Овладяването на вестниците

Тандемът Цветан Василев и Делян Пеевски се установи като господар в разпространението на печата, а държавата го благослови

   ©  Велко Ангелов
   ©  Велко Ангелов

Производител, дистрибутор на едро, търговец на дребно, отстъпки за всички по веригата, накрая - малко брак (понякога повечко), плащане (с известно закъснение) и всичко започва отначало. На пръв поглед вестникарският бизнес изглежда като всеки друг.

Нали не сте толкова наивни? Не е бизнес като всеки друг. Тук търговията е не просто с хартия и мастило, а с информация - тоест влияние. На сергията не се продават само вестници, но и свобода, или манипулации. И който контролира разпространението, може сериозно да влияе за това дали да има повече честни към читателите си медии или повече манипулации.

Затова е важно в този сектор да няма монопол. Никъде по веригата. Нито при производството, нито при дистрибуцията, нито при продажбите на дребно. За да няма едноличен контрол на никого над знанието и съответно мисленето на хората. А се случва именно това - концентрация на собствеността по вертикалата и хоризонталата на бизнеса у една икономическа група - тази около собственика на КТБ Цветан Василев и депутата Делян Пеевски. След като Пеевски овладя съществена част от самите издателства, наред са разпространението и сергиите. Операцията по установяване на господството му там в тандем с Василев тече от години. Новото е, че сега е на път да приключи успешно. При това с благословията на държавата. Преди седмица Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши сделката, при която "Табак маркет" - търговската фирма на "Булгартабак холдинг", купува най-големия разпространител на вестници НАР и още седем фирми в този сектор. Не намери тук никаква опасна концентрация, никаква заплаха за свободния пазар на печатни издания, никаква възможност за злоупотреба с всичко това. Сделката всъщност наистина не означава кой знае каква промяна на пазара - тя е вътрешно разместване на фирми в групата Пеевски - Василев. Реалната окупация на разпространението от тази група вече е осъществена. Сега просто се легализира - факт, в който държавния антитръстов регулатор не намира нищо притеснително. И още нещо важно - нито една от стъпките в тази окупация не е била спирана на нито един от етапите си от никого. Тоест конкуренцията не е отстранявана, а просто не се е появявала. В резултат разпространението на вестници вече е силно концентрирано просто като ефект от едно масово изкупуване, в което никой не се намеси.

Търговецът със заглавия

Продажбата на вестници всъщност е организирана относително просто и стройно. Веднъж излезли, изданията се товарят от рампата на печатницата от търговец на едро. Той ги разпространява до основните градове, откъдето ги поемат местните по-малки дистрибутори, които ги разнасят до самите сергии. Специфичното на бизнеса е, че отстъпката от издателя достига 40% - процент, на който биха завидели търговците на всяка друга бързооборотна стока. Завиден е и делът от тази отстъпка, който остава у дистрибутора - той дава на продавача на дребно само 10-15%. В много от случаите впрочем разпространителите на едро са притежатели и на много от самите точки на продажба - сергии и павилиони.

Играчите от години са едни и същи и "държат" ясно разпределени райони. Основните са: НАР ("Национална агенция разпространение"), "Агенция Стрела", "Сенатор", "Оларт", "Герини прес", "Прес" ЕООД, "Прес 2000" ЕООД, "Интермедия", "Булгарпрес", плюс няколко по-малки регионални разпространителя. Фактическото положение в момента вече е, че голяма част от тези фирми са под контрола на НАР (виж таблицата), а самото то преминава в ръцете на "Табак маркет" - дружество от групата на "Булгартабак" (де юре притежаван от руската VTB, а на практика - поделен между нея, Цветан Василев и Делян Пеевски). Извън обединението остават само "Агенция Стрела", "Булгарпрес", "Интермедия" и няколко местни търговеца в различните градове, включително София. Така според всички източници от пазара, с които "Капитал" се свърза, това обединение се сдобива ако не с монопол, то поне с господстващо положение в разпространението на вестници - дял от продажбата на едро около 80%. И единственият въпрос оттук нататък е дали с това положение ще бъде злоупотребено.

Голямото пазаруване

Мащабното изкупуване на фирмите от разпространителския бизнес от страна на НАР тече от години. Самото НАР всъщност е бившето "ОБВ - Близнаци". То беше собственост на група вестници, поетапно изкупени от притежаваната от Ирена Кръстева (майката на Делян Пеевски) и финансирана от КТБ "Нова българска медийна група". Към момента НАР е 100% собственост на "Карне М". Едноличен собственик на "Карне-М" пък е "Карне-М 1", където управляващи са Анна Йорданова Христова, Васил Георгиев Шуманов и "Карне М" с представител Шуманов. Самата Ирена Кръстева или Делян Пеевски не фигурират никъде. Всички източници от сектора обаче са категорични, че НАР продължава да е именно тяхно притежание. Самото "Карне-М" има 32.4 млн. лв. задължения към финансови институции към края на 2011 г., като по партидата му има вписан особен залог в полза на КТБ и ипотека в имотния регистър отново в полза на КТБ. "Карне-М" е регистрирано на столичната улица "Дамян Груев" 46, където съжителства с дъщерни дружества на КТБ като "Велдер консулт" и с още 30-ина фирми - длъжници на банката - тоест очевидно финансовият контрол върху фирмата се държи от банката на Цветан Василев.

От близо две години насам тандемът Пеевски - Василев постепенно установява контрол и върху фирмите "Сенатор", "Оларт", "Герини прес", "Прес" и "Прес 2000". Сделките за това според източниците на "Капитал" са сключвани по различно време, но по една и съща схема: срещу дълг на дистрибутора към издателствата на Кръстева. В резултат към момента НАР - което предстои да премине "под шапката" на "Табак маркет", има както национална дистрибуция на вестници, така и достъп до всички региони: "Сенатор" държи направлението на югозапад, "Оларт" - на северозапад, "Герини прес" - на югоизток (всичко от Пловдив до Бургас и на юг от тази права), "Прес" - доставките за няколко вериги бензиностанции.

Доказателствата за изкупуването логично не са видими за всички фирми и напълно. Следи обаче все пак има (виж таблицата). Една от най-ярките такива е при "Сенатор". Към момента фирмата е 99% собственост на "Вип пропъртиз", чиято регистрация е на столичната улица "Хубча" 8 - същият адрес, на който се помещават доста от длъжниците на КТБ. 100% собственик на "Оларт" пък е "Сенатор". При групата на братя Герини изкупуването не е явно, но според източниците на вестника е факт отдавна. Там показател за промяна в контрола е само смяната на управлението от началото на ноември тази година. През Герини пък контрол се осъществява върху няколко по-малки регионални дистрибутора, като например дупнишката "Криста 2003". Самият Петър Герин - официален управител на "Герини прес" не беше открит за коментар. От "Сенатор" поискаха писмени въпроси от "Капитал", на които не беше отговорено.

Директна е връзката при "Прес" ЕООД и "Прес 2000" ЕООД - и двете са собственост на притежателя на НАР "Карне М".

Така формираната група според източниците на вестника държи около 80% от разпространението на вестници на едро. Извън нея остава "Агенция Стрела", която е 100% собственост на "Про нюз България" - 99% притежание на Венелина Гочева, и дистрибутор на "24 часа" и "Труд". Независими са също така "Булгарпрес", "Семир периодичен печат",  "Интермедия" (виж таблицата).

Услугата от регулатора

Поредна, вероятно не последна, стъпка в концентрацията на бизнеса беше искането към КЗК от края на май регулaторът да одобри сделката, при която "Табак маркет" става собственик на НАР, варненските "Варна Прес-Аврамова и фамилия", "Одесос М", "Александров Прес" и "Ита", бургаското "Боби-прес", софийското "Комекс 92" и хасковското "Вест прес РА". За да вземе решение по въпроса, антимонополният регулатор стартира проучване на пазара. И в резултат даде позволението си, обяснявайки, че продажбите няма да увредят конкуренцията в сектора.

Според текста на самото решение: "Отговорите на анкетираните лица (кметове на общини, конкуренти) не съдържат опасения относно евентуален негативен ефект на сделката върху конкурентната среда." Като цяло мнението на комисията е: "В резултат на сделката биха настъпили по-скоро положителни промени... в полза на крайните потребители." И по-нататък обяснява, че проектът на "Табак маркет" за верига павилиони ще доведе до "подобряване на градската визия, доколкото съществуващата инфраструктура (павилиони, маси, будки и други обекти) за продажба на вестници и списания е морално и материално остаряла, грозна и нефункционална".

Едновременно с решението си по поисканата концентрация на фирми КЗК излезе и с анализ на пазара на разпространение на вестници, който обаче е за периода 2009-2011 г. Самият анализ е публичен и може да бъде прочетен на страницата на регулатора в интернет, но цифрите, които показват реалното разпределение на пазара, са скрити, защото са обявени за търговска тайна от предоставилите ги компании. Самата комисия впрочем отбелязва, че доста голяма част от поисканата от нея информация не е била предоставена изобщо. И макар че регулаторът има право да изземе данните от фирмите без тяхното съгласие, както и да ги глоби за това, че не са ги дали, действия в тази посока няма.

Накратко, в резултат на нито едно от проучванията си КЗК не намира връзки между НАР, "Сенатор", "Оларт", "Герини прес" и "Табак маркет". Единствената връзка, която се установява, е между НАР от, една страна, и "Прес" ООД и "Прес 2000" ООД. "Няма господстващо положение на пазара на разпространение на вестници нито на вертикална, нито на хоризонтална основа", заяви пред "Капитал" Ангелина Милева, зам.-председател на КЗК и докладчик по секторния анализ. "Свързаност и контрол са две различни неща", подчерта тя в отговор на въпроса защо не е обърнато внимание на съвпаденията на имена и адреси при голяма част от фирмите в сектора. И добави: "Преценихме, че не е уместно да подхождаме със санкции към много голяма част от фирмите в сектора, които не са предоставили поисканите от нас данни. Тези данни и документи просто не се съхраняват и фирмите не са имали задължение да ги съхраняват."

Така, с една дума, очакванията за намеса от страна на регулатора срещу окупацията на разпространителския бизнес могат спокойно да отидат в миналото. Пак по думите на Ангелина Милева оттук нататък, ако някой от участниците на пазара сигнализира КЗК за нелоялно поведение от страна на свой конкурент или партньор, комисията ще стартира производство по установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията. Сроковете за предприемане на действия? Месеци, с възможност за удължаване.

Очевидно КЗК не вижда проблем и във факта, че една и съща икономическа група създава едновременно голяма верига за продажба на вестници на дребно чрез проекта си за Lafka и покупката на "Разпространение на печата" и придобива голяма част от дистрибуцията на едро. Както се очакваше, в ход са и обвиненията в грозота и лоша градска визия към сегашните търговци. "Не получихме от никой от участниците на пазара становища, за каквито вие говорите, че има господстващо положение на някого при разпространението на вестници", каза още зам.-председателят на КЗК. В същото време в официалния анализ на КЗК се открояват някои мнения. Например: "Според "Кроз" АД разпространението на печата е силно монополизирано, като има две основни фирми за разпространение – НАР ЕАД (с дял над 73% от пазара) и "Агенция Стрела" ЕООД (23%). Определени издания се фаворизират, вестниците и списанията се подреждат по определен начин, за да се стимулира или ограничи тяхната реализация, крият се тиражи и изкуствено се завишава бракът. Като проблем се посочва и съществуващата вертикална интеграция. Счита се, че изброените проблеми могат да се решат чрез прилагане на антитръстовите разпоредби с цел избягване прекаленото съсредоточаване на сила в една или две групи."

За същите проблеми говорят и издатели на печатни медии, с които "Капитал" се свърза. Поради зависимостта си от разпространителската структура те не пожелаха имената им да бъдат цитирани. "Като издател завися изцяло от тях. Обричам изданията си. В момента, в който се опитам да кажа нещо, ще имам сериозни проблеми", твърди собственик на регионална медия. По думите му "монополът на тези фирми минава като валяк при всички правителства, той не зависи от партии и получава всичко, което иска. Ако не са те, ще са други, защото всичко е въпрос на политика. Ако управата на града искаше, можеше да спре монополизирането на разпространителския пазар, но не го направи". В резултат на окупирането на разпространителския пазар по думите на малки местни издатели съществуването им в момента изцяло зависи от волята на една конкретна група.

Има ли полезен ход?

Каква е равносметката? Това, което се случва на пазара на вестниците като стока, е, че един от участниците (групата на Пеевски и Василев) създава вертикална структура от съдържание, дистрибуция на едро и търговия на дребно. КЗК не забелязва тази структура да опасно голяма така, че да застрашава останалите участници в сектора. Според независимите такива, с които "Капитал" се свърза обаче, господстващото положение вече е факт. В момента злоупотреба с него няма. Оттук нататък въпросът е ще се появи ли такава и как може тя да бъде предотвратена.

"Съюзът на издателите в България до голяма степен беше инициатор на секторния анализ на КЗК", каза неговият изпълнителен директор Радомир Чолаков. "Още преди време предупредихме, че при анализа ще бъдат установени проблеми, и предложихме КЗК да вземе редица мерки, за да ги предотврати", допълни Чолаков. Според него общото разбиране на пазара на дистрибуторите на вестници сега е, че "Табак маркет" ще придобие господстващо положение. То не е страшно, ако с него не се злоупотребява. Но практиката в България показва, че обикновено когато някой придобие господстващо положение, впоследствие злоупотребява с него. "Досега разговорите, които сме имали с "Табак маркет", са изключително коректни. С проекта Lafka пък в бизнеса ще се създаде ред и той ще бъде изсветлен", подчерта Чолаков. Но придобиването на господстващо поделение от определен играч трябва да бъде съпътствано с определени мерки, които да гарантират, че с него няма да има злоупотреба. Според Чолаков такива мерки трябва да са, от една страна, налагането на закон за печата, от друга - въвеждане на задължение от КЗК към всички издатели и разпространители да приемат и публикуват общи условия за работа с партньорите си, и от трета - промяна на реда за продажба на вестници, като отпадне позволението това да става без фискални устройства. "Самата КЗК констатира определени проблеми. Въпросът е там, че тя не изпълнява собствените си препоръки", категоричен е Чолаков.

"В становищата си анкетираните участници поставят редица проблеми, които като цяло произтичат от липсата на достатъчно прозрачност и ясни правила за осъществяване на дейността в сектора, констатирани и от КЗК при извършване на секторния анализ. Проучването установи, че отношенията в сектора се осъществяват изцяло на договорна основа и няма действаща нормативна рамка за тях, която да очертава граници на прилаганите търговски условия", пише КЗК. Малко по-нататък следва: "В тази връзка комисията счита за необходимо да препоръча на компетентните държавни органи и на действащите браншови организации в сектора стартиране на задълбочена дискусия, целяща въвеждане на подходящи мерки, законодателни или под формата на саморегулация, с които да се преодолеят тези проблеми и да се стимулира развитието на конкуренцията."

С две думи, КЗК установява, че има нужда от регулация на вестникарския пазар, но когато има възможност да наложи такава, просто пропуска да го направи и "препоръчва дискусия". В решението й, с което тя разрешава концентрацията на "Табак маркет", условия към дружествата няма - нито за общи условия, нито за каквато и да било форма на гарантиране на равнопоставеност на партньорите.

Какво следва? Едва ли някой може да предвиди. Окрупняване на пазара очевидно има. Опасностите от това са ясни. Държавата и регулаторите не правят нищо. А издателите извън групата на този етап могат само да се надяват, че новата господстваща структура е създадена с цел бизнес, а не умъртвяване на всичко извън нея.

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


66 коментара
 • 1
  event_horizon avatar :-|
  event_horizon
  • -19
  • +130

  Жертви на пеевски-василев не са само печатните издания. Много интернет сайтове бързо бяха покорени от същия тандем. Затова днес чета само Дневник и Webcafe. Ако Еворопа не ни оправи анти-монополните бакии нищо добро не ни чака.

 • 2
  venelin_todorov avatar :-|
  Venelin Todorov
  • -14
  • +114

  Има ли полезен ход държавата? Има, трябва незабавно да изтегли финансовият си ресурс от КТБ, в резултат върху банката ще се създаде натиск и дори ще му се наложи да продава активи за да си осигури ликвидност!

 • 3
  simeonov_ avatar :-|
  simeonov_

  Медиите наистина търгуват с влияние и всяка по свой начин защитава интересите на собствениците си,не на читателите.Не случайно повечето вестници са на загуба от основната си дейност,но собствениците им не ги продават или ликвидират.В България вертикалната интеграция производител,търговец на едро,търговец на дребно не е забранена и това важи за много сектори като лекарствата например където съществува.Хартиените медии отдавна вече нямат такова влияние за сметка на интернет и телевизията за да имат монпол над информацията.Все пак работата на КЗК е да пази конкуренцията и ако има някакъв проблем трябва да се намеси.

 • 4
  gost22 avatar :-|
  gost22

  То, ако вестниците имаха такъв як тираж, нямаше да ги купуват толкова лесно "рекламодателите". Отделно, че всеки може да наводни пазара с безплатни вестници в подходящият момент и с подходящото съдържание.

 • 5
  sto67nes avatar :-|
  sto67nes

  След вестниците идва ред на цигарите......

 • 6
  deftones avatar :-|
  deftones
  • -114
  • +31

  Ясно е,че войната Прокопиев срещу Василев продължава с всички средства и сили.Какъв монопол може да има като Пеевски няма нищо общо с Булгартабак,където руснаците от ВТБ и Василев са акционери? Разбирам,че сега добре се пласират конспиративните теории за това как един лош човек ще ни отнеме свободата и ще изкупи цяла България,но много са елементарни.Живеем в пазарна икономика и всеки който иска включително и вашия собственик може да си направи разпространител и да работи,какъв е проблема? И на мен ми се струва странно защо собственика ви продаде голямо и печелившо предприятие като Каолин за да спасява губещите си медии,но какво да се прави.

 • 7
  deftones avatar :-|
  deftones

  [quote#2:"venelin_todorov"]трябва незабавно да изтегли финансовият си ресурс от КТБ, в резултат върху банката ще се създаде натиск и дори ще му се наложи да продава активи за да си осигури ликвидност[/quote]
  Празните приказки са на мода днес.Държавата няма никакви пари в КТБ,парите са на държавни фирми.Държавата въведе правила за 25% максимално в една банка,така че няма на къде повече.Да не говорим,че всички искаме да живеем в нормална демократична държава,но не гледаме кой предлага най-добрите условия,а го удряме на идеология кой ляв,кой десен и кой е с нас и кой против нас.

 • 8
  deftones avatar :-|
  deftones

  [quote#5:"sto67nes"]След вестниците идва ред на цигарите...... [/quote]
  Ето го още лщбител на празните приказки.Как според вас Булгартабак ще монополизра продажбата на цигари,като конкуренти са и огромни концерни като Филип Морис,Бритиш америкън табако,Импиръл табако,Джапан табако интернешънъл и т.н.?

 • 9
  tily_lily avatar :-|
  tily_lily

  Само да ви светнем - нормалните хора българска печатна преса не четат.

 • 10
  pruch avatar :-P
  pruch

  До коментар [#1] от "event_horizon":

  Ако Еворопа не ни оправи анти-монополните бакии


  Тя Европата само това чака.Да оправи някъде ,някакви бакии.Успех с чакането на "Някой нещо да Ви Оправи".


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход