Денис Ершов иска спиране на сделката за "Петрол"

Отмяна на сделката от 2 декември, в която през фондовата борса бяха прехвърлени 47.7% от акциите на "Петрол", поиска "Петрол холдинг" чрез окръжния съд в Стара Загора

Денис Ершов, изпълнителен директор на "Петрол холдинг"
Денис Ершов, изпълнителен директор на "Петрол холдинг"    ©  Надежда Чипева
Денис Ершов, изпълнителен директор на "Петрол холдинг"
Денис Ершов, изпълнителен директор на "Петрол холдинг"    ©  Надежда Чипева

Отмяна на сделката от 2 декември, в която през фондовата борса бяха прехвърлени 47.7% от акциите на "Петрол", поиска "Петрол холдинг" чрез окръжния съд в Стара Загора. Искането е подписано от изпълнителния директор на холдинга Денис Ершов. Според жалбата сделката е основана на неверни и неистински документи, най-вероятно антидатирани договори с определен инвестиционен посредник и е извършена в нарушение на устава на "Петрол Холдинг". Магистратите са разгледали казуса и са се произнесли по него в рамките на един ден, като определението им изисква от Централния депозитар да стопира вписването на сделката и да го отрази в Търговския регистър. Това обаче е невъзможно, тъй като борсовите сделки са неотменяеми, коментираха пред "Капитал Daily" юристи, специализирани в търговското право.

За определението на съда потвърди председателят на окръжния съд в Стара Загора Тончо Тонев. Той обясни, че чрез това производство се налага запор над акциите като обезпечителна мярка, тъй като се очаква в едномесечен срок да бъде образувано дело за установяване на действителността на сделката. В мотивите си съдът се е водил от необходимостта да се защитят правата на акционерите, а определението му подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред Пловдивския апелативен съд.

Сделките на борсата са неотменими

Според адвокат Жулиета Мандаджиева това определение няма правна сила и най-вероятно предстои да бъде атакувано и отменено. Тя се аргументира с разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа, в който неотменимостта на сделките, сключени на борсата, е представена като императивна правна норма. В член 109 в ЗППЦК пише: "в операционните правила на системата се определя моментът на сетълмент като момент, след който приетото от системата нареждане за регистриране на прехвърляне не може да бъде отменено от участник в системата или от трето лице, както и изпълнението на такова нареждане не може да бъде осуетено по друг начин". Според действащите правила на капиталовия пазар сетълментът на сделките се извършва на принципа Т+2, което означава, че те се вписват на втория ден от сключването им.

Изпълнителният директор на Централен депозитар Васил Големански каза пред "Капитал Daily", че е запознат с определението на съда и че ще спази всички изисквания на закона. В седмичния бюлетин на депозитара ще стане ясно финално развръзката по сделката.

ВАС също се занимава с "Петрол"

Междувременно във вторник Върховният административен съд разгледа искането на "Петрол" за отмяна на наложеното от Комисията за финансов надзор постановление, с което другият голям акционер в него "Нафтекс Петрол" трябва да прехвърли притежаваните 45.7 млн. акции в едногодишен срок или да ги обезсили, като намали капитала на "Петрол". Решението по този казус се очаква да излезе в едномесечен срок.

Още от Капитал