Белчо Иванов: Приходите на тотото се увеличиха с 2% миналата година

Без интернет бизнесът вече не може да съществува, казва изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор

Белчо Иванов, изпълнителен директор на Българския спортен тотализатор
Белчо Иванов, изпълнителен директор на Българския спортен тотализатор    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Белчо Иванов, изпълнителен директор на Българския спортен тотализатор
Белчо Иванов, изпълнителен директор на Българския спортен тотализатор    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

Богатите хора не играят тото - едва 9.1% от участниците оценяват материалното си положение като много добро. Затова обмисляме нова числова игра.
Белчо Иванов е от Шумен. Магистър е по физика от Софийския университет и доктор по философия. Дисертацията му е на тема "Култура на управлението". Бил е старши научен сътрудник и зам.-директор на Института по култура към БАН и Комитета по култура. Натрупва организационен и мениджърски опит в научната и образователна сфера, както и в спорта. В продължение на дълги години е бил генерален секретар на Българския олимпийски комитет. Ръководител е на българската олимпийска делегация на игрите в Атина през 2004 г. От август 2013 г. е изпълнителен директор на Българския спортен тотализатор.

Как се развива Българският спортен тотализатор след промените и след като издръжката му беше намалена с 1%?

Изминалата година е успешна за Българския спортен тотализатор. Изпълнихме плана по всички показатели. Постъпленията за 2013 г. са около 160 млн. лв. В сравнение с 2012 г. те са с 2% повече. В Министерството на младежта и спорта за развитието на спорта постъпиха 4 мил. лв. повече средства за развитието на спорта. Те са събрани от този един процент повече, който след промяната в устройствения правилник се прехвърли за развитието на спорта (бел. ред. - от 17 на 18% за сметка на издръжката на БСТ) и от непотърсените печалби. На пазара ние се конкурираме в известна степен с моментните игри на други оператори, но когато става въпрос за тото игри (числовите игри – "6 от 49", "5 от 35" и т.н.), там сме водещ оператор. Това, разбира се, не ни задоволява. Европейски и други частни конкуренти вече имат достъп до пазара на хазартни игри в България.

Как ги оценявате като конкуренция – те имат залози на спортни прояви, казина, но нямат много цифрови или моментни игри?

Вратите за навлизане на чужди оператори вече са отворени. Особено чрез интернет. Конкуренцията скоро ще стане реалност. Ние се подготвяме – искаме да разнообразим нашите игри. Пуснахме интернет залагания, което е голяма крачка на българския хазартен пазар. Без интернет бизнесът вече не може да съществува. Ние осъзнаваме, че Българският спортен тотализатор също трябва да бъде в XXI век. Започнахме масирана рекламна кампания. Направихме и едно маркетингово проучване, което потвърди някои наши очаквания. Например, че младите хора не играят тото. За да ги привлечем, им даваме възможност да играят през интернет. Това е тяхното поле на комуникация днес. От друга страна, не се стремим да възпитаваме младите да играят хазарт. Тук става дума за нещо друго, за социална позиция. Тотото е създадено преди 57 години. Неговият девиз, който наскоро върнахме, е "Печелите вие, печели и спортът".

Дали хората възприемат и в момента това като помощ за спорта или като държавна хазартна игра?

Така или иначе парите отиват в спорта. По-възрастното поколение като че ли е по-наясно каква е идеята. За младите хора, мисля, че предимството е на хазарта, на печалбата. Затова рекламната политика на тотото е да припомним, че с фиша се подкрепя българският спорт, че не играеш само за да спечелиш за себе си, а да спечели и българският спорт. За съжаление богатите хора също не играят тото. Едва 9.1% от тези, които пускат тото, оценяват материалното си положение като много добро. Затова обмисляме да ги изненадаме с нова числова игра, както и да обогатим микса от предлаганите моментни лотарийни игри.

Можете ли да направите оценка как се отрази цифровизацията и това, че фишовете вече се приемат на момента и печалбите се изплащат веднага. Има ли реален ефект, че не се губи време и може да се пуска фиш буквално пет минути до тиража?

Въвеждането на информационна и комуникационна система за обработка на залозите в реално време е голяма крачка към модерното тото. Системата не само осигурява комфорт при обработка на фишовете и информационна сигурност, което е много важно, но и възможност за отваряне на спортния тотализатор към външни контрагенти. Политиката на тотализатора от затворена, т.е. да се играе само в тото пунктовете, се отваря, като се разширява мрежата с частни контрагенти. Нещо повече, тя е предпоставка и основа за оптимизиране на системата на управление на тотото, по пътя на електронното управление на финнсите, човешките ресурси и другите обслужващи звена.

Колко са тото пунктовете в България в момента и какво е тяхното бъдеще?

Броят им е променлив. Почти всеки ден закриваме едни и откриваме други. В момента са 1172, в тях влизат 840 тото пункта, други 125, които сме наели, и 207 обекта на частни контрагенти. Те се намират в кафенета, магазини, павилиони, места, които отговарят на изискванията на Държавната комисия по хазарта. Предстои да открием съвместно с Български пощи 256 обекта за числови игри. Намеренията ни са почти във всички пощенски станции да се играят моментните ни лотарийни игри. Но въпросът не е в броя на тото пунктовете, а в тяхното състояние. Не е тайна, че те са в окаян и непривлекателен вид. В момента разработваме инвестиционна програма, ще се опитаме да ги реновираме в най-скоро време. Не по-маловажен е и проблемът с наемите, които плащаме на общините за терена, на който те са разположени. Напоследък местните общински ръководства увеличават много цените и това е един сериозен проблем. В същото време при мен непрекъснато се получават писма от кметове Българският спортен тотализатор да подпомогне спорта в техните населени места. Въпросът е двустранен.

Дали това няма да ви накара да закриете някои пунктове, за които плащате висок наем?

Да, там, където има тото пункт, който е нерентабилен, и наблизо има пощенска станция, може да се получи и така. Но има случаи, при които, независимо че са близо, те работят добре. А защо да не отдадем пунктовете на наши служители, които сами да имат грижата за развитието им? Имаме методика за изчисляване рентабилността на всеки тото пункт. Резултатите показват, че ръстът на печалбата на частните тото пунктове е по-висок от ръста на печалбата на пунктовете, които са наша собственост. Това още веднъж потвърждава, че политиката на отваряне към външни контрагенти и разширяване на мрежата ни е правилна.

Какви точно са тези обекти и на какъв принцип ще се разшири мрежата?

Те са в най-различни места – молове, в магазини, кафенета, бензиностанции, метростанции, там, където можем да разположим нашите терминали. Принципът ни е единен стандарт за всики партньори. Не провеждаме търгове и конкурси, защото това означава да ограничим възможностите си за разширяване на мрежата. Всеки, който отговаря на условията на Държавната комисия по хазарта, може да заповяда и ние ще започнем работа с него веднага. В момента водим преговори с различни вериги бензиностанции, с мобилни оператори. Успешно работим и с веригата "Лафка". Планираме до края на годината да имаме 2000 обекта на частни контрагенти.

Какви са условията, при които те ви стават партньори?

Всички без изключение получават комисиона – 8% от постъпленията от числовите игри и 10% от моментните игри. Отказахме се от рамката 6-10%. Никой няма предимство. Нямаме привилегировани контрагенти.

Какви са целите за настоящата година?

Увеличаване на постъпленията. Това е най-важното. Колкото повече нарастват те, толкова повече пари отиват в Министерството на младежта и спорта, за спорта. Тази година ще се опитаме при числовите игри да достигнем 150 млн. лв., а от моментните – 15 млн. лв. Поставили сме си за задача да разширим нашето място на пазара на хазартните игри. Разбира се, ще работим и върху оптимизацията на структурата на управление и по-ефективното използване на човешките и материалните ресурси. В тази връзка прекратихме някои практики. Например под формата на реклама да спонсорираме различни спортни събития и клубове. Вече не го правим. Първо, законът за обществените поръчки не ни го позволява. И второ, за да не се разпиляват средствата за спорта.

Хората винаги са имали едно наум, когато се натрупа джакпот. Дали не се надува нарочно, за да има повече постъпления?

Вярно е, че винаги се пораждат известни съмнения, когато джакпотът се натрупва. Но аз ви гарантирам, че той не се "надува нарочно". Джакпотът се сформира от точно определен процент от постъпленията. Шансът за неговото спечелване дори и при изключително силен интерес от страна на участниците рядко надхвърля 20-25%. Използваните сфери за определянето на печелившите числа на живо в телевизионния ефир са произведени от водещия световен производител и се използват от лотарии като "Лотоматика" и скандинавските лотарии, които са лидерите на световния пазар. Всяка намеса е напълно невъзможна. Данните за залозите се архивират на неизтриваем носител преди определянето на печелившите числа и се съхраняват от контролиращия орган. След определянето на печалбите се извършва проверка за пълното съответствие на данните преди и след тегленето. Освен това новата система за управление на залозите поддържа висока степен на информационна сигурност, предстои и сертифицирането й по стандарта за сигурност ISO27001. Това е предпоставка да гледаме оптимистично към "Евроджакпот" и "Евромилиони". Надявам се, че в близките 4-5 години и това ще стане.