"Асарел-инвестмънт" дава 200 хил. евро на новатори

Инвестиционната компания на медодобивното дружество ще подкрепи до три проекта чрез дялово участие

Приемат се идеи в различни сектори, изискването е да са нови и с практическо приложение.

Инвестиционната компания на най-голямото медодобивно предприятие в страната "Асарел Медет" - "Асарел инвестмънт", ще финансира разработката на до три иновативни бизнес идеи. За целта компанията ще осигури общо 200 хил. евро, средствата ще бъдат предоставени под формата на дялова инвестиция, а проектите ще бъдат избрани след конкурс. Приемат се идеи в широк кръг от сектори, като изискването е те да са изцяло нови за българския пазар и да имат реално практическо приложение. Конкурсът, който започна преди броени дни, ще премине през няколко етапа, а победителите ще станат ясни през септември догодина. Инициативата се организира за пръв път, но желанието на компанията е тя да се превърне в ежегодна.

Кой може да участва

На практика няма ограничения за кандидатите за финансиране. Те могат да бъдат както физически лица, така и компании. Индивидуални предложения могат да се подават от всички над 18 години, но таван за възрастта няма. Фирмите също може да са всякакви - стартиращи предприятия или пък утвърдени компании, които имат иновативни идеи и търсят финансов или стратегически инвеститор. Поне един от участниците в екипа трябва да има мениджърски опит, както и такъв в сферата, в която е предложението.

Търси се

Главният критерий е идеите да имат висок потенциал за реализация. Те могат да имат приложение в минната, химическата или преработвателната индустрия, да са свързани с компоненти и системи за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, с рециклиране на отпадъци и опазване на околната среда, да са в областта на електрониката или електрическите двигатели.

"Идеята е част от корпоративната стратегия на дружеството да подкрепя иновативни проекти, които са вертикално интегрирани с основното производство в минния сектор, в сътрудничество със стратегически партньори", каза Ваня Денева, ръководител "Нови проекти", което е основното направление на "Асарел инвестмънт". По думите й в България има талантливи и предприемчиви хора, които компанията може и трябва да подкрепи. "Така ще можем заедно да изминем пътя от идеите до реалните продукти или услуги на световно ниво", добави тя.

Проектите може да са за продукт, процес или услуга, но важното е да са уникални за българския пазар или да са технологична новост. Когато става дума за продукт или процес, проектите може да са на различни етапи на разработка - изследване, тестване, научноизследователска дейност или прототип, но трябва да могат да се финализират в рамките на шест месеца. Друго изискване е те да имат вътрешна норма на възвращаемост над 20%. Предложенията трябва да включват и план за изход, в случай че проектът не тръгне според първоначалните очаквания.

Няколко етапа

Конкурсът ще протече на няколко етапа. През първия, който започна на 7 октомври, кандидатите трябва да подадат кратко представяне на проекта, включително да опишат предимствата и пазарния му потенциал, необходимия бюджет за изпълнението му, както и кой ще го изпълнява. Крайният срок за подаване на документи за първата фаза е краят на тази година.

От всички предложения ще бъдат избрани до 30 проекта, за които ще трябва да се представят подробни бизнес планове и финансови модели за следващите пет години. В това влизат прогнозен отчет за доходите, баланс и отчет за паричните потоци, като документите трябва да се предадат до 30 април.

До третия етап ще достигнат до 10 проекта. Избраните кандидати ще могат да ги представят устно пред журито, което ще стане през първата половина на юни. Финалистите ще бъдат обявени на 1 юли.

Финансиране

Определената сума от 200 хил. евро е част от фонда на "Асарел инвестмънт" за инвестиционни цели. Компанията ще предостави средствата под формата на дялова инвестиция в новоучредено дружество, създадено специално за реализацията на всеки отделен проект. Дяловото участие на страните ще се определи по време на преговорите, които ще продължат до края на август. Сумата, с която ще бъдат финансирани отделните проекти, не е фиксирана предварително, а зависи от самия проект и от финансовия му модел.

Избраните финалисти ще получат конкретни оферти за начините и условията на финансиране и ще могат да ги обсъдят и договорят с организатора на инициативата. Ако някой кандидат не хареса условията и се откаже, "Асарел инвестмънт" ще може да избере друг финалист. Финансирането ще се осигурява поетапно като капиталови вноски в новосъздаденото проектно дружество и ще зависи от постигането на междинни и крайни цели, които ще бъдат определени в договорите. Победителите, подписали споразумения, ще бъдат обявени на 20 септември.

Коя е "Асарел инвестмънт"

Компанията е 100% собственост на "Асарел Медет", като в капитала й са апортирани дяловете на добивното дружество в няколко предприятия. Фирмата е създадена преди година и поема дейността на дирекция "Корпоративно развитие" на "Асарел Медет", която се занимава основно с идентифициране и оценяване на перспективни площи за добив и геологопроучвателни работи в тях. В предмета на дейност на инвестиционното дружество освен това влизат производство на стоки, спедиционна, складова и лизингова дейност, хотелиерство и т.н.

Още от Капитал