Най-големите обществени поръчки през седмицата
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Най-големите обществени поръчки през седмицата

Най-големите обществени поръчки през седмицата

Десислава Лещарска
5479 прочитания

© Юлия Лазарова


ЕВН търси фирма за отчитане на електромери срещу 37.2 млн. лв.

"ЕВН България Електроразпределение" ЕАД обяви обществена поръчка за месечно ръчно отчитане на електромери за територията, на която оперира. Поръчката е за 4 години и е с прогнозна стойност 37.2 млн. лева без ДДС за целия срок. Договорът може да бъде удължен от възложителя за една година при запазване на всички договорени цени и условия. Фирмата изпълнител ще отчита електронните електромери чрез оптична глава, а механичните - визуално. В процеса на отчитане ще се отчитат измервателните средства от всички населени места, махали, вилни зони и др.  Транспортната схема и логистиката на персонала, необходими за изпълнение на дейността, се осигурява от изпълнителя и е за негова сметка. Условията за участие са кандидатите да имат не по-малко от 480 служители на трудов договор към момента на подаване на офертата, както и оборот за последните три години от поне 25 млн. лева. Подизпълнители не се допускат.

Кюстендил строи център за рехабилитация за 6 млн. лв.

Община Кюстендил обяви обществена поръчка за строителство на медико-балнеоложки комплекс "Свети Иван Рилски" - център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация. Прогнозната стойност на поръчката е 6 млн. лв., а срокът за изграждане на комплекса - една година. Община Кюстендил не е записала финансови изисквания към кандидата, освен да има валидна застраховка "Професионална отговорност в строителството". Оферти се приемат до 17 февруари. Изпълнителят ще бъде избран на база икономически най-изгодна оферта, като цената има тежест 80%, а предлаганият срок за изпълнение - 20%.

Ремонт на пътя Кривня - Сеново за 4 млн. лв.

Община Ветово, Русенско, обяви поръчка за рехабилитация на пътя с. Кривня – гр. Сеново, която се финансира по програмата за развитие на селските райони. Прогнозната стойност на ремонта е 4.085 млн. лв., а крайният срок за приключване - 15 юли 2015 г. В посочената сума са включени 5% непредвидени разходи, като те следва да бъдат начислени и в офертата на участника върху всички строителни работи с изключение дейностите по озеленяване. Оферти, надхвърлящи максималната стойност на поръчката, както общо, така и по отделни подобекти ще бъдат предложени за отстраняване. В поръчката могат да участват строителни фирми с оборот от последните три години минимум 12 млн. лева, 5 млн. от които да се дължат на рехабилитация на пътища.

Газопроводна мрежа за "Марица-изток 2" за 3.2 млн. лв.

ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД обяви обществена поръчка с предмет "проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове за осемте блока на топлоелектрическата централа. Стойността на поръчката е 3.2 млн. лева без ДДС, а срокът за изпълнение - 4 години. Поръчката е свързана с националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г. и с целите за намаляване на вредни емисии на парникови газове. Изграждането на газопроводната мрежа е разделено на етапи  - от изготвяне на работен проект до изтичане на гаранционния срок за доставеното оборудване. Кандидатите трябва да имат достъп до собствени средства не по-малко от 1.5 млн. лева, както и да докажат оборот от сходни дейности в размер на 3.2 млн. лева за последните три години. Възложителят изисква кандидатът да има минимум един изпълнен договор по предмета на поръчката (строителство на газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове) през последните пет години.

"Национална спортна база" търси фирма за охрана срещу 1.44 млн. лева

Държавното дружество "Национална спортна база" ЕАД обяви поръчка за денонощна охрана на всичките й обекти в следващите три години. Кандидатите участват за всички обекти едновременно. НСБ стопанисва 10 спортни зали и стадиони в цялата страна, сред които "Арена Армеец", стадион "Васил Левски", комплексът "Белмекен" и др. Прогнозната стойност на поръчката е 1.44 млн. лева без ДДС. Кандидатите трябва да докаже оборот от сходни поръчки за поне 4 млн. лева, реализиран за последните три години. Изпълнителят ще бъде избран въз основа на икономически най-изгодната оферта - техническото предложение е с тежест 60%, а ценовото - с 40%.

Пловдив ремонтира бул. "Христо Ботев" за 1 млн. лв.

Община Пловдив търси изпълнител за текущ ремонт на на южното платно на бул. "Христо Ботев". Ремонтът ще се изпълни в участъка от подхода на Бетонов мост от бул."Македония" до бул. "Никола Вапцаров" за срок от 80 дни. Прогнозната стойност на ремонта е 1 млн. лева без ДДС и се осигурява от бюджета на общината за 2014 г. Кандидатите трябва да представят списък с изпълнени поне три сходни договора, както и да докажат минимален оборот от 3 млн. лева за последните три години. Изпълнителят ще бъде избран на база най-евтино предложение.

Етрополе модернизира спортна база за 950 хил. лв.

Общинското Спортно дружество Етрополе обяви обществена поръчка за модернизация и доставка на ново оборудване за многофункционален спортен и младежки център в община Етрополе. Поръчката включва ремонт на спортна зала "Чавдар" за 832 хил. лева без ДДС, както и доставка на спортното оборудване за 39 296 лева без ДДС. Срокът за завършване е 15 юли 2015 г. Поръчката се финансира от Програмата за развитие на селските райони. Условията към кандидатите са да имат оборот от последните три години поне 2.84 млн. лева, както и оборот от сходни строително-монтажни работи за 1.42 млн. лева.

Ремонт на пътища в Любимец за 753 хил. лв.

Община Любимец обяви обществена поръчка с предмет "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Силистра" и локалните платна и тротоари на бул. "Одрин" в гр. Любимец". Прогнозна стойност без ДДС е 753 хил. лева, а срокът за завършване - 15 юли 2015 г. Максималната стойност на подобект ул. "Силистра" не може да надвишава 59.9 хил. лева без ДД. Максималната стойност на подобект Реконструкция и рехабилитация на локалните платна и тротоари на бул. "Одрин" в гр. Любимец не може да надвишава 657 хил. лева без ДДС. Допустими са непредвидени разходи за строително-монтажни работи в максимален размер на 35.8 хил. лева върху общата стойност на предлаганата от участника цена.

Ремонт на пътя Созопол - Царево при Алепу за 400 хил. лв.

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви поръчка за ремонт на пътя Созопол - Царево при Алепу. Тя включва изграждане на триклонно кръстовище при километър 29 от пътя за осъществяване на връзка между изградения през 2008 г. път ІІ-99 от км 20+867 до 29+327 старото трасе, което минава през къмпинг "Каваци" и ваканционно селище Дюни. Прогнозната стойност на поръчката е 400 хил. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение - 30 дни. Изискванията към кандидатите са да имат оборот от строително-монтажни работи не по-малко от 800 хил. лв. за последните три години. Изпълнителят ще бъде избран на база икономически най-изгодна оферта, като срокът за изпълнение има тежест 20%, техническата оферта - 40%, и цената - 40%.

Инвестиционни проекти за ремонт на детски градини и училища в София

Столичната община обяви обществена поръчка с предмет "Изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни, културни и социални институции". Поръчката се финансира от програма "Регионално развитие" е разделена на три обособени позиции - проекти за детски градини; за училища и за 6 културни и 3 социални обекта. Прогнозната стойност на първата позиция е 101 хил. лева, а срокът за изпълнение - 3 месеца, на втората - 184 хил. лева, а на третата - 15 хил. лева. Подробности за условията на поръчката са публикувани в раздел "Профил на купувача" на страницата на направление "Архитектура и градоустройство" към Столичната община.

ЕВН търси фирма за отчитане на електромери срещу 37.2 млн. лв.

"ЕВН България Електроразпределение" ЕАД обяви обществена поръчка за месечно ръчно отчитане на електромери за територията, на която оперира. Поръчката е за 4 години и е с прогнозна стойност 37.2 млн. лева без ДДС за целия срок. Договорът може да бъде удължен от възложителя за една година при запазване на всички договорени цени и условия. Фирмата изпълнител ще отчита електронните електромери чрез оптична глава, а механичните - визуално. В процеса на отчитане ще се отчитат измервателните средства от всички населени места, махали, вилни зони и др.  Транспортната схема и логистиката на персонала, необходими за изпълнение на дейността, се осигурява от изпълнителя и е за негова сметка. Условията за участие са кандидатите да имат не по-малко от 480 служители на трудов договор към момента на подаване на офертата, както и оборот за последните три години от поне 25 млн. лева. Подизпълнители не се допускат.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Книгите се завръщат

Книгите се завръщат

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK