. При "Глобул" свиването на приходите е 8.5%, от 412.5 млн. евро на 377.6 млн. на годишна база. БТК отчете спад на приходите от 888 млн. на 857 млн. лв. през 2012 г. спрямо предходната година.