Най-големите обществени поръчки през седмицата

20 млн. лева

Пътната агенция поръчва мантинели

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви поръчка за доставка и монтаж на мантинели през следващите 4 години. Прогнозната стойност е 20 млн. лева без ДДС. Поръчката е разделена на 6 обособени позиции – за всеки един от шестте региона на страната. Един кандидат не може да участва в конкурс за повече от две позиции. Всеки лот е с прогнозна стойност 3.33 млн. лева. В конкурса могат да участват производители, доставчици, вносители на мантинели, както и фирми за поддръжка и строителство на пътища. Финансовите изисквания към кандидатите са да имат оборот от сходна дейност за последните три години от поне 0.5 млн. лева. http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=573902&newver=2

6.7 млн. лв.

АЕЦ "Козлодуй" модернизира система за отчитане на температура

АЕЦ "Козлодуй" обяви обществена поръчка с предмет "Модернизиране на система за измерване на температурата в циркулационните кръгове на I контур". Тя включва доставка и монтаж на термопреобразуватели, компенсационни устройства, ел. захранване, кабелни трасета, нормиращи преобразуватели и др. и е във връзка с преминаване на повишено ниво на мощността на реакторната установка. Поръчката е с прогнозна стойност 6.69 млн. Срокът на изпълнение е 60 месеца, тъй като се предвижда изпълнение на авторски надзор. Поръчката е за проектиране, доставка на оборудване и обучение на служителите на атомната централа. Разделена е на две обособени позиции. http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=574706&newver=2

6.5 млн. лева

Многоетажен паркинг към "София тех парк"

Дружеството, създадено за изграждането на технологичен парк в столицата – "София тех парк", обяви обществена поръчка за изграждане на многоетажен открит паркинг. Проектът се финансира по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността" и е с прогнозна стойност 6.45 млн. лева без ДДС. Крайният срок за изпълнение е 30.09.2015 г. Изпълнителят трябва да проектира паркинга, чиято разгъната застроена площ е 14 510 кв.м. Той е в границите на терена на 4-ти км в столицата – срещу "Арена Армеец", където ще се помещава софийският технологичен парк. Изискванията към кандидатите са да имат изпълнен поне един договор за сходно съоръжение на стойност 6 млн. лева. Изпълнителят ще бъде избран на база икономически най-изгодна оферта. Цената има тежест 50%, срокът за изпълнение - 10%, а техническото предложение - 40%.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=573840&newver=2

5.2 млн. лева

Пътни отсечки в община Трън   Община Трън обяви обществена поръчка за строителство по проект "Подобряване условията на живот в община Трън чрез усъвършенстване на пътната инфраструктура и достъпа до услуги". Поръчката се финансира от Програмата за развитие на селските райони и е с прогнозна стойност 5.42 млн. лева без ДДС. Крайният срок за изпълнение е 17.07.2015 г. Поръчката включва рехабилитация на пътни отсечки в Трънско между селата Стрезимировци, Бераинци, Турковци, Забел, Галвановци, Вукан и др. Изискванията към кандидатите е да имат оборот от строителна дейност от 6 млн. лева за последните три години, както и достъп до собствено финансиране в размер на 1 млн. лева. http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=573845&newver=2
4.5 млн. лв.

Община Лозница ремонтира спортен и младежки център

Община Лозница (в област Разград) обяви обществена поръчка с предмет "Реконструкция и модернизация на спортен и младежки център и изграждане на спортни площадки". В рамките на проекта ще се ремонтират младежкия дом в Лозница, спортната зала, ще се изградят спортни площадки в града, както и в селата Сейдол, Трапище, Каменар, Бели Лом, Синя водя. Поръчката е с прогнозна стойност 4.48 млн. лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 7 месеца. В търга могат да участват строителни фирми, чийто оборот за последните три години е колкото прогнозната стойност на поръчката. Кандидатите трябва да имат достъп до собствен ресурс в размер на 30% от стойността на поръчката. Предлаганата цена има тежест 60% при избора на изпълнител.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=574139&newver=2

3.7 млн. лева

Спортни площадки в община Трън

Община Трън обяви обществена поръчка за строителство по проект "Повишаване качеството на живот на населението на община Трън чрез инвестиции в центровете за спорт". Поръчката се финансира от Програмата за развитие на селските райони и е с прогнозна стойност близо 3.7 млн. лева без ДДС. В Трън ще бъде реконструиран футболния стадион с прилежащите постройки, ще бъде изграден и многофункционален спортен комплекс. Освен спортна зала в комплекса ще има комбинирано игрище за баскетбол, хандбал, волейбол. Срокът за завършване е 15.07.2015 г. В поръчката могат да участват фирми с оборот от строителна дейност за последните три години в размер на 6 млн. лева. Кандидатите трябва да имат достъп до собствено финансиране в размер на 1 млн. лева.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=573870&newver=2

3.7 млн. лева

Сливен ще ремонтира пешеходни зони

Община Сливен обяви обществена поръчка за облагородяване на пешеходни пространства в града. Проектът "Зелени, достъпни и активни пешеходни зони" се финансира по оперативна програма "Регионално развитие" и е с прогнозна стойност 3.72 млн. лева без ДДС. Поръчката включва ремонт на площади и тротоари пред сградата на общината в Сливен, рехабилитация на площадите "Хаджи Димитър", "Д. Желязков–Фабрикаджията" и др. Срокът за изпълнение е 240 дни. Изискванията към кандидатите са да имат оборот от строителни дейности за последните три години в размер на 9.5 млн. лева, както и да имат достъп до собствено финансиране в размер на 372 хиляди лева. Изпълнителят ще бъде избран на база икономически най-изгодна оферта. Цената има тежест 30%, техническото предложение е с тежест 70%.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=574455&newver=2

980 хил. лева

Техническият университет поръчва оборудване

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=574311&newver=2

Технически университет - София, поръчва високотехнологично оборудване в рамките на проект по оперативна програма "Конкурентоспособност". Поръчката е за доставка на 5-осна прецизна система за високоскоростно фрезоване с ултразвукови колебания. Оборудването е част от по-големия проект "Инфраструктура за бързо дигитално изграждане и материализиране на персонални костни и зъбни импланти". Срокът за изпълнение е до 30.09.2014 г. Изискванията към кандидатите са да имат оборот от изпълнение на сходни договори за последните три години в размер на 1.8 млн. лева с ДДС. Участникът трябва да предложи гаранционно сервизно обслужване за конкретното оборудване и да разполага със специалист/и, сертифициран/и от производителя на предлаганото техническо оборудване. Изпълнителят ще бъде избран на база икономически най-изгодна оферта.

Още от Капитал