Автобуси с удължени срокове

Столична община отново забави избора на доставчик на 126 нови машини

81 млн. лв. е прогнозната стойност на поръчката за новите коли на градския транспорт
81 млн. лв. е прогнозната стойност на поръчката за новите коли на градския транспорт    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
81 млн. лв. е прогнозната стойност на поръчката за новите коли на градския транспорт
81 млн. лв. е прогнозната стойност на поръчката за новите коли на градския транспорт    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

Поръчката за доставката на 126 нови автобуса на градския транспорт отново заседна, след като срокът за избор на изпълнител беше удължен за четвърти път. Така забавеният във времето проект, за който Столична община говори вече близо година, отново е на етап "всеки момент стартираме".

Новият краен срок за подаване на оферти е 22 юли. Дори и документацията да се отвори ден по-късно, комисията ще оценява подадените оферти повече от месец, след което ще бъдат отворени техническите и ценовите предложения. Така с обявяването на евентуален победител и 14-дневния срок по закон за евентуално обжалване общината може да подпише договор в най-добрия случай в края на годината.

За финансиране на проекта общината кандидатства за безвъзмездна финансова помощ в размер на над 81 млн. лв. Парите са осигурени по оперативна програма "Околна среда", а столицата е определена като директен бенефициент. Средствата са част от общо 292 млн. лв., в които влизат и покупката на нови 10 влака за метрото и 20 трамвая. Финансирането е по линия на Кохезионния фонд до 80%, а 20% идват от държавния бюджет. Разликата в изпълняваните проекти е, че някои са в по-напреднал етап на развитие: тръжните процедури за мотрисите и трамваите бяха пуснати още през 2012 г. и вече имат избрани изпълнители.

Крачка напред и леко встрани

Въпреки че Столичният общински съвет даде съгласието си София да кандидатства по проекта в края на март тази година, поръчката за трамваите, чиято стойност е около 60 млн. лв., беше обявена в края на миналата година, а доставчикът вече е избран – полската фирма Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S. Освен полската фирма в търга имаше още един участник - консорциум от австрийски компании. "Метрополитен" също проведе тръжна процедура и има избран изпълнител - руският завод "Метровагонмаш", който е бил и единственият участвал в търга. Цената, на която ще бъдат доставени машините, е малко над 80 млн. лв. без ДДС, а срокът е до февруари 2014 г.

Обществената поръчка за доставката на новите 126 нисковъглеродни автобуса (на метан) беше стартирана на 11 февруари тази година със срок за подаване на оферти до 4 април. Две седмици по-късно обаче този срок е удължен до 18 април, като според решението, публикувано на сайта на Агенцията по обществени поръчки, някои от условията за избор на изпълнител също са коригирани. Оказва се, че след постъпили въпроси от заинтересовани лица и искания за промяна на обявените условия в процедурата общината публикува на 25 февруари ново решение за промяна на част  от изискванията - за предоставяне на данни за личното финансово състояние на участниците. Междувременно, докато тече удължената процедура, подадена жалба в КЗК временно спира обществената поръчка. Адвокатското сдружение "Стоянов, Даньовска и партньори" смята, че в публичната покана има нарушения спрямо Закона за обществените поръчки, както и в изискванията към кандидатите по отношение на техническите и квалификационните критерии.

Нарушаване на правилата

В постъпилата жалба до КЗК от "Стоянов, Даньовска и партньори", която беше предоставена на "Капитал Daily", е посочено, че обявената поръчка съдържа дискриминиращи изисквания към участниците, с което ограничава възможността за кандидатстване в процедурата. Така например е заложено екологично изискване EURO VІ, на което задължително трябва да отговарят предложените от участниците превозни средства. Но според разпоредбите на Европейския парламент и на Eвропейския съвет от 18 юни 2009 г. за типа на моторните средства и двигатели по отношение на емисиите новите изисквания влизат в сила на 31 декември 2013 г. Което според адвокатската кантора означава, че "възложителят поставя задължителен за участниците стандарт, който все още не е в сила".

Освен това жалбоподателят твърди, че според публичната покана договорът влиза в сила от датата, на която общината уведоми изпълнителя, че е длъжен да започне дейностите по изпълнение (след осигуряване на финансирането). Така според адвокатското сдружение  дейностите на договора са поставени в зависимост "от едно бъдещо несигурно събитие - дали ще се осигури изобщо финансиране и от кой момент договорът ще влезе в сила". Същевременно  обаче от избрания изпълнител се изисква и внасяне на гаранция от 3% от стойността на договора за доброто му изпълнение, което възлиза на над 2.4 млн.лв. "Ако договорът за доставка изобщо не влезе в сила и изпълнителят го прекрати, той няма право да претендира за обезщетение за неоснователното внасяне и задържане на гаранцията му", пише в жалбата на "Стоянов, Даньовска и партньори". Адвокатското дружество не пожела да разкрие кого представлява. КЗК остави жалбата без уважение.

Процедурна мъгла

На 21 март антимонополният регулатор прекрати преписката и търгът отново продължи. Оттогава обаче възложителят - "Столичен автотранспорт", продължи да удължава срока за подбор на изпълнители. Според предишни изказвания на заместник-кмета по транспорт Любомир Христов, това е правено с цел "да се даде възможност на повече потенциални производители да участват в поръчката, тъй като общината иска да получи най-доброто за парите, които ще бъдат похарчени". Но до момента само един кандидат е подал документи в публичната покана - MAN Truck&Bus AG Germany, които се надяват да спечелят надпреварата.

Същевременно в началото на юни (след третото удължаване на срока за подбор на кандидати) заместник-кметът по транспорта твърдеше, че ако тръжната процедура върви по план и няма обжалвания, "можем да имаме договор в началото на септември". Ясно е, че с новото отлагане този срок няма как да бъде спазен.

Новите коли на градския транспорт

С доставката на новите автобуси Столична община има за цел да намали средната възраст на автобусния парк до 5.7 г., а относителния дял - над 12 години до 21%. Това ще доведе до по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка с около 3.3 млн. лв. годишно. Ще се създадат условия за повишаване на средната скорост на градския транспорт по централните маршрути, което се очаква да намали задръстванията и съответно до подобри екологичната обстановка. В голяма степен новите коли ще заменят най-старите автобуси, които "Столичен автотранспорт" експлоатира в момента, някои от които са на над 30-годишна възраст. Новите машини ще бъдат съчленен тип, нископодови, оборудвани с климатични системи за пътническия салон и с двигатели с природен газ, което ще допринесе за намаляването на вредните емисии във въздуха.