Един товар по-малко

"Трансимпекс" вдигна запора върху дъщерните дружества на БДЖ

Активите на БДЖ в "Товарни превози" и "Пътнически превози" бяха запорирани в края на 2011 г. заради дълг от 7.5 млн. лв.
Активите на БДЖ в "Товарни превози" и "Пътнически превози" бяха запорирани в края на 2011 г. заради дълг от 7.5 млн. лв.    ©  Надежда Чипева
Активите на БДЖ в "Товарни превози" и "Пътнически превози" бяха запорирани в края на 2011 г. заради дълг от 7.5 млн. лв.
Активите на БДЖ в "Товарни превози" и "Пътнически превози" бяха запорирани в края на 2011 г. заради дълг от 7.5 млн. лв.    ©  Надежда Чипева
Приходите на "Товарни превози" спаднаха с 12% през 2012 г., след като клиентите намалиха товарите си заради кризата.

Тежестите върху товарния и пътническия превозвач на БДЖ намаляха, макар и частично, след като наложеният преди година и половина запор от "Трансимпекс" беше вдигнат. Обезпечителната мярка беше поискана заради просрочен дълг на собственика "БДЖ холдинг" на стойност близо 7.5 млн. лв. От публикуваните в Търговския регистър съобщения за вдигане на запора обаче става ясно, че държавните дружества са разчистили задълженията си поне към този кредитор. И макар че това е добра новина, висящ остава проблемът с изплащането на облигациите на холдинга, заради които има и втори запор върху капитала на "БДЖ - Товарни превози". Той пък е в полза на базираната в Дъблин германско-ирландската банка Depfa Bank, която държи основната част от дълговите книжа. В същото време финансовите резултати на товарния превозвач за миналата година не оправдават надеждите, че дружеството скоро ще стане работещо и печелившо.

В спиралата на дълговете

Активите на БДЖ в "Товарни превози" и "Пътнически превози" бяха запорирани в края на 2011 г. по искане на свързаната с Васил Божков "Трансимпекс". Дългът на железниците по това време беше близо 7.5 млн. лв. плюс 1.5 млн. лв. лихви и 232 хил. лв. такси. Малко след това "Трансимпекс" прехвърли вземането си от холдинга на две свои дружества - "ПСТ холдинг" и "Дюти фри". Към края на миналата година задължението е било в размер на 153 хил. лв., показва отчетът на "Товарни превози".

Проблемен обаче остава дългът на компанията по облигациите на холдинга. В началото на тази година Depfa Bank, която държи по-голямата част от емитирания през 2004 г. заем, наложи запор върху капитала на "БДЖ - Товарни превози" заради неиздължени 6.3 млн. лв. Книжата трябваше да бъдат погасени още през май 2010 г. Искането за обезпечителна мярка пък дойде малко след като стана ясно, че облигационерите по втората емисия дълг на БДЖ са завели иск за предявяване на просрочено вземане в английски съд. Книжата бяха издадени през 2007 г. и бяха обезпечени с около 1500 вагона в активите на товарния превозвач. Целта на кредиторите беше да си гарантират, че вземанията им ще бъдат признати, ако се стигне до принудително събиране.

Междувременно и втората процедура за приватизация на "БДЖ - Товарни превози" беше прекратена, въпреки че за разлика от първата, този път имаше четири кандидата. Официалната причина според Агенцията за приватизация беше неяснотата за това кога ще бъде вдигнат запорът върху дяловете на компанията. Неофициалната причина обаче беше нежеланието на новия транспортен министър Данаил Папазов да продължи с процедурата. Според него сумата, която евентуалният купувач ще плати за "Товарни превози", няма да стигне за покриване на дълговете на предприятието, които се оценяват на близо 700 млн. лв., а освен това в един момент не е изключено то за започне да работи на печалба.

Слаби изгледи за печалба

Засега изгледите за това изглеждат минимални. От одитирания отчет на дружеството за 2012 г. става ясно, че приходите му са намалели с 12% до 164.7 млн. лв., въпреки че загубата му също е спаднала с 28% до 14.7 млн. лв. Като цяло обаче годината трудно може да се смята за добра за компанията. В резултат на кризата голяма част от клиентите са свили дейността си, което е довело до спад на превозените товари както в страната, така и за износ. Над 5.9 млн. лв. загуби отчита дружеството само от забраната на екоминистерството за производство на електроенергия от някои ТЕЦ в началото на миналата година заради изискванията за спазване на екологични норми. Това от своя страна е намалило превоза на каменни въглища от мините и превозвачът не е успял да изпълни плана си по това перо с 32%.

Друг фактор за негативните резултати е забраната от края на 2011 г. "Товарни превози" да продава активи. "Ако бяхме превозили на 100% каменните въглища, които бяха заявени за превоз, и имахме възможност да продаваме неоперативни активи, то финансовият резултат на "БДЖ - Товарни превози" щеше да бъде положителна величина", твърдят от ръководството.