Енергетиката получи право да инвестира в екотехнологии

Със спестени пари за парникови квоти секторът се надява да инвестира 945 млн. евро за седем години

От възможностите за инвестиции по всяка вероятност ще се възползват най-вече държавните компании.
От възможностите за инвестиции по всяка вероятност ще се възползват най-вече държавните компании.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
От възможностите за инвестиции по всяка вероятност ще се възползват най-вече държавните компании.
От възможностите за инвестиции по всяка вероятност ще се възползват най-вече държавните компании.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Българската енергетика се надява да инвестира 945 млн. евро в зелени технологии, които да намалят емисиите й. Това става ясно, след като Европейската комисия одобри плановете на България за безплатното разпределение на квотите въглероден диоксид. Според комисията това няма да представлява държавна помощ.

Изключението от европейските правила позволява на енергийните фирми да пренасочат част от парите, които иначе биха платили за правото да емитират парникови газове към инвестиции на същата стойност в екотехнологии. България става поредната страна след Естония, Румъния, Чехия, Унгария, Кипър, които кандидатстваха за тази дерогация. Поне на теория изключението би трябвало да позволява по-плавно нарастване на цената на електроенергията до 2020 г. Квотите са един от разходите, които се калкулират в цената на тока, но с дерогацията предприятията в сектора ще използват част от тези средства в инвестиционните си планове.

Отстъпка

От 2013 г. всички енергийни централи в ЕС, които работят с изкопаеми горива, бяха задължени да купуват чрез търгове всички квоти (до края на 2012 г. те имаха безплатни количества и трябваше да плащат за всичко над тях). България заедно с още няколко страни членки имаше опция за отстъпка. Министерството на икономиката и енергетиката иска квоти за 70% от годишните емисии през 2013 г., а за цялата трета фаза на Европейската схема за търговия с емисии (2013-2020 г.) са поискани общо за 54 млн. безплатни квоти.

Проекти

Условие за получаване на безплатни квоти е спестените средства да бъдат инвестирани в проекти, щадящи климата – например ефективност при производството на енергия и насърчаване на възобновяемите източници, а кандидатстващите правителства трябваше да представят пред ЕК национален план за зелените инвестиции. Общо представените от България проекти са на стойност 945 млн. евро. Но тъй като пазарната стойност на квотите сега е доста по-ниска от времето, когато са правени тези планове, едва ли ще се събере тази сума (настоящата стойност на безплатните квоти за периода е около 230 млн. евро).

"Проектите, които ще бъдат подпомогнати с безплатните квоти, бяха избрани чрез открита покана за проекти въз основа на обективни, прозрачни и общи критерии. Всички отговарящи на условията проекти, представени от операторите, бяха включени в българския план (общо 401 инвестиции)", гласи съобщението на Европейската комисия. Според третия национален план за действие в областта на климата, приет през миналата година за преминаването на всички централи от въглища на газ, ще трябват 720 млн. лв., но така от 2013 до 2020 г. ще се спестят от изпускане 11.7 млн. тона CO2. Нужни са и 240 млн. лв. за енергоспестяващи мерки, които биха могли да елиминират още 4.68 млн. тона въглеродни емисии.

От възможностите за инвестиции по всяка вероятност ще се възползват най-вече държавните компании, тъй като например модерната TЕЦ "AES Гълъбово" трудно може да намери подходящи проекти. За това средствата ще се трупат в специален фонд, който ще инвестира в одобрените проекти. Такива са например ВЕЦ "Яденица", с който се увеличава капацитета на ПАВЕЦ "Чаира", модернизации на далекопроводи, преминаване от въглища на газ на стари ТЕЦ-ове.

Още от Капитал

Данни отложено гледане

Данни отложено гледане