Акции на "Петрол" за 132 млн. лв. минаха през борсата

Продавач най-вероятно е дъщерното "Нафтекс Петрол" заради решение на административния съд

Точно месец след като съдия-изпълнител продаде близо половината "Петрол" на фирми, свързани с КТБ, дистрибуторът на горива отново слиса инвеститорите. В борсова сделка за 132 млн. лв. се изтъргуваха 41.6% от акциите на компанията, а до дни ще стане ясно кои са новите им собственици. Най-вероятно продавач на книжата е дъщерното дружество на "Петрол" "Нафтекс Петрол", тъй като количеството предложени акции съответства на притежавания от него пакет. Формалният повод за разпродажбата най-вероятно е решение на Върховния административен съд от понеделник. С него магистратите заявяват, че "Нафтекс Петрол" не спазил законови изисквания около придобиването им и притежаването им. Решението е по жалба на "Петрол" срещу решение на финансовия надзор (КФН), според което акциите трябва да се обезсилят, а капиталът на дружеството да бъде намален с близо 46 млн. лв. Затова и продажбата може да се приема като изпреварващ ход, тъй като сделките през борсата са неотменяеми, а обезсилването на акции трябва да се направи с решение на общото събрание, каквото не е свиквано.

Съдебен импулс

Предисторията на случилото е от 2011 г., когато "Нафтекс Петрол" купи от "Вянд ойл" пакет от 45.7 млн. акции, представляващи 41.8% от капитала на "Петрол". Според КФН тази сделка представлява непряко придобиване на собствени акции, което противоречи на няколко нормативни разпоредби в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с текстове в Търговския регистър и с устава на публичното дружество. Ето защо "Нафтекс Петрол" трябва да се раздели с акциите си в срок до една година от придобиването. В противен случай законът изисква да се свика общо събрание на акционерите на "Петрол", на което да се гласува за обезсилване на пакета от 45.7 млн. акции, с което практически да се намали капиталът на дружеството. Последният финансов отчет към края на септември показва, че "Петрол" е с 85 млн. лв. отрицателен собствен капитал заради натрупани загуби от дейността.

Постановлението, с което КФН отчита, че е просрочен едногодишният срок за прехвърлянето и следва да се предприемат мерки за защита на инвеститорите, е от май 2013 г. "Петрол" го обжалва пред тричленен състав на Върховния административен съд, който в понеделник разреши спора в полза на КФН. Макар решението на магистратите да не е окончателно и да подлежи на протест пред по-висша инстанция, то предизвика реакция от страна на акционери в "Петрол". Часове след като бе публикувано решението на съда, на борсата бяха пуснати за продажба голямо количество от 45.2 млн. акции на дружеството. Офертата събуди интереса на спекулативно настроените инвеститори, привлечени от резките промени в цената на акцията през последния месец, както и от очакванията за изясняване на въпроса със собствеността на дружеството, след като руското крило, представлявано от Денис Ершов и Кирсан Илюмжинов, бе елиминирано през декември с влизането на фирмите на КТБ. Брокери отчетоха, че от възможността да купят акции са се възползвали стотици играчи, но основното количество е купено на два големи лота най-вероятно от двама различни инвеститори. Посредник на продавача е била КТБ, като няколко пъти е имало корекция в офертата "продава", започвайки от 3.25 лв. за лот до 2.90 лв. за акция, на която мина основното количество от продадени във вторник книжа.

Обезсилване на акции може и да няма

Според пазарните участници изтъргуваните акции са на "Нафтекс Петрол", но това ще се потвърди, след като сделките се финализират и Централният депозитар ги обяви. По този начин "Петрол" се застрахова от риска да изгуби книжата в процедура по обезсилването им, която може да бъде задвижена от КФН. Макар да е закъснял с едногодишния срок за изпълнение на това прехвърляне, "Нафтекс Петрол" формално не е ограничен да се разпорежда с акциите си, а имайки предвид, че сделките през борсата са неотменяеми, разпродажбите от вчера практически не могат да бъдат анулирани. Така отпада и рискът от влизане в процедура по намаляване на капитала на "Петрол" заради обезсилването на 41.8% от акциите му -  нещо, което капиталовият пазар не помни в относително кратката си история.

След като бъде финализиран сетълментът на сделките и се обявят имената на купувачите на двата по-големи пакета, ще стане ясно дали са настъпили съществени промени в собствеността на "Петрол". През декември като акционер в дружеството влезе "Алфа кепитъл", която купи близо 48% от дружеството в продажба, организирана от съдия-изпълнител. Това бяха акциите на "Петрол холдинг", чието ръководство в лицето на Денис Ершов и Кирсан Илюмжинов подготвя дело по този повод в Старозагорския окръжен съд.  За да не се наложи да отправя търгово предложение към останалите акционери, дни след покупката "Алфа кепитъл" прехвърли 18% от пакета на "Корект фарм". И двете дружества имат връзки с фирми на Цветан Василев, а неговата КТБ е един от основните кредитори на "Петрол".

Още от Капитал