Един извор - много бутилиращи компании

Законовото изменение се отхвърля от сектора, защото променя правилата, а оттам и бизнес плановете

   ©  Георги Кожухаров
   ©  Георги Кожухаров

Бизнесът с бутилиране на вода скоро може да се промени напълно. Причината е промени в Закона за водите, приети на първо четене в началото на февруари от парламентарната комисия по околната среда. Те дават възможност повече от една компания да може да бутилира вода от едно находище. В момента правилото е едно находище с един концесионер.

Предложенията са на група депутати, сред които Георги Кадиев, Рамадан Аталай и Дора Янкова. Основният им мотив е, че "концесионерите към настоящия момент далеч не оползотворяват изцяло капацитета на находищата на минерални води", а с принципа "едно находище - един концесионер се блокира неоползотвореният ресурс и се поставя неоправдана законодателна бариера пред навлизане на нови предприятия на пазара".

Браншът е против

Предложената поправка предизвика недоволство сред бутилиращите фирми. "Това означава, че всеки сондаж в рамките на находището ще може да се дава на концесия. С други думи - ще се даде право на множество различни бутилировачи да използват вода от едно и също находище", обясни пред "Капитал Daily" Жана Величкова, председател на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България. И уточни, че браншовата асоциация и компаниите не са били информирани и не е искано мнението им за предложената законодателна инициатива.

"Този филм сме го гледали", казват предприемачи в бранша и припомнят, че практиката "едно находище – много концесионери" беше добре позната в страната до 2009 г. - например във Велинград, Хисар, Горна баня и др. имаше по два и дори три бутилировача. Нещо повече - тогавашното законодателство даваше възможност да има повече от един концесионер дори на един водоизточник (част от находище). За да се отличават, фирмите инвестираха в различни бутилки, етикети и реклами.

Този начин на правене на бизнес беше изцяло различен от европейския и създаваше ред проблеми и за компаниите двойници, и за потребителите. Стигаше се до абсурдни ситуации, заложени в концесионния договор, при които едната фирма има право да работи само през делничните дни, а другата - само в събота и неделя, или двете компании си делят водата от находището в определени часове.

Опит да се върне старото положение

Тази практика беше премахната законово през 2009 г., след като бяха взети предвид европейският опит и Директива 2009/54/ЕС, която забранява предлагане на пазара на натурална минерална вода от един и същ извор под повече от едно търговско описание (марка). В специално становище тогава Европейската федерация на бутилираните води изрично беше написала, че "поделените права на добив неизбежно биха подвели или объркали потребителя при идентификацията на бутилировача. Пазарът се изкривява, а крайният потребител е затруднен да направи информиран избор на продукт". И още - ако едната фирма има "порочна практика, тя незабавно би увредила имиджа на даден продукт и бизнеса на другия изряден оператор, който бутилира същия продукт". Затова Европейската федерация на бутилираните води се обяви категорично против предлагането на продукти под едно и също търговско наименование от различни конкуренти.

Сега се прави опит да се върне старото положение. Ако бъде въведена отново практиката с многото концесионери на едно находище, това ще позволи на всеки нов играч да се възползва от вече разработен и доказан бизнес, е официалното становище на браншовата организация.

Според представители на сектора тази законодателна стъпка ще обезсмисли и ще спре всички инвестиции за развитие на марките, тъй като ще постави под общ знаменател много оператори. Освен това ще върне предпоставките за подвеждане на потребителите, които отново ще са затруднени при разграничаването на находището, наименованието на търговската марка и производителя.

Мотивите на вносителите са, че подобна промяна ще насърчи конкуренцията и ще премахне монопола. Те не се приемат от компаниите в сектора. В страната е предоставено право да се бутилира едва 2% от природния ресурс. Броят на находищата, които не се експлоатират, е значително по-голям от броя на тези, които се използват към настоящия момент, обясни Жана Величкова.

"Направил си инвестиции, плащаш концесионни такси, независимо дали си работил през годината или не, налагаш марката, разработваш пазара и сега идва някой наготово и се възползва от създаденото. Това не е честно, още повече, че има множество свободни концесии – Клисура, Брацигово, Варна, Бургас... Ако на някого му се работи – нека да ги вземе и да си разработи марката от нулата, както направиха колегите с водата Бачково например", коментира Димитър Павлов, изпълнителен директор на "Акварекс В" - концесионер на находището "Велинград".

"Притеснени сме много. Сключили сме концесионен договор за 25 години при условие "едно находище - един концесионер". Всички планове и разчети са правени при тези условия, кое налага те да се променят, при това в разрез с европейските норми. Плащаме концесионна такса върху 80% от водния ресурс на находището, независимо дали го ползваме или не. Кой ще ни върне платеното плюс инвестициите в марката и пазара", казва Димитър Дългъчев, председател на ТПК "Михалково" - концесионер на находището "Михалково".

"Индустрията е изненадана и силно разтревожена от предложените промени, които сериозно заплашват настоящите и бъдещите инвестиции в сектора. Поправката противоречи на европейското законодателство и установена практика. Към днешна дата не е известен случай в европейската индустрия, в който страна - член на Европейския съюз, позволява едновременно експлоатацията на едно и също находище от няколко бутилировача", обобщава настроенията Жана Величкова.

От сектора дават за пример, че водата Evian се бутилира само от "Данон" и е немислимо да има още една компания на извора. San Benedetto е голямо находище, но в Италия не са допуснали няколко фирми да бутилират вода от него.

 

Компаниите в този бизнес

В бранша "бутилирани води" работят 56 предприятия в страната. От тях 23 са концесионери на находища на минерални води. В това число влизат и осемте предоставени от общините концесии. Девет са регистрираните предприятия за бутилиране на изворна вода. Останалите предлагат трапезна вода. Компаниите от сектора осигуряват заетост на над 3000 работници и служители. Според данни на браншовата асоциация общият размер на инвестициите само в бутилиращата минерална вода индустрия за последните седем години надвишава 110 млн. лв. През миналата година пазарът на минерална, изворна и трапезна вода е бил на стойност 475 млн. лв. по данни на асоциацията.

Още от Капитал

Радиопазарът в България

Радиопазарът в България