За три години са отпуснати малко над 60 млн. лв. студентски заеми

Държавно гарантираните кредити се търсят от студенти в скъпи специалности и частни ВУЗ-ове

   ©  Мария Съботинова
   ©  Мария Съботинова
12 917

е борят на отпуснатите за три години кредити по програмата за студентско кредитиране

Средно 20 млн. лв. годишно е обемът на изтеглените студентски кредити за три години - от септември 2010 г., когато започна да действа програмата за държавно гарантирани заеми до края на септември 2013 г. Броят на отпуснатите кредити с фиксирана лихва от 7%, без обезпечение и такси и комисиони за този период е 12 917. Общият обем на отпуснатото финансиране за трите години е 60 150 922 лв. Това показват данните на Министерството на образованието и науката (МОН). Банките, отпускащи кредити по програмата с държавата, са четири - Банка ДСК, Райфайзенбанк, Алианц банк и Пощенска банка. За последните две години от съществуването на този тип заеми само една банка се е присъединила към първоначално включилите се. Банка ДСК и Райфайзенбанк започват още в самото начало - програмата стартира от 1 септември 2010 г., а Алианц банк се присъединява през юли 2011 г.

Едва тази година през септември още една банка - Пощенска банка, подписва т.нар. типов договор с МОН за отпускане на студентски кредити с държавна гаранция. Освен това тази година размерът на държавните гаранции за заемите за 2014 г. е намален наполовина в сравнение с размера им през 2012 г. и 2013 г. Догодина сумата е 40 млн. лв. Това е одобрено от Министерски съвет през май тази година. За текущата година и за миналата размерът на държавните гаранции е бил 80.5 млн. лв. Размерът им се одобрява ежегодно с решение на кабинета по предложение на министъра на образованието, като е съгласувано с министъра на финансите и е вписано с държавния бюджет за годината.

Кредити за скъпи специалности

Данните на МОН показват, че най-често финансиране чрез кредит по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (специално създаден за целта през 2008 г.) търсят студенти от специалностите "Икономика", "Право", "Финанси", "Бизнес администрация", "Архитектура", "Туризъм", "Фармация"  и "Медицина". По данни на Банка ДСК, която формира почти половината портфейл по програмата, най-често кредитирани специалности са "Право", "Медицина и дентална медицина", "Финанси и финансов мениджмънт", "Компютърни техники и технологии". От началото на програмата за кредитиране на студенти и докторанти Банка ДСК е отпуснала студентски кредити за приблизително 28.5 млн. лв. Според наблюденията й "студентските кредити са много атрактивни и търсени както от новоприети студенти, така и от вече обучаващи се, които до момента не са се възползвали от този кредит".

От Райфайзенбанк посочват, че със започването на учебната година отчитат висок интерес към програмата предимно от студенти, които желаят да финансират обучението си, като са на мнение, че програмата има положителен ефект. От началото на действието й досега банката е направила портфейл от 25 млн. лв. И от управление "Потребителско кредитиране" на Пощенска банка отчитат осезаем интерес към програмата. Наблюденията им до момента показват, че преобладаващи са исканията от студенти, записали медицинско образование (медицина, зъботехника, акушерство). От Сосиете женерал Експресбанк, която не участва в гаранционната схема, но има собствена програма за студентско кредитиране, посочват, че през тази година забелязват ръст в запитванията, като оценяват този тип заеми като перспективен сегмент и планират да разширят дейността си в тази посока.

Оказва се още, че кредити преобладаващо се ползват от студенти, обучаващи се в по-скъпи специалности - такива с по-високи семестриални такси в държавни университети или в частни ВУЗ-ове пак поради по-високите семестриални такси и там. Това показват наблюденията и на Банка ДСК, и на Пощенска банка, в която 75% от заявленията са от студенти, които ще се обучават в София (в софийски университети). Сред кандидатите съотношението между първокурсници и студенти втори и следващ курс е почти изравнено – малко над 50% от кандидатите са новоприети студенти.

Средна сума

Средният одобрен размер на кредит в Пощенска е около 7600 лв. Това е сумата, необходима за целия оставащ курс на обучение, а средният размер на отпуснатите траншове е 1250 лв. – сумата на съответната семестриална такса, обясняват оттам. Средният срок за погасяване на кредита, избиран от студентите, е 5 години и 9 месеца, въпреки че програмата предвижда максимален срок на изплащане 10 години, а заедно с гратисния период (обхващащ период на обучение и една година след дипломиране) средният срок на студентските кредити, отпуснати до момента от Пощенска банка, е почти 10 години. В Банка ДСК средният размер на договорен кредит в банката по този тип заеми е 3500 лв., а в "Сосиете женерал" е около 4000 лв. Средният размер на договорените от Райфайзенбанк кредити е около 5000 лв.

От Банка ДСК посочват, че предвид факта, че кредитът е гарантиран от държавата и от студентите/докторантите не се изисква да предоставят обезпечение, процесът на кандидатстване и одобрение е бърз, което прави заема лесно достъпен и ползван. Оттам обясняват още, че след предоставяне на уверение от съответното висше училище и попълване на необходимите документи за кандидатстване за кредит банката разглежда и взема решение за отпускане или не максимум до два работни дни. От "Райфайзен" обясняват, че според изискванията на договора с министерството на образованието до 5 работни дни от подаването на искането за кредит заедно с пълния пакет от необходимите документи банката одобрява (или отказва) кредита. 

Строго целеви и още нещо

Държавно гарантираните студентски кредити са строго целеви - за плащане на семестриални такси или за издръжка при раждане на дете по време на следване. В портфейла на "Райфайзен" по-голямата част от студентските кредити са с цел заплащане на семестриални такси за обучение, като има и кредити с цел издръжка при раждане или при пълно осиновяване на дете по време на обучението, посочват оттам. Кредитите са с гратисен период.

Някои банки имат собствени кредитни продукти за студенти, като не участват в субсидираната схема. Тези заеми имат по-широки възможности за използване. От Сосиете женерал Експресбанк обясняват, че по тяхната програма по студентско финансиране е трудно да определят за какви цели най-често се търсят средства именно предвид по-широките възможности, но все пак посочват текущи разходи, бригади в чужбина, следдипломни квалификации, езикови курсове и т.н. Уникредит Булбанк също излезе на пазара с нова продуктова линия конкретно за студенти и университетски преподаватели съвсем скоро, като кредитите й за учащи също могат да се използват за всякакви цели. Лихвата, на която банката ще ги отпуска, е между 7 и 7.5%. Сосиете женерал Експресбанк отпуска този тип заеми в момента от 8% в евро, като това е промоционална лихва до 6 декември тази година.

Още от Капитал