"Дънди прешъс металс" отлага част от пиритния си проект край Челопеч

Добивът на злато край Крумовград ще започне след средата на 2014 г.

По-малкото съдържание на мед и злато в рудата в Челопеч е било компенсирано с по-висок добив към края на септември
По-малкото съдържание на мед и злато в рудата в Челопеч е било компенсирано с по-висок добив към края на септември    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
По-малкото съдържание на мед и злато в рудата в Челопеч е било компенсирано с по-висок добив към края на септември
По-малкото съдържание на мед и злато в рудата в Челопеч е било компенсирано с по-висок добив към края на септември    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Вторият етап от проекта за момента е нерентабилен, компанията се фокусира върху първия.

"Дънди прешъс металс Челопеч" ще отложи втория етап от проекта си за оползотворяване на пирита в находището, тъй като за момента той се е оказал нерентабилен. Компанията обаче ще продължи работата си по първата фаза, която трябва да приключи през януари 2014 г. Това става ясно от отчета на канадския собственик Dundee Precious Metals (DPM) за третото тримесечие на финансовата година. Като цяло от дружеството отчитат по-слаби финансови резултати за периода заради по-ниските цени на металите, увеличените валутни разходи в Намибия, където DPM има металургичен завод, и по-високите обезценки. Производството в Челопеч обаче, където е основното предприятие на компанията, остава стабилно.

Проекти в бъдеще време

Пиритният проект е свързан основно с научно-развойна дейност, като целта е да се използват благородните метали в минерала, които иначе не могат да се отделят и се изхвърлят. Първият етап е за производство на пиритен концентрат, за част от който компанията дори вече сключи договор за продажба с китайската Xiangguang Copper. Втората фаза е свързана с разработването на технология за преработка на концентрата, която ще позволи да се "отключи" полезният компонент. Именно тази втора фаза обаче засега ще бъде замразена. "Резултатите от наскоро приключилото предпроектно проучване на завода за преработка показват, че този компонент от проекта няма да е икономически изгоден при сегашните пазарни условия", се посочва в отчета. Първият етап обаче върви по график и трябва да приключи през януари, уточняват от дружеството.

Забавяне има и по друг ключов проект на канадската компания - за разработване на златно находище край Крумовград. За него дружеството вече има концесия и одобрен доклад по ОВОС, но другите документи се бавят. "Процедурата по издаване на разрешения за "Крумовград" напредва по-бавно от планираното, но подкрепата на местната общност нараства", посочват от DPM. Проектът едва ли ще започне преди втората половина на 2014 г., тъй като още през юли от дружеството казаха, че не очакват рязко увеличаване на капиталовите си разходи по проекта преди тази дата. Новото златно находище е един от няколко проекта за разширяване, които DPM ще разпредели във времето в зависимост от очакваната възвращаемост, пазарните условия и наличието на достатъчно капиталови ресурси за изпълнението им, се посочва в отчета за деветмесечието.

Резултати

За третото тримесечие на 2013 г. DPM отчита загуба, отнасяща се до акционерите, в размер на 13.3 млн. долара спрямо 21.9 млн. долара печалба за същия период на 2012 г. Печалбата за първите девет месеца намалява до 3.3 млн. долара в сравнение с 39.7 млн. долара година по-рано. Спадът се дължи основно на по-слабите оперативни резултати в Армения и Намибия, докато резултатите в Челопеч остават стабилни, коментира президентът и главен изпълнителен директор Рик Хаус. Той обаче определя пазарната обстановка като "предизвикателна" и посочва, че компанията ще продължи да се стреми да оптимизира дейността си, да намалява разходите и да развива проектите си, които ще й осигурят растеж.

Производството на концентрат в рамките на групата е намаляло с 12% през третото тримесечие, най-вече заради по-ниските обеми в Армения, а за деветмесечието има ръст от 2%. По-малкото съдържание на полезни компоненти в рудата в Челопеч е било компенсирано с по-висок добив, става ясно от отчета. През миналата година "Дънди прешъс металс Челопеч" приключи мащабен проект за разширение, с който производството се увеличи повече от два пъти до 2 млн. тона руда. Прогнозите за развитието на дружеството до края на годината остават без промяна.

Още от Капитал