Как образователен проект се превърна в бизнес

Създаден преди три години, 3D екобус вече прераства в модел за мобилно обучение в различни области

230

хил. лв. е основната инвестиция в оборудването на екобуса

Когато преди три години специално оборудваният 3D екобус на "Екопак" тръгва от столицата, авторите на проекта от агенция "ДеКони интернешънъл" вероятно не са очаквали, че идеята ще се окаже толкова плодотворна. Създаден да обучава децата в цялата страна на разделно събиране на отпадъци, днес проектът е на път да заживее свой собствен живот с приложения, далеч надхвърлящи екологичната инициатива. Така от зелена иновация той постепенно се превръща в успешен и устойчив бизнес продукт.

Задача за решаване

Всичко започва преди няколко години, когато "ДеКони" получава поръчка от "Екопак" да разработи кампания, с която да информира хората за ползите и необходимостта от разделно събиране на отпадъци от опаковки. Компанията има добра причина да потърси начин за по-активно въздействие върху поведението на хората. По данни на Евростат в Германия например само 1% от отпадъците се изхвърлят, а останалите 99% се оползотворяват, било то чрез рециклиране, компостиране или по някакъв друг начин. В същото време в България на сметището отиват 94% от отпадъците. "Представете си в какви планини от боклук се заравяме непрекъснато, това е чудовищно за бедна държава като България", казва изпълнителният директор на "ДеКони" Емил Георгиев.

Първата стъпка към решаване на задачата е да се направи сериозен анализ, който показва обратно пропорционална зависимост между възрастта и положителното отношение към инициативи, свързани с околната среда, т.е. колкото по-млад е човек, толкова по-склонен е да се включи в такива инициативи. Така "ДеКони" решава да насочи кампанията към децата. По думите на Георгиев аргументите за това са няколко. Първо, децата много по-лесно, ефективно и евтино могат да бъдат достигнати чрез структурата на образованието. Второ, при тях все още няма създадени вредни навици, които трябва да се разрушават и на тяхно място да се създават нови. Важен фактор е и това, че децата са изключително ефективен агент на промяна, тъй като влияят много сериозно в семейството. Не на последно място инвестицията, направена в млад човек, се изплаща много по-дълго време.

Как се ражда идеята

Като целева група са определени децата от 1-ви до 4-ти клас, които вече са достатъчно големи, за да разберат идеята за разделното събиране на отпадъци, но не прекалено големи, за да имат изградени лоши навици. Възниква обаче проблем. "Знаете колко трудно се задържа вниманието на деца, и то по тема, свързана с отпадъци. Така че трябваше да измислим нещо уникално, нещо изключително креативно, за да можем ефективно да им въздействаме", казва Георгиев. Промяната, която "Екопак" и "ДеКони" искат да постигнат, минава през три етапа. Първият е информационната промяна, което означава да се запознаят децата с това какво е разделно събиране и какви са ползите от него. Следва отношенческата промяна, т.е. да се изгради положително отношение към идеята. На трето място идва поведенческата промяна, така че децата да започнат ефективно и постоянно да събират отпадъци разделно.

Така се стига до идеята да се направи 3D екобус – специално оборудван 50-местен автобус, който по думите на Георгиев е уникален проект в световен мащаб. Представлява мобилен информационно-образователен център, който може да достигне до всяко кътче на страната, където може да се стигне на колела, и да предостави знание, и то по изключително ефективен начин. Основната инвестиция е 230 хил. лв. и е направена в началото, главно в оборудване. Процесът преминава на няколко етапа и продължава 40 минути – един учебен час. Децата влизат в екобуса, има кратко встъпление, след което им се раздават 3D очила и от тавана се спускат огромни 3D телевизори. На тях се прожектира специално разработен от експерти 10-минутен филм за разделното събиране – "Повелителите на рециклирането".

Екобусът обикаля училищата из цялата страна, като от 2011 г. досега са обучени близо 80 хил. деца в над 400 училища в 70 общини. Тъй като заниманията в началното училище са предимно сутрин, от "ДеКони" и "Екопак" решават, че следобед могат да използват екобуса и за обучение на възрастни. За тях се разработва специален пакет с адаптиран 2D филм "Пътят на боклука".

Екобусът като бизнес модел

Успехът на екобуса (проектът има редица награди, включително и международни) дава основание на "ДеКони" да разшири плановете си и да приложи модела и в други области. Екобусът вече е част от един много по-голям проект, наречен 3D ME (3D Mobile Education). "На практика всяко нещо, което изобщо може да бъде преподавано, може да бъде преподавано в 3D формат и навсякъде", казва Георгиев. Според него екобусът разрешава изключително сложни проблеми като социалното изключване. "Ние може да отидем навсякъде, дори и в най-малките населени места, които по една или друга причина нямат достъп до висококачествено образование", обяснява той. За всяка група и във всяка област пък може да се разработи специално съдържание.

В момента компанията разработва активно образование в областта на финансите за деца, на здравословното хранене и на поведението по време на бедствия и аварии. За тях все още няма възложител, но първоначалният интерес е голям. За финансовото образование запитвания например има от банките и правителството. Към обучението за реакция при бедствия и аварии интерес има от президентството, за здравословното хранене се интересуват от компании като "Нестле". Водят се преговори и с международни фондации, така че проектът да се "вдигне" не международно ниво, както и с израелска компания, която иска да го развие в Африка. "Хубавото е, че вече имаме нещо конкретно, нещо, което сме направили, ясна ни е всяка стъпка, минали сме през целия процес на проби и грешки, проектът е завършен и ние много добре знаем какво може да се постигне с него", казва Георгиев.