Най-големите обществени поръчки през седмицата

Най-големите обществени поръчки през седмицата

Кристина Климентиевна
9483 прочитания

© Капитал


Новата рубрика на "Капитал Daily" представя най-големите обществени поръчки, които са обявени през седмицата от централната администрация и общините. Критерият за подбор е поръчката да е за минимум 5 млн. лева или да е от съществено местно или национално значение, ако сумата е по-малка. Поръчките са не само в сферата на строителството, но и за извършване на услуги и доставки, поддръжка, обслужване и охрана, както и в сферата на финансите. Източник на информацията е Агенцията за обществени поръчки.

Изграждане на общински център за спорт в община Дългопол за 5 млн. лв.

Спортна база по Програма за развитие на селските райони ще бъде изградена в Дългопол. Прогнозната стойност на поръчката е 5 млн. лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на проекта е една година след подписването на договора. В процедурата могат да участват кандидати с реализиран общ оборот не по малко от 10 млн. лв. без ДДС и изпълнени строителни договори за минимум 5 млн. лв. без ДДС. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта, като за техническо и ценово предложение тежестта е по 50%. Срокът за изпращане на оферти е до 21 ноември.

Рехабилитация на релсовата градска мрежа в Стара Загора за 4 млн.лв.

Местното ръководство в Стара Загора търси изпълнител за проектиране и реконструкция на релсовата и въздушнокабелната мрежа в града. Прогнозната стойност на поръчката е 4 млн. лв. без ДДС, като средствата са осигурени по ОП "Регионално развитие". Според условията участниците трябва да имат минимален общ оборот от 8 млн. лв. без ДДС и изпълнени дейности, сходни с поръчката, за 4 млн. лв. без ДДС за последните три години. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта, като за технически показатели ще се дават 80 точки, а за цена – 20 точки. Крайният срок за подаване на оферти е 21 ноември, а изпълнението на проекта трябва да завърши до края на 2014 г.

Спортни съоръжения в Земен за 3.3 млн. лв.

Община Земен обяви обществена поръчка за реконструкция и модернизация на футболен стадион и обслужваща сграда с басейн и спортна зала с обща площ от 22.5 хил. кв.м. Прогнозната стойност за обновяването е 3.3 млн. лв. без ДДС, като средствата се финансират по Програмата за развитие на селските райони. В процедурата могат да участват компании с реализиран общ оборот не по-малко от 10 млн. лв. без ДДС за последните три години. Срокът за изпълнение на реконструкцията е 13 месеца след подписване на договора, а документи ще се приемат до 18 ноември. Комисията ще избере икономически най-изгодната оферта, като предлаганата цена е с тежест 50%. Останалите критерии са за техническо изпълнение и срок.

Обновяване на пътища и ВиК мрежа в област Разград за 3.3 млн. лв.

Община Лозница обяви обществена поръчка за обновяване на пътната и водната инфраструктура в града. Прогнозната стойност на поръчката е 3.3 млн. лв. без ДДС и се финансира по Програмата за развитие на селските райони. Изискванията към участниците са реализирани договори за минимум 10.1 млн. лв. без ДДС за последните три години. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта с тежест 60% за предлагана цена, 25% за срок и 15% за гаранция на изпълнението. Предложенията могат да бъдат изпращани до 2 декември, а поръчката трябва да бъде изпълнена 210 дни след сключването на договора.

Реконструкция на водната инфраструктура в област Шумен за 2.2 млн. лв.

Община Венец търси изпълнител за изграждане на водоснабдителната мрежа в града. Проектът се финансира по Програмата за развитие на селските райони с индикативна стойност 2.2 млн. лв. без ДДС. Срокът за подаване на документи е до 7 ноември, а изпълнението на строителните работи трябва да завърши година и половина след подписването на договора. В търга могат да участват български и чуждестранни компании с минимален общ оборот от 3 млн. лв. без ДДС за последните три години. Те ще бъдат оценяване за предложена цена с тежест 60%, срок за изпълнение – 20%, и гаранционен срок за извършените дейности с тежест 20%.

Министерството на отбраната търси компания за поддръжка на корабни станции за 2.1 млн. лв.

Военното ведомство търси фирма за техническа поддръжка на корабни радиолокационни станции за период от 60 месеца. Минималното изискване за оборот е близо 300 хил. лв. за последните три години, като се изисква и списък с основните договори за доставки и услуги през последните пет години. Офертите ще се оценяват спрямо предложената цена, а срокът за подаване на предложения е до 15 ноември.
Дирекция "Пожарна безопасност" търси доставчик на екипировка за 2.1 млн. лв.Главната дирекция обяви обществена поръчка за компании, които да доставят предпазни средства за гасене на горски пожари. Индикативната стойност на търга е 2.1 млн. лв., а средствата са осигурени по ОП "Околна среда". Процедурата е разделена на няколко обособени позиции, като се изисква реализиран оборот за изпълнени договори между 75 хил. лв. и 500 хил. лв. Критерият за възлагане на поръчката е най-ниска цена, а срокът за изпълнение е 120 дни след подписването на договора. До 4 ноември могат да бъдат изпращани оферти.
Рехабилитация на уличното осветление в 10 населени места в район Твърдица* (1.9 млн. лв.)

Твърдица, Шивачево и селата Близнец, Боров дол, Бяла паланка, Червенаково, Жълт бряг, Оризари, Сборище и Сърцево трябва да се сдобият с ново улично осветление след повече от две години. Това показва обявената обществена поръчка от община Твърдица преди дни. Търгът е обявен без индикативна стойност, но гаранцията за участие е 18 900 лв. Според разпоредбите на Закона за обществените поръчки гаранцията не може да надвишава 1% от прогнозната стойност на тръжната процедура, което означава, че в този случай тя е максимум 1.9 млн. лв. Право на участие в процедурата имат кандидати с общ оборот от 5.6 млн. лв. без ДДС, изпълнени договори за 2.8 млн. лв. без ДДС и финансов ресурс за изпълнение на поръчката не по-малко от 500 хил. лв. Критериите, според които ще се оценяват офертите, са цена с тежест 50%, техническо изпълнение - 40%, и срок с тежест 10%. Оферти могат да бъдат подавани до 25 ноември.

Оборудване за бедствия в област Враца за 1.8 млн. лв.

По програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България община Враца обяви обществена поръчка за доставка на оборудване за извънредни ситуации. Процедурата е разделена на две главни обособени позиции - за доставка на оборудване за радиационна, химическа и биологична защита и инженерно оборудване, които са разпределени на няколко по-малки. Общата прогнозна стойност е 1.8 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е половин година, а оферти могат да се подават до 5 декември. За да кандидатстват в процедурата, фирмите трябва да докажат оборот от сключени договори от 854 хил. лв. до 3.2 млн. лв. за различните позиции за последните три години. Според критериите за оценяване ще бъдат избрани икономически най-изгодните предложения с най-голяма тежест за ценова оферта за различните обособени позиции.

Реконструкция на уличната мрежа в Ябланица за 1.3 млн. лв.

Със средства по Програмата за развитие на селските райони в размер на 1.3 млн. лв. без ДДС Ябланица ще подобри състоянието на уличната си мрежа. Общината търси строителни компании, като срокът за подаване на документи е до 7 ноември. Изпълнението на поръчката трябва да завърши 18 месеца след подписването на договора. За да кандидатстват, участниците трябва да имат реализиран оборот за не по-малко от 3 млн. лв. без ДДС, като 1.5 млн. лв. от тях за изпълнение на строителни работи и 400 хил. лв. работен капитал за финансиране на реконструкцията. Офертите ще се оценяват спрямо предложена цена с тежест 60%, план на работа с тежест 25%, срок за изпълнение – 10%, и гаранционен срок - с 5%.

*Статията е променена в понеделник в 17:46 ч. Редакцията е допуснала грешка – втората обществена поръчка за Стара Загора не е за рехабилитация на релсовата градска мрежа, а на контактната мрежа. Редакцията се извинява за допуснатата неточност.

Новата рубрика на "Капитал Daily" представя най-големите обществени поръчки, които са обявени през седмицата от централната администрация и общините. Критерият за подбор е поръчката да е за минимум 5 млн. лева или да е от съществено местно или национално значение, ако сумата е по-малка. Поръчките са не само в сферата на строителството, но и за извършване на услуги и доставки, поддръжка, обслужване и охрана, както и в сферата на финансите. Източник на информацията е Агенцията за обществени поръчки.

Изграждане на общински център за спорт в община Дългопол за 5 млн. лв.

Спортна база по Програма за развитие на селските райони ще бъде изградена в Дългопол. Прогнозната стойност на поръчката е 5 млн. лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на проекта е една година след подписването на договора. В процедурата могат да участват кандидати с реализиран общ оборот не по малко от 10 млн. лв. без ДДС и изпълнени строителни договори за минимум 5 млн. лв. без ДДС. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта, като за техническо и ценово предложение тежестта е по 50%. Срокът за изпращане на оферти е до 21 ноември.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


9 коментара
 • 1
  Consumer avatar :-P
  Consumer

  Аз пак питам за поръчките на ЕРП-та не са ли обществени и техните стойности не са ли значителни, че не представляват интерес?

 • 2
  izabell avatar :-|
  izabell

  Поздравявам община Земен,за спортния проект понеже природата там е много красива и община Стара Загора за рехабилитация на релсовата градска мрежа,понеже е трудоемък но полезен проект.Успех на кандидатите.

 • 3
  today avatar :-|
  today

  Колко жители има в с. Земен? Че чак футболен стадион и басейн. Откъде ще идват средствата за поддръжка на тези съоръжения?
  И на ЕРП-тата трябва да са обществени, ама те като решат все ще намерят вратичка в закона да заобиколят ЗОП.

 • 5
  Consumer avatar :-P
  Consumer

  До коментар [#3] от "today":

  Не заобикалят ЗОП, а намират пробойните, които са много!

 • 6
  today avatar :-|
  today

  До коментар [#5] от "Consumer":
  Е да де, заобикалята идеята да има конкурс/търг, при който всички участници са с равни права и са поставени при равни условия. То все едно да кажа "търся си нова жена, ама да е живяла поне 5 години с мене, и да има от мене дете в 3-ти клас". Ми само една отговаря на условията.

 • 7
  zogorsone avatar :-?
  zogorsone

  "Спортна база по Програма за развитие на селските райони ще бъде изградена в Дългопол. Прогнозната стойност на поръчката е 5 млн. лв. без ДДС"

  "Община Земен обяви обществена поръчка за реконструкция и модернизация на футболен стадион и обслужваща сграда с басейн и спортна зала с обща площ от 22.5 хил. кв.м. Прогнозната стойност за обновяването е 3.3 млн. лв. без ДДС"

  Доста ще ги развият тези селски райони. То без спортни комплекси, за къде са.

 • 8
  Consumer avatar :-P
  Consumer

  До коментар [#6] от "today":

  Е не, това е брутално и не се прилага, ЕВН ядоха дървото за едни автосервизи. Работи се с ръкавици, внимателно с повечко възелин и резултатите съвпадат с предварителните планове, а за КЗК остава една графика на функция с екстремум по средата :)

 • 9
  today avatar :-|
  today

  И КЗК, както и другите комисии в България, са цирк. Нали видяхте комисията за конфликт на интереси, навсякъде е същото.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход