Клъстерите ще получат още 10 млн. лв.

С допълнителните средства по "Конкурентоспособност" ще се финансират нови 26 проекта

Още 10 млн. лв. европейски средства ще бъдат разпределени в помощ на клъстерите. Сумата е предоставена за наддоговаряне по процедурата "Подкрепа за развитие на клъстерите в България", която се изпълнява по оперативна програма "Конкурентоспособност". Това ще позволи да се финансират допълнително 26 проекта, става ясно от публикуваното решение на управляващия орган.

Резервен списък

Първоначално за процедурата бяха отпуснати 19.6 млн. лв. и бяха одобрени общо 42 кандидата. Най-мащабните проекти бяха в областта на високите и космическите технологии. С допълнителните средства бюджетът ще достигне 29.6 млн. лв. С тях ще бъдат финансирани първите 26 кандидата от списъка с резервни проектни предложения. В случай че някой от тях се откаже, ще бъде поканен следващият кандидат. Сключването на допълнителни договори по процедурата ще намали риска от загуба на европейски средства от прекратени и неизпълнени договори до края на 2015 г., пише в решението на ръководителя на главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Ели Милушева. Тъй като резервните проекти са минали оценка и отговарят на изискванията, се смята, че те са достатъчно качествени и не са рискови.

Новите бенефициенти

Резервният списък включва общо 43 предложения. Повечето проекти на потенциалните нови бенефициенти са на стойност до половин милион лева. Най-големият е на консорциума "Иновации в България", който включва 12 фирми и учебни заведения. Проектът е за създаване на административна структура - клъстер за насърчаване взаимодействието между научните среди и бизнес сектора и е за повече от 4 млн. лв. Предвиденото безвъзмездно финансиране за него е малко под 2 млн. лв. Почти за милион лева (930 хил.) е проектът на сдружението "Клъстер проектиране и строителство", който кандидатства за грант от 519 хил. лв. Партньори в сдружението са Пламен Панчев от "Сиенит холдинг" и Арон Герон от израелската "Авишай Яли Еден", които създадоха съвместно дружество "Булплод Тракия" за строителство на четвърта индустриална зона край Пловдив. Третият съдружник в клъстера е председателят на съвета на директорите и на надзорния съвет на КЦМ Никола Добрев.

Още от Капитал

Радиопазарът в България

Радиопазарът в България